ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חלקה אחת עשרה בגוש 6355 בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים מחוז תל... :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המבקשות: 1. חלקה אחת עשרה בגוש 6355 בע"מ
2. חלקה חמש בגוש 6355 בע"מ
3. חלקה תשע בגוש 6355 בע"מ

נגד

המשיב: מנהל מס רכוש וקרן פיצויים מחוז תל אביב

דחיה עקב אי הפקדת ערבון

בשם המבקשות: עו"ד גדיאל בלושטיין

בשם המשיב: עו"ד דוד פורר

בבית המשפט העליון

החלטה

1. ביום 30.12.99 הורתה הרשמת ח' מאק קלמנוביץ על מתן אפשרות למבקשות ליתן טעם מדוע לא יידחה ערעורן מחמת העובדה שלא הפקידו, עד למועד מתן החלטתה את הערבון שבהפקדתו חוייבו המבקשות ביום 23.2.98.

2. בעקבות החלטה זו הונחה בפני בקשה להארכת מועד להפקדת ערובה. בבקשה נטען, כי המבקשות הן איגודי מקרקעין המאגדים מספר בעלי זכויות, כי היה צורך לאתר את בעלי הזכויות על ממנת שיישאו בתשלום הפקדון על-פי חלקיהם במקרקעין, וכי מכך נובע העיכוב. עוד נטען, כי "בכל אופן ולמרות הקשיים" עמדו המבקשות בדרישה להפקדה, כי המשיב לא נפגע מן האיחור בהפקדה, כי סיכויי המבקשות לזכות בערעורן טובים וכי לשמיעת הערעור חשיבות של ממש גם בהקשר הכללי

3. המשיב מתנגד לארכה המבוקשת. ראשית - עקב הטענה שערעורן של המבקשות אינו אלא בקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן בערעור על החלטת ועדת ערר, וככזה הוגש בחלוף המועד הקבוע בדין להגשת בקשת רשות ערעור; שנית - עקב היעדר הפירוט בבקשה להארכת מועד ואי-תמיכתה בתצהיר, ושלישית - מחמת העובדה שנוכח ביטולו למעשה של מס רכוש ניטל הטעם הכללי בשמיעת בקשת רשות הערעור.

4. דין הבקשה להידחות. המבקשות השתהו בהפקדת ערבון למעלה משמונה עשר חודשים ורק משהועמדו נוכח האפשרות כי ערעורן יימחק עקב מחדלן הגישו בקשה לקונית להארכת מועד. כאמור, הבקשה אינה נתמכת בתצהיר, אינה מפרטת נתון כלשהו באשר למבקשות, לבעלי הזכויות במקרקעין, לחלקיהם, ולקשיים באיתורם או בחלוקת נטל הפקדון. בנסיבות אלו (ולהבדיל מן המקרה שנדון בבש"א 3780/98, גיא רוזן נגד כפר הרי"ף, טרם פורסם), לא הובאה בפני כל עילה לחרוג מן הכלל הנקוט בידי בית משפט זה ולפיו "הארכת מועד להפקדת ערבון אינה ניתנת כדבר שבשיגרה הפגם הדבק בערעור, עקב אי הפקדת ערבון במועד, אינו עניין של מה בכך. שכן, "מערער שלא הפקיד את הערבון לא רק פגע בזכות המשיב לקבל ערובה להוצאותיו, אלא גם הימרה את פי בית המשפט" (זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, בעריכת ד"ר ש. לוין), עמוד 829)." (בש"א 2005/97, אפרים יהושע נגד מגדל חברה לביטוח, לא פורסם).

בהתחשב בכל אלה, כמו גם בטענת המשיב, כי הערעור עצמו הוגש שלא כראוי, בחלוף המועד הקבוע לכך בדין, החלטתי לדחות את הבקשה להארכת מועד להפקדת פקדון.

כיון שהערבון לא הופקד במועד, אני דוחה את הערעור בהתאם לתקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-

ניתנה היום, ח' באדר א' תש"ס (14.2.2000).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98008670.C02


מעורבים
תובע: חלקה אחת עשרה בגוש 6355 בע"מ
נתבע: מנהל מס רכוש וקרן פיצויים מחוז תל אביב
שופט :
עורכי דין: