ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד קעדאן היתם חסן :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה אביגיל ון-קרפלד

תובעת

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

נגד

נתבעים

1.קעדאן היתם חסן
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. א. לפני תביעה שעניינה תאונה דרכים שארעה ביום 8.2.14 בכביש 2 (בית ינאי).
ב. התביעה הוגשה ביום 14.5.15 והתנהלה בפני כבוד הרשמת (כתוארה אז) סיגל אלבו.
ג. התיק היה קבוע לישיבה מקדמית ביום 10.10.16, אך ביום הדיון הגישו הצדדים בקשה לביטול הדיון ביחד עם הסכמה דיונית.
ד. מההודעה שהגישו הצדדים עולה, כי המחלוקת בתיק היא סבב שאלת ההוצאות בלבד. הצדדים הסכימו , על הגשת סיכומים בכתב לעניין המחלוקת ולאחר מכן יינתן פסק דין, כאשר התובעת תגיש סיכומיה בתוך 15 יום ואילו הנתבעים יגישו סיכומיהם בתוך 15 יום לאחר מכן.
ה. ביום 10.10.15 בוטלה הישיבה המקדמית וכבוד הרשמת נתנה החלטה בדבר הגשת סיכומים בהתאם להסדר הדיוני שהוגש.
ו. ביום 29.12.16 הוגשו סיכומי הנתבעים. עד למועד זה לא הוגשו סיכומי התובעת הגם שנשלחו לה ביום 13.12.16, ביום 2.1.17 וביום 17.1.17.
ז. ביום 20.1.17 הוגשו הסיכומים מטעם התובעת ביחד עם בקשה להארכת מועד.

2. א. במועדים הרלבנטיים לתביעה היתה התובעת המבטחת של רכב מספר רישוי 59-146-70.
ב. הנתבע 1 היה במועדים הרלבנטיים לתביעה הבעלים או מתיר השימוש או המחזיק של רכב מספר רישוי 37-002-09.
ג. הנתבעת 2 היתה במועדים הרלבנטיים לתביעה המבטחת של רכב הנתבע 1.
ד. לציין, כי כתב התביעה המקורי התייחס לרכב הנתבע 1 מספר רישוי 37-002-08, וביום 11.8.15, עוד לפני הגשת כתב הגנה, הוגשה בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה בשניים: תיקון מספר הרישוי של רכב הנתבע 1 (בכתב התביעה המקורי נרשם מספר רישוי אחר), צירוף הנתבעת 2. הבקשה אושרה על ידי כבוד הרשמת אלבו.

טענות התובעת
3. א. התובעת עותרת לפסוק לה סך של 9,731.54 ₪ (הסכום כולל ריבית והצמדה) ששולמו על ידה למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, לאחר ניכוי דמי השתתפות עצמית. בנוסף עותרת התובעת לפסוק לה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
ב. הנתבעת שילמה את סכום התביעה ללא הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד והמחלוקת היא בשאלתה הוצאות בלבד.
ג. מכתב הדרישה מיום 17.3.14 נשלח לכל אחד מהנתבעים, כך שהנתבע 1 ידעה על הדרישה וידעה כי היא קשורה לתאונה ובכל זאת לא שולמו הנזקים.
ד. מכתב הדרישה כלל פרטים נוספים מעבר למספר הרכב של הנתבע 1, מספר ת.ז. של הנתבע 1, שהוא מבוטח של הנתבעת 2, מספר הרכב התובעת וכן מספר פוליסה אצל הנתבעת 2. הנתבעת 2 יכולה היתה לברר אם הרכב המעורב היה מבוטח אצלה וזאת לפי מספר ת.ז. של המבוטח והן לפי מספר הפוליסה, והן לפי מספר רכב צד ג' שהיה מעורב בתאונה. למרות זאת לא טרחה להשיב לתובעת כל תשובה עניינית.
ה. רק לאחר הגשת התביעה ומסירתו לנתבע 1, טרח הנתבע 1 להתקשר לב"כ התובעת ולעדכן כי מספר הרכב שצוין אינו נכון, דבר שאל עשה כאשר קיבל מכתב דרישה מהתובעת.
ו. לפיכך סבורה התובעת שיש מקום להורות על חיוב התובעת בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.

טענות הנתבעים
4. א. דין התביעה להדחות או להמחק על הסף מחמת העדר עילה או חוסר יריבות, שכן שולם לתובעת מלוא סכום התביעה בגין הנזקים שנגרמו לה עקב התאונה.
ב. התובעת בחרה להגיש תביעה ללא מכתב דרישה וללא מתן אפשרות לנתבעים לברר חבותם, ולכן אין התובעת זכאית לפיצוי בגין הוצאה נוספת או שכ"ט עו"ד.
ג. התובעת לא הציגה הוכחת נזקיה בפני הנתבעים באופן אשר יניח דעתם בצורה סבירה לגבי הנזקים, ובאופן שהיה מאפשר סילוק התביעה מבלי להטריד בדבר את ביהמ"ש.
ד. הגשת התביעה מהווה שימוש לרעה של הליכי בית משפט. מדובר במקרה קיצוני של תביעת סרק חסרת סיכוי וללא הנחת תשתית ראייתית להוכחת נזקי התובעת.

5. א. לטענת הנתבעים, ביום 27.3.15 שלחה התובעת מכתב דרישה לנתבעת 2, לגבי רכב מספר רישוי 37-002-08 (אסמכתא 1 לסיכומים). דרישת התובעת נדחתה שכן רכב זה לא היה מבוטח אצל הנתבעת 2.
ב. ביום 11.8.15 הגישה התובעת את התביעה דנן, בה צוין שהרכב המעורב בתאונה נושא מספר רישוי שונה מזה המצוין במכתב הדרישה. כתב התביעה התייחס לרכב מספר רישוי 37-002-09.
ג. לאחר קבלת כתב התביעה שולם לתובעת מלוא הפיצוי בהתאם לכתב התביעה בסך של 9,758 ₪. הנתבעים התייחסו לכתב התביעה כאל דרישה.
ד. התובעת הכשילה את בירור טענותיה כלפי הנתבעים ולא אפשרה פתרון המחלוקת קודם להגשת התביעה. התובעת לא העבירה המסמכים רלבנטיים ולא אפשרה בירור הטענות כנגדה, תוך הפרה מהותית של עקרון תום הלב, אשר יש בו כדי למנוע מהתובע פיצוי בעבור הוצאות משפט או שכ"ט עורך דין או כל הוצאה אחרת.

דיון
6. א. לאחר שעיינתי בתיק ובסיכומי הנתבעים הגעתי למסקנה ששני הצדדים לא נהגו באופן מיטבי.
ב. מצד אחד דרישת התובעת נשלחה לכאורה לנתבע 1, אך לגבי רכב עם מספר רישוי שגוי. דבר זה הכשיל את הנתבעת 2.
ג. מנגד, במכתב הופיעו פרטים נוספים שהנתבעת 2 יכולה היתה לבדוק והדבר היה מביא אותה למסקנה שהיא מבטחת את הנתבע 1. הרושם שהנתבעת 2 "הקטינה ראש".
ד. גם התנהלות הנתבע 1 מעוררת קושי . לא ברור מדוע בחר לפנות אחרי הגשת כתב התביעה אך לא לאחר משלוח מכתב הדרישה.
ה. מחד גיסא, מצופה ונדרש מתובעת כי תפעל למיצוי הליכים מדויק בטרם פנייה לערכאות ותפעיל כוחות משפטיים בדרך המקובלת ובתום לב. גם אם ארעה טעות בהיסח דעת במספר הרישוי, והתובעת לא טענה לגבי נסיבות הטעות , אין כל הסבר לכך שלאחר שהטעות התגלתה הוגש כתב תביעה מתוקן ולא נערכה פניה מסודרת לנתבעים על מנת להביא לסיום התיק ללא הגשת כתב הגנה שאז גם לא היו הצדדים נדרשים להגשת סיכומים.
ו. מאידך, גיסא הנתבעים אף הם לא פעלו באופן מיטבי כאמור לעיל.
ז. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים התביעה נדחית ביחס להוצאות משפט ושכ"ט עורך דין בלבד.
ז. שקלתי אם לפסוק הוצאות כנגד התובעת בגין מחדלה, שהוא הסיבה שבלעדיו אין, אך הגעתי למסקנה שלא לעשות כן בנסיבות.
ח. התביעה להוצאות ולשכ"ט עו"ד נדחית.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד טבת תשע"ז, 22 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: קעדאן היתם חסן
שופט :
עורכי דין: