ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס לוזון נגד צבי ברקוביץ :


בפני כבוד ה שופטת הדס עובדיה

התובעים

  1. עמוס לוזון
  2. ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ

על-ידי ב"כ עו"ד עודד תיק

נגד

הנתבע

צבי ברקוביץ
על-ידי ב"כ עו"ד רועי הרם

החלטה

בהמשך לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 5.12.2016 ( רע"א 7515/16) ולהחלטתי מיום 8.12.2016 הועברו לעיוני הדו"חות הכספיים של התובעת 2 לשנים 2009-2015. לאחר שעיינתי בדו"חות, בכתבי הטענות ובטיעוני הצדדים הנני מורה כי התובעת 2 תמסור לעיונו של הנתבע את הדו"חות בהתאם להנחיות המפורטות להלן:
בשים לב לכך שלעמדת ב"כ הנתבע מהדו"חות הכספיים דרושים בעיקר הביאורים על-מנת לשפוך אור על המחלוקות בין הצדדים ( ע' 10 לפרוטוקול מיום 7.9.20165, ש. 25, 28) ולאור הסכמת ב"כ התובעים במסגרת הדיון לאפשר לנתבע לעיין בכל הביאורים לדו"חות הכספיים [ ובלשונו של ב"כ התובעים: "אז נראה את הביאורים. את כל הביאורים" (ע' 10 לפרוטוקול מיום 7.9.2016, ש. 32)] – אין באפשרות התובעת 2 לטעון לחסיונם ועל התובעת 2 לאפשר את העיון בכל הביאורים. יחד עם זאת, כפי שיפורט להלן, אני מאפשרת לתובעת 2 שלא לגלות את הנתונים הכספיים המפורטים בבאורים הבאים: התחייבויות הקשורות ביחסי עובד-מעביד ( באור 13); נתוני רווח והפסד ( באורים 17-18).
מצאתי לקבל את טענת ב"כ התובעים לפיה מטענות הנתבע לא נראה כי תצמח לו תועלת כלשהי מגילוי המאזנים ודו"ח רווח-והפסד ( ע' 7, ש. 19 לפרוטוקול). נראה שהנתבע אף מקבל עמדה זו לאור דבריה של באת-כוחו לפיהם: "אין לי עניין אם החברה שלו הפסידה או הרוויחה..." (ע' 11, ש. 2). אשר על כן, ובשים לב לכך שנראה כי מידת הרלוונטיות האפשרית של נתונים אלה לשאלות שבמחלוקת אינה רבה, לא מצאתי לחייב את התובעת 2 לחשוף את הנתונים הכספיים המפורטים במאזנים, בדו"חות הרווח וההפסד ובדו"חות על תזרימי המזומנים - והתובעת תהא רשאית להשחיר נתונים אלה בטרם מסירת הדו"חות הכספיים לעיון.
סבורתני כי במתן אפשרות העיון בכפוף לאמור לעיל יש כדי לאפשר את האיזון הראוי בין טענות הנתבע לקיומם של " סבך חברות והנהלת חשבונות כפולה", חשש לעירוב חשבונות בין גופים שונים בשליטת התובע ולדרישות כפל להחזר הוצאות - לבין טענות התובעים בדבר הסודיות המסחרית של המידע הפיננסי הגלום בדו"חות הכספיים. כמו כן, על-פניו נראה שביחס לחלק הארי של טענות הנתבע ישנן ראיות חלופיות ( דוג' חשבוניות וקבלות ומסמכי הנהלת חשבונות) אשר הרלוונטיות הטמונה בהן לטענות ההגנה שהעלה הנתבע נתבע נראית גדולה יותר מאשר בדו"חות הכספיים [ לבחינת קיומן של ראיות חלופיות כחלק מהאיזון שנערך על-ידי בית המשפט ראו למשל: רע"א 7598/14 ג'אנופולוס נ' הימנותא בע"מ ( ניתן ביום 6.1.2015) וכן: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 263 (2015)].
הנתבע ובאי-כוחו יחתמו על התחייבות לפיה יוכלו לעשות שימוש בדו"חות שיגולו אך ורק לצורך ההליך דנן ויתחייבו שלא לעשות במסמכים שיגולו שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, בכל עניין אחר לרבות בהליכים משפטיים אחרים. הדו"חות הכספיים יועברו לעיון ב"כ הנתבע בכפוף לאמור לעיל בהחלטה זו וזאת בתוך 3 ימים ממועד המצאת ההתחייבות החתומה לידי ב"כ התובעים.
ב"כ התובעים מתבקש לאסוף בחזרה את הדו"חות הכספיים שהופקדו במזכירות בית המשפט.

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ז, 16 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס לוזון
נתבע: צבי ברקוביץ
שופט :
עורכי דין: