ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף אלג'רושי נגד שירות בתי הסוהר :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

העותרים: 1. יוסף אלג'רושי
2. יוסף קשוט
3. עמאד אלג'רושי
4. אמיר אלג'רושי
5. דראען אלג'רושי
6. רפעאת אלג'רושי

נגד

המשיב: שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטתו
של בית המשפט המחוזי בנצרת
מיום 16.11.99 בע"ש 742/99, 745/99,
746/99, 747/99, 748/99, 749/99,
753/99 שניתנה על-ידי כבוד השופט
י' כהן

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המבקשים, בני חמולת אלג'רושי מרצים תקופות מאסר שונות, בגין עבירות חמורות. הם שובצו בכלא שטה כדי לקיים הפרדה מוחלטת בינם לבין אסירים מחמולת קרג'ה. שתי החמולות נמצאות בסכסוך דמים מתמשך.

המבקשים מבקשים לעבור לבית כלא אחר ובקשתם נדחתה על-ידי המשיב. עררם נדחה על ידי בית המשפט המחוזי. לטענת המבקשים קיים חשש לחיי בני משפחותיהם הבאים לבקרם - טענתם נבדקה ולא נמצא לה אימות.

בית המשפט המחוזי בדק את החלטת המשיב ואת האיזון שנעשה בין האינטרס הציבורי ושלום הציבור לבין זכויות המבקשים, קשריהם המשפחתיים, ריחוק מקום הכלא ממקום מגוריהם ועוד והגיע למסקנה כי לא היו שיקולים זרים או בלתי סבירים בשיקולי המשיבים ובאיזון שעשו בין האינטרסים המעומתים. לפיכך, דחה את העתירה.

בפנינו חוזרים המבקשים על הטענות שהעלו בפני המשיב ובפני הערכאה הקודמת ומדגישים את זכויות היסוד של המבקשים שנפגעו על-ידי ההחלטה.

השאלות העולות בבקשה אינן ממין השאלות המקימות עילה לדיון בערכאה נוספת. הפסיקה בנושאים העומדים בפנינו, קבעה הלכות ברורות בכל הסוגיות המועלות. אלה היו לנגד עיני בית המשפט שיישם אותן נכונה.

זכויות היסוד של האסיר אינן כוללות בחירת בית הכלא בו ישובץ. בענייננו הושמו המבקשים בכלא שטה מתוך רצון לשמור על חייהם ועל חיי אחרים מפני סכנה האורבת להם מן המשפחה היריבה שבניה נמצאים בבתי כלא אחרים. טענתם בדבר סיכון בני משפחה הבאים לבקרם, לא אומתה על ידי המשטרה והמודיעין. שיבוצם בכלא שטה נעשתה מנימוקים ענייניים סבירים הוגנים ומאוזנים ואין להחליף את שיקול דעת הרשויות בשיקול דעת בית המשפט, גם אילו בית המשפט היה שוקל אחרת ואין הדבר כך במקרה הנדון.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, י' באדר א' תש"ס (17.2.00).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99085350.J05


מעורבים
תובע: יוסף אלג'רושי
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: