ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד רקפת דותן :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור קוסמן

נגד

נתבעות

  1. רקפת דותן
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד צחי פרטוש

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 02.03.2015, בין כלי רכב, מ"ר 88-055-31 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 29-374-66 שבעת התאונה, היה נהוג בידי הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר בתאונה הנטענת להיות חלק מ"תאונת שרשרת", כאשר על פי טענת התובעת רכב הנתבעות פגע ברכב התובעת והדפו לעבר רכב נוסף שהיה לפני רכב התובעת.

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ובאשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגות הרכבים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדות במהלך חקירתן בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שהנתבעות תישאנה בנזק לחלקו האחורי של רכב התובעת בלבד ובעלויות היחסיות הנלוות לכך, בקיזוז הסכום ששולם.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לנכון לתת הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

5.1. אני מעדיף את גרסתה של נהגת רכב הנתבעות, שהייתה קוהרנטית וסדורה, שנאמרה בצורה שוטפת מבלי לנסות לטייח פרטים, והייתה משכנעת מאוד, על פני גרסתה של נהגת רכב התובעת שלא הותירה בי רושם דומה.

5.2. שוכנעתי כי מהלך התאונה היה כזה שבו רכב התובעת פגע תחילה ברכב הנוסף שהיה לפניו בשל אי שמירת מרווח ורק לאחר מכן נפגע על ידי רכב הנתבעות מאחור, מבלי שהאחרון הדפו.

במילים אחרות, רכב הנתבעות נכנס לתאונה קיימת בין רכב התובעת לרכב שלפניה, פגע בחלקו האחורי של רכב התובעת מאחר שלא הספיק לעצור בשל אי שמירת מרווח.

5.3. הנזק שנגרם לתובעת בגין החלק האחורי והעלויות הנלוות לכך הן כדלקמן: הנזק לחלקו האחורי של רכב התובעת (5,441 ₪), שכ"ט שמאי (448 ₪), גובה ירידת הערך בגין חלק זה (1,688 ₪) וקיזוז השתתפות עצמית (1,276 ₪). בסך הכל, הנזק שנגרם לרכב התובעת בגין החלק האחורי הוא: 6,301 ₪.

משכך, חבותן של הנתבעות ביחס לנזקי רכב התובעת הינה אך לגבי חלקו האחורי של רכב התובעת ובסך של 6,301 ₪. עם זאת, גם מסכום זה יש לקזז סך של 5,019 ₪ אשר שולם לתובעת עובר להגשת התביעה.

5.4. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 1,282 ₪, כפי האמור בסעיף 5.3 לעיל, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תשלם את שכר העדה מטעמה, כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' שבט תשע"ז, 16 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רקפת דותן
שופט :
עורכי דין: