ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלג'וד'ור בע"מ נגד מועצה מקומית כפר קרע :

התובעים

  1. אלג'וד'ור בע"מ ח.פ. 513583898
  2. מוטיע יונס ת.ז. XXXX918
  3. נביל יונס ת.ז. XXXX919
  4. נאדר יונס ת.ז. XXXX988

כולם ע"י עו"ד אבראהים אגבאריה

נגד

הנתבעות
1. מועצה מקומית כפר קרע
ע"י עו"ד הישאם מסארווה
2. מועצה מקומית ערערה
ע"י עו"ד אמין מרג'יה

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 22.9.2016 שניתנה במעמד הצדדים, ולאחר שלא הוגשה על-ידם הודעה בדבר ישוב המחלוקת מחוץ לכותלי בית-המשפט, ניתנות בזאת הוראות לשם המשך הבירור.

2. אני ממנה כשמאי מטעם בית-המשפט את השמאי מר אחמד אבו-ריא [ ת.ד. 2757 סחנין 30810 טל' 04-XXXX924, 052-XXXX889 ] (להלן מומחה בית-המשפט ).

3. מומחה בית-המשפט יבקר בנכס שעליו נסב ההליך, יבחן את סביבותיו ויחווה את דעתו בעניינים השנויים במחלוקת – כביטויים בכתבי-הטענות – אשר מצויים בתחום מומחיותו. בתוך כך יתייחס מומחה בית-המשפט לחוות-הדעת ש ניתנו על-ידי מומחי הצדדים.

4. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט לא תהיה מכרעת ובעלי-הדין יהיו רשאים להסתמך על חוות-הדעת שהוגשו מטעמם.

5. אני קובעת את שכרו של מומחה בית-המשפט בסך של 12,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה ישאו בעלי-הדין בשכרו של מומחה בית-המשפט בחלקים שווים ביניהם, בשיעור שליש לתובעים, שליש לנתבעת 1 ושליש לנתבעת 2 – והם יעשו כן במישרין לידי המומחה.

על בעלי-הדין לשלם למומחה בית-המשפט את חלקיהם בשכרו במועדים שייקצבו להלן.
מומחה בית-המשפט מתבקש להגיש את חוות-הדעת לבעלי-הדין ולבית-המשפט רק לאחר שהוסדר תשלום שכרו כמתחייב מהחלטה זו.

6. עד יום 23.1.2017 יעבירו בעלי-הדין למומחה בית-המשפט את מלוא המסמכים שהם מבקשים להסתמך עליהם ובכלל זה חוות-דעת שנתנו המומחים מטעמם. העתקי המסמכים יומצאו בידי כל צד לצד שכנגד בד-בבד עם העברתם למומחה.

7. מומחה בית-המשפט יתאם עם באי-כוח הצדדים מועד לביקור בנכס וסביבותיו. הביקור יערך לאחר שיועברו למומחה מסמכי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו, ובשים לב לכך שיש להגיש את חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט כך שהיא תונח לפני בית-המשפט והצדדים קודם לדיון הקבוע ליום 27.3.2017.

8. בעלי-הדין יסדירו את תשלום חלקיהם בשכר המומחה עד לא יאוחר מן המועד שייקבע לביקורו של מומחה בית-המשפט בנכס.

9. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 20.3.2017, כשהיא ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות ובכפוף ל תשלום שכר המומחה על-ידי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו.

10. בכל עניין הקשור למינוי המומחה ולמתן חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך. העתק הבקשה יומצא לבעלי-הדין.

11. ככל שמי מהצדדים יבקש להפנות למומחה שאלות להבהרת חוות-הדעת, יציג את השאלות המבוקשות בקדם-המשפט והבקשה תישמע בדיון זה.

12. ימי פגרה לא יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

13. בעלי-הדין והמומחה מתבקשים להקפיד על קיום המועדים שנקצבו בהחלטה זו, בשים לב לכך שנקבעו מועדים לבירור התובענה לגופה – ואלה לא ידחו .

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ולמומחה בית-המשפט – זאת בפקס' ידני .

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ז, 07 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלג'וד'ור בע"מ
נתבע: מועצה מקומית כפר קרע
שופט :
עורכי דין: