ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרופים שיכון וייזום 1991 בע"מ נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשים: 1. אפרופים שיכון וייזום 1991 בע"מ
2. אפרופים איג'נסי דה פרומסיון את פינאנסמנט אימוביליס
3. נוגה אינדסטרי הולדינג ס.א
4. נסים גאון

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בירושלים בת.א. 1376/98 (לשעבר ה.פ. 408/94)
בש"א 4016/99 שניתנה ביום 21.12.99 על ידי
כבוד השופט ע' חבש

בשם המבקשים: עו"ד מיכאל שחור, עו"ד ירון טל

בשם המשיבה: עו"ד רבקה דותן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקשים הגישו בבית המשפט המחוזי תובענה נגד המשיבה שבה ביקשו להצהיר כי בין בעלי הדין נקשר הסכם מסגרת רב שנתי לבניית יחידות דיור באזור הדרום, כי המשיבה הפרה את ההסכם וכי עליה לפצות את המבקשים. בכתב ההגנה כפרה המשיבה בעיקרי טענותיהם של המבקשים. לפי בקשת המבקשים השיבה המשיבה על שאלון שהציגו לה וכן נתנה פרטים נוספים לכתב הגנתה. בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט ע' חבש), בהחלטתו מיום 21.12.99, דחה את בקשתם של המבקשים "למתן צו להוסיף ולהשיב תשובות מספקות על שאלון ועל דרישה למתן פרטים נוספים", שעיקר ענינה היו פרטי ההתקשרות שהיתה, לטענתם, בינם לבין המשיבה וכן פרטים בדבר התקשרויות שהיו לטענתם בין המשיבה לבין קבלנים אחרים.

המבקשים ביקשו להרשות להם לערער על ההחלטה.

2. בהחלטתו סמך בית המשפט המחוזי, ככל הנראה, על הנימוקים שפורטו בבקשת המבקשים ובתגובת המשיבה ולא הוסיף נימוקים נוספים. עיינתי, אפוא, בשאלון ובתשובות לו, בבקשה לפרטים ובפרטים הנוספים שניתנו, בדרישות הנוספות ובתשובות להן, וכן בבקשה ובתגובה שהוגשו לבית המשפט המחוזי וסבורני שהדין עם בית המשפט המחוזי.

כידוע, מטרת השאלון היא לצמצם ככל האפשר את שמיעת המשפט גופו, כשם שמטרתם של הפרטים הנוספים היא לצמצם ולהבהיר את השאלות השנויות במחלוקת. בית המשפט גם רשאי להורות לבעל דין להשלים את תשובותיו וכן להורות לו להוסיף פרטים כאשר התשובות או הפרטים שנתן אינם מספקים. (תקנות 65 ו110- לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, (מהדורה שביעית - תשנ"ה1995-), בעמ' 370 ואילך וכן 452). מטרתם העיקרית של הליכים אלה היא, אפוא, לייעל ולקצר את הדיון, אך אין ללמוד מכך שיש למצות באמצעותם את הדיון עד "טיפת הראיות האחרונה". במלים אחרות, השאיפה היא לייעל אך לא לבטל.

ומן הכלל אל הפרט. כאמור, עיינתי בתשובות ובפרטים שהגישה המשיבה ולדעתי יצאה ידי חובתה על ידי המצאת המידע שהמציאה. אם ברצונם של המבקשים להוסיף ולחפור בנבכי הראיות שלדעתם יסייעו לעניינם יהיה עליהם לעשות זאת בדרכים אחרות. לכך אוסיף כי ככל הנראה יש בדרישות הנוספות משום הכבדה בלתי מוצדקת על המשיבה וגם מטעם זה אין להעתר להן. (זוסמן, שם, עמ' 446; ע"א 3576/94 השיקמה הוצאה לאור בע"מ נ' משה רום, פ"ד מח(4) 388; רע"א 6297/97 יוסף רכאח נ' חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח', דינים עליון, כרך נה, 122).

3. הבקשה להרשות ערעור נדחית.

ניתנה היום, ב' באייר תש"ס (7.5.00).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00005570.M01 - /מפ


מעורבים
תובע: אפרופים שיכון וייזום 1991 בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: