ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ נגד אייל לוי :

בפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

תובעות

  1. AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ
  2. גלית הררי

נגד

נתבעים

  1. אייל לוי
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ
  3. אייל דוידיאן

החלטה

1. לפניי בקשת התובעות מיום 7.7.2016 לביטול פסק הדין שניתן ביום 28.6.2016, אשר דחה את התביעה מחמת היעדר ה תייצבות התובעות ובאי כוחן לדיון (להלן: "פסק הדין").

2. התביעה בתיק זה עניינה נזקי רכב התובעות בתאונה מיום 18.8.2013, בה מעורב רכב הנתבעים. עיון בכתבי הטענות מלמד כי אין מחלוקת על עצם התרחשות התאונה בין כלי הרכב של הצדדים וכי גדר המחלוקת עיקרו בשאלת נסיבות התאונה והאחריות להתרחשותה, כשבהקשר זה לכל צד גרסה משלו בנוגע לנסיבות התאונה.

על פי הנטען בכתב התביעה, בעת שרכב התובעות הוסע בנתיב השמאלי, סטה לפתע רכב הנתבעים מהנתיב האמצעי בו הוא הוסע לעבר נתיב רכב התובעות. מנגד לטענת הנתבעים בכתב ההגנה , עת שרכב הנתבעים הוסע כדין בנתיבו, רכב התובעות אשר הוסע בנתיב משמאלו סטה באורח פתע אל נתיב נסיעת רכב הנתבעים.

3. התיק נקבע להוכחות ליום 28.6.2016 בשעה 12:30. בהתאם לפרוטוקול הדיון מאותו מועד, עד השעה 14:12 של יום הדיון לא הייתה התייצבות מטעם התובעות או באי כוחן. ב"כ הנתבעות עתר לדחיית התביעה מחמת היעדר התייצבות התובעות, וניתן פסק דין הדוחה את התביעה ומחייב את התובעות בתשלום הוצאות הנתבע 3 בסך של 300 ₪ וכן בתשלום שכר טרחת עורכי הדין של הנתבעות בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ.

4. התובעות הגישו בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגדן ועתרו למתן יומן בבית המשפט. לטענת התובעות בבקשה, בשל טעות אנוש ומסיבה שאינה ברורה "תיק זה נפל בין הכיסאות" ועל כן לא הייתה התייצבות לבא כוחן של התובעות לדיון. עוד נטען כי בא כוח התובעות נכח בדיונים אחרים בבית המשפט במועד הדיון והובעה תמיהה מדוע לא מצא ב"כ הנתבעות לנכון ליצור עמו קשר ולברר מדוע הוא אינו מתייצב, דבר הנהוג בקרב קולגות עורכי הדין העוסקים בתחום.

לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכת העובדות הנטענות בבקשה.

5. בתגובה טענו הנתבעים כי דין הבקשה להידחות על הסף בהיותה מושתת על טענות עובדתיות ללא שצורף תצהיר לבקשה. לגוף העניין נטען כי התובעות ידעו על מועד הדיון לפחות בשתי הזדמנויות אולם נמנעו מלהתייצב אליו, ואין בטענות התובעות כדי להכשיר את סיבת אי התייצבותן לדיון וביתר שאת כהן משלא צירפו תצהיר וכאשר התובעת 2 לא התייצבה לדיון. כן נטען כי התובעות לא פרטו בבקשה את סיכויי הצלחת התביעה, ולו מטעם זה דין הבקשה להידחות.

אשר לטענת התובעות כי היה על בא כוח הנתבעים ליצור קשר עם בא כוח התובעות ולברר את מיקומו ביום הדיון, טוענים הנתבעים כי אין להם כל חובה כזו, וראוי שב"כ התובעות לא יעמדו על טענה במישור הקולג יאלי עת שהם לא התנהלו קולג יאלית בישיבת יום 16.05.2016 בו עמדו על הוצאות לטובת ם. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי גם אם היה נוצר קשר עם ב"כ התובעות, ממילא התובעת 2 לא התייצב ה לדיון.

לחלופין נטען כי ככל שתתקבל הבקשה, מבוקש לפסוק הוצאות בגין ביטול פסק הדין ותגובת הנתבעים.

דיון והכרעה
6. פסק הדין אשר דחה את תביעת התובעות ניתן בהיעדר התייצבותן לדיון. בבקשה לביטול פסק הדין אין התובעות כופרות בזימונן לדיון אליו לא הן ובאי כוחן לא התייצבו. מכאן שאין עסקינן בבקשה לביטול מ"חובת הצדק", כי אם בבקשה לביטול פסק הדין המסורה לשיקול דעתו של בית המשפט שעליו לבחון קיומם של שני תנאים מצטברים: האחד, הסיבה למחדל אי ההתייצבות; והשני, הוא העיקר, סיכויי הצלחת התביעה באם יבוטל פסק הדין (רע"א 2694/92 אנג'י אליהו פבר נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל (5.8.1992); ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז(3)431, 438 (1983), אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 642-644 ).
7. התובעות ובאי כוחן לא התייצבו לדיון ההוכחות שנקבע ליום 28.6.2016. בבקשה לביטול פסק הדין לא כפרו התובעות בזימונן ובידיעתן על מועד הדיון, אלא טענו לטעות אנוש, אשר מסיבה שאינה ברורה "תיק זה נפל בין הכיסאות" ועל כן באי כוח התובעות לא התייצבו לדיון. לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכת טעמי אי התייצבות התובעות ובאי כוחן לדיון, ולא פורט בבקשה הנתמכת בתצהיר מדוע התובעות עצמן, אשר על פי תקנה 214א(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 חלה עליהן חובת התייצבות לדיון, לא התייצבו לדיון.

8. קדמו לישיבת ההוכחות מיום 28.6.2016 אליה לא הייתה התייצבות מטעם מי מהתובעות ובאי כוחן, שתי ישיבות הוכחות של בית המשפט שלא התקיימו, בשל אי התייצבות מי מעדי הצדדים. מדובר בתביעה על סך 2,261 ₪ ששלוש ישיבות בית המשפט שהוקצו לשמיעתה לא התקיימו. הזמן השיפוטי הוא משאב ציבורי יקר. הקצאת מועד דיון בתיק אחד באה על חשבון שמיעתם של תיקים אחרים ואי התייצבות התובעות ובאי כוחן לדיון פוגעת בזמן השיפוטי ובזמנם של הנתבעים ושל באי כוחם שהתייצבו לדיון. זאת ועוד, בהתאם לתקנה 241(א) לתקנות סדר הדין, התשמ"ד -1984 היה על התובעות לצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה, וטעמי מחדל אי התייצבותן לדיון שאינם עולים כדי זלזול בהליך השיפוטי . לבקשה לא צורף תצהיר ואף לא ניתן טעם בבקשה מדוע התובעת 2, בהיותה בעלת דין לא התייצבה לדיון.

9. אף כי בתי המשפט נוקטים בגישה ליברלית לגבי ביטול פסק דין שניתן על פי צד אחד, לאור זכות הגישה לערכאות, אין פרוש הדבר שבכל מקרה בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול פסק דין כבדבר שבשגרה ובעל דין שלא מקיים את חובותיו כלפי בית המשפט וכלפי יריבו ומזלזל במילוין, לא תמיד יוכל הוא לכפר על מחדליו בתשלום הוצאות והוא אינו רשאי, בשם זכות הגישה לערכאות לנצל את ההליך השיפוטי לרעה, ולצפות כי זכותו לפנות לערכאות וליומו בבית המשפט תישמר לו חרף זאת ( רע"א 3454/04 ורקר נ' הראל (5.6.2005)); ע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ [פורסם בנבו] (2.2.2009); בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל, פ"מ כו (1) 772).

לעניין זה יפים דברי בית המשפט העליון ברע"א 5392/14 זכאי נ' מד אופ אסטטיק טכנולוגיה (15.9.2014): "שום מערכת שיפוטית לא תוכל לשאת משיכת הליכים שיפוטיים ללא סוף תוך ניצול לרעה של סדרי הדין ובזבוז של משאביה. תהליך עשיית הצדק איננו שייך רק למתדיין בודד במנותק מהאינטרסים של יריביו, וזכות הגישה לבית המשפט אינה כוללת בחובה את הכוח לפגוע מעבר למידה הראויה באינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שכנגד".

10. אשר לסיכויי הצלחת התביעה, התובעות לא צירפו תצהיר לתמיכת סיכוייהן להצליח בתביעה. מדובר בתביעה שעניינה נזקי רכב התובעות בתאונה בה מעורב רכב הנתבעים, כאשר כל צד טוען שהרכב האחר סטה לנתיבו. אף שלא ניתן, בשלב זה, לקבוע כי התביעה חסרת סיכוי, שומה היה על התובעות לפרט בתצהיר את גרסתן לתאונה וסיכוייה, ומשלא צורף תצהיר על התובעות לשאת בתוצאות מחדלן.

11. לאור כל האמור הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, ובשים לב להוצאות שנפסקו בפסק הדין, אינני עושה צו להוצאות.

54678313

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ז, 04 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אייל לוי
שופט :
עורכי דין: