ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ב.ג.ל. ניהול והשקעות 1997 בע"מ נגד חברת מכללת איסט לונדון :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המבקשת: י.ב.ג.ל. ניהול והשקעות 1997 בע"מ

נגד

המשיבים: 1. חברת מכללת איסט לונדון - השלוחה
בישראל" בע"מ
2. חיים שראן
3. שאול אריך
4. פורמלי רשם החברות

בקשה למתן ערובה אחרת

בשם המבקשת: עו"ד תוסיה כהן

בשם המשיבים: עו"ד נמרוד בכר

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה להמרת ערובה בערבות אישית.

1. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור וחוייבה בהפקדת ערובה בסך 25,000 ש"ח. לאחר הגשת בקשת הערעור הגישה את הבקשה שבפני, שלטענתה, לא צורפה לבקשת רשות הערעור מחמת היסח הדעת. בבקשה זו מוצעת ערבותו של מר אמיר בירמן כתחליף לערבון. ב"פרטי ההתעסקות ובעלות על רכוש" שנלוו להצעת הערובה נכתב: "איש עסקים".

2. המשיבים מתנגדים לבקשה. ראשית מן הטעם שהמבקשת לא הפקידה במועד ערובה ולא הגישה תוך המועד שנקבע לכך בקשה להארכת מועד לעשות כן ושנית, ולגופו של עניין, הם טוענים, כי למבקשת אין רכוש משל עצמה וכי המבקשת ומר בירמן לא הציגו כל מידע שיש בו ולו ראשית ראיה ליכולתו של מר בירמן לשאת בהוצאות ההליך - אם יושתו על המבקשת.

3. דין הבקשה להידחות. ראשית - המבקשת לא העלתה בבקשתה כל טענה המתייחסת למצבה היא ומנמקת את בקשתה להימנע מהפקדת ערובה כמקובל. שנית - המבקשת לא מסרה כל מידע אודות יכולתו הכלכלית של מר בירמן והיענות לבקשתה כמות שהיא משמעה למעשה, ויתור גורף על הדרישה למתן בטוחה ראויה להבטחת הוצאותיהם של נתבעים ומשיבים.

הבקשה נדחית איפוא. המבקשת תפקיד את הערובה שנקבעה בהחלטת המזכיר הראשי מיום 24.1.00, וזאת תוך חמישה עשר יום ממועד המצאתה של החלטה זו.

המבקשת תשלם למשיבים הוצאות בקשה זו בסך 700 ש"ח.

ניתנה היום, ט"ז באדר א' תש"ס (22.2.2000).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00003970.O03


מעורבים
תובע: י.ב.ג.ל. ניהול והשקעות 1997 בע"מ
נתבע: חברת מכללת איסט לונדון
שופט :
עורכי דין: