ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני שובל בע"מ נגד כמהין דיזיין בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת נאוה ברוורמן

התובעת:
רוני שובל בע"מ

נגד

הנתבעת:
כמהין דיזיין בע"מ

החלטה

לאחר שהתקיים דיון בפניי, במעמד הצדדים, במסגרת דיון קד"מ לאחר הגשת תצהירים וחוו"ד מטעם הצדדים, ובהתחשב בכך שקיים פער משמעותי בין שתי חוות הדעת, וכן בזיקה להחלטתי הקודמת מפרוטוקול הדיון מיום 18.1.16, הנני סבורה, כי יש מקום להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי מכול תקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום הנגרות את מר אורי ברילינג , מת.ד. 6027, כפר סבא , בטלפון: 050-XXXX514, 09-XXXX531.

הריני מורה כדלקמן:

1. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

3. המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים במטבח. כמו כן יבחן את טענות הנתבעת, בהתאם לחוו"ד שצורפה מטעמה, ויחווה דעתו .

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

4. הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים, בתוך 30 יום.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 30 ימים מביקורו בנכס.

שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.

לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

המדובר בהמלצה, בשלב זה של הדיון מבלי להביע עמדה בתיק בית המשפט.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.

8. כמו כן, באשר להליכי גילוי מסמכים, הנני נותנת בזאת צו הדדי למתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ולעיון במסמכים אשר יגולו בתצהיר. ככל שהדבר לא נעשה ע"י מי מהצדדים, תצהיר גילוי מסמכים ספיציפי יומצא תוך 30 יום מהיום, ועיון במסמכים תוך 30 יום נוספים.

למען הסר ספק, כל טענה בדבר הרחבת חזית, תשמר לטוען אותה במסגרת סיכומיו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו למומחה, ולב"כ הצדדים.

אני קובעת לקדם משפט נוסף בהתאם ליומן ביהמ"ש ליום 2.11.17 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוני שובל בע"מ
נתבע: כמהין דיזיין בע"מ
שופט :
עורכי דין: