ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' שליו נגד ע"י ב"כ עו"ד י' רביבו :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעים
ע"י ב"כ עו"ד א' שליו

  1. חן טרגרמן
  2. טל טרגרמן

נגד

הנתבעים
ע"י ב"כ עו"ד י' רביבו

1. איציק כהן

2. פדלון בנאים בע"מ

החלטה

1. הוגשה חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, והצדדים ינהלו משא ומתן לסילוק התביעה בפשרה, בין היתר, על בסיס האמור בחוות הדעת.

2. ככל שלא יעלה בידי הצדדים להגיע לכלל הסדר של פשרה, אזי בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובע עד ליום 25/4/17.
הנתבעים עד ליום 13/6/17.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.

3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.

4. צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.

5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

6. בד בבד עם הגשת התצהירים מטעם הצדדים יוגשו בקשות לזימון עדים. יובהר כי לא תתקבל בקשה לזימון עדים במועד מאוחר יותר אלא בנסיבות חריגות.

7. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט במישרין לצד שכנגד, והיא תידון בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא אם ניתנה הוראה אחרת. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

8. נקבע לקדם משפט מסכם ליום 22/6/2017 בשעה 13:00. לדיון זה יתייצבו התובע ים, הנתבע 1 ונציג מוסמך של הנתבעת 2.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ז, 04 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' שליו
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד י' רביבו
שופט :
עורכי דין: