ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית ברקן נגד נעה פרלמן :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת:

יהודית ברקן
ע"י ב"כ עו"ד רוטשילד

נגד

המשיבה:

נעה פרלמן

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות (כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון) מיום 21.11.16 בת"ק 24841-12-15 ולפיו התקבלה בחלקה תביעת המשיבה נגד המבקשת.

2. המשיבה (להלן גם: "פרלמן") הגישה בחודש דצמבר 2015 תביעה על סך 25,793 ₪ נגד המבקשת (להלן גם: "ברקן"). נטען כי ברקן גרמה נזק לרכוש, כאשר חתכה במזיד צינור שופכין (דלוחין) המשרת במשותף את דירת אימה של פרלמן ואת דירתה של ברקן. נטען כי בכך מנעה ברקן מפרלמן את האפשרות להתחבר למערכת השופכין של הרשויות.

רכיבי התביעה הם:
עלות עבודות בניית מערכת ניקוז חלופית 6,018 ₪
עלות עיכוב עבודות בתשעה ימי עבודה 2,700 ₪
עלות בניית פרקט 12,000 ₪
עוגמת נפש ולשון הרע 5,000 ₪
עלות פיתוח תמונות 75 ₪
סה"כ 25,793 ₪

3. הנתבעת-ברקן בכתב ההגנה הכחישה את הנטען. טענה כי הצינור מעולם לא שירת את דירתה של פרלמן ולא שימש מעולם להוצאת מי שופכין מהמטבח של דירת פרלמן לביוב הראשי של העירייה. כמו כן הכחישה את הנזקים.

4. התקיימו 2 דיונים בבימ"ש לתביעות קטנות. בדיון שהתקיים ביום 20.3.16 העידו פרלמן, אביה של פרלמן, ברקן, בעלה של ברקן ובימ"ש נתן הצעה אשר נוסחה כדלקמן:

"הצעת בית המשפט
בית המשפט ימנה מומחה לעניין זה, שהוא יכריע במספר שאלות:
א. לגבי סוג הצנרת הזו – האם המעשה היה כראוי, האם הוא גרם לנזק ומה פתרונו, והאם הייתה חובת החלת נזק בעוד שאלות משפטיות שעומדות לעניין ההכרעה.
ב. בתשלום המומחה יישאו שני הצדדים בשלב הראשון שווה בשווה. לפי התוצאה שבסופה של הבדיקה, וההכרעה של בית המשפט, ובהתאם, לקביעות המקצועיות של המומחה, בית המשפט יפסוק סכום ללא פירוט וללא תוצר מחוות דעת, ושאר שיקולים משפטיים. לאחר המומחה, בית המשפט יכריע בתובענה לפי סמכותו שבסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. משמעות הדבר, שבית המשפט יכול לתת פסק דין שמקבל את התביעה במלואה או דוחה את התביעה או כל תוצאה שבאמצע. מובהר לצדדים שפסק הדין יינתן לאחר שנשמעו טענותיהם ועל סמך החומר הקיים בתיק; כי בית המשפט רשאי, אך לא חייב, לנמק את פסק הדין בקצרה, ויכול שפסק הדין לא יהיה מנומק; כי הם רשאים שלא להסכים להכרעה בדרך זו וכי אין באי-ההסכמה כדי להשפיע על תוצאות המשפט; כי פסק הדין יסיים את המחלוקת בכל טענותיהם; וכי ידוע להם שסיכויי ערעור על פסק דין כזה הם נמוכים במיוחד".

הצדדים הסכימו להצעה.

5. מונה מומחה, ולאחר שמסר את חוות דעתו ביקשה ברקן לפסול את חוות דעתו (בקשה מס' 13 בימ"ש קמא). נטען כי לצידה של פרלמן עמד עו"ד. הכוונה לעו"ד נח שלומוביץ. בבקשה נכתב כי המומחה ציין שבביקור נכח גם נח שלומוביץ שהוא חמה של פרלמן, אך אין זה נכון. הוא אינו חמה. הוא עו"ד וכי המומחה היה צריך להפסיק הפגישה ולו מהסיבה שעם ברקן לא היה עו"ד.
ברקן העלתה בבקשה טענות נוספות ביחס לממצאים שנקבעו ע"י המומחה בחוות דעתו.
פרלמן בתגובתה לבקשה ביקשה לדחות את הבקשה לפסילת חוו"ד המומחה והדגישה כי מטרת הבקשה היא סיכול קבלת חוו"ד המומחה שניתנה לאחר שהצדדים הסכימו למינויו של המומחה. סיבת הפסילה בפועל היא חוסר שביעות רצונה של ברקן מחווה"ד.
פרלמן אישרה כי שלומוביץ אינו חמה אלא בן זוגה. הוא הגיע לפגישה בתור בן זוגה ולא הגיע לפגישה כעו"ד, לא ייצג אותה אלא היה כבן זוג אשר שוהה בדירה יו תר מכל אחד אחר ומכיר היטב את הדירה.
המומחה התייצב אף הוא לדיון השני שהתקיים בביהמ"ש לתביעות קטנות ביום 6.11.16. בימ"ש קמא הדגיש לפרוטוקול כי "בעלה של התובעת" (ככל הנראה אותו שלומוביץ) מכבד את בקשתו שלא להתערב בדיון ועובר לספסל האחורי (עמ' 8 שורות 7-10 לפרוטוקול מיום 6.11.16).
בדיון נחקרו אדריכלית וכן המומחה מטעם ביהמ"ש. נערכו חקירות נוספות ונשמעו סיכומים. ביהמ"ש הציע לצדדים ליתן פס"ד בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.
לאחר הדיון הודיעו הצדדים כי אינם מסכימים למתן פסק דין בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט וניתן פס"ד מנומק.

6. בפסה"ד המנומק כדבעי, בחן בימ"ש קמא את טענות הצדדים. הגיע לממצא ולפיו הנתבעת-ברקן חתכה את הצנרת המשותפת באמצעות בעלה (כפי שהיא אף אישרה בעדותה). המומחה קבע כי מדובר היה בפגיעה אסורה בצנרת חיונית. נמצא כי קיימת אחריות וחובת זהירות מצד הנתבעת כלפי התובעת. אושרו רק חלק מרכיבי הנזק הנתבע: עלות צנרת חלופית (נתמכה בחשבונות ובחוו"ד מומחה) בסך 6,018 ₪.
לא אושרה הדרישה לפיצוי בגין החלפת קרמיקה בכל הבית לפרקט (נטען כי היה צריך לפרק קרמיקה לצורך שיפוץ / תיקון) למרות שהמומחה אישר כי היה צורך לפרק קרמיקה בחלק מהדירה ובימ"ש בדרך של אומדן פסק סכום נמוך יותר מזה שנקבע ע"י המומחה מטעמו: סך של 6,000 ₪.
כמו כן, נפסקו פיצויים בגין חוסר נוחות ועוגמת נפש בסך 2,500 ₪ ללא פסיקת פיצוי בגין לשון הרע.
נקבע כי בסך הכל תשלם הנתבעת לתובעת סך 14,518 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות בסך 1,500 ₪.
על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

7. המבקשת טוענת כי נגרם לה עיוות דין "ועוול זועק לשמיים תוך קיפוח זכויותיה ללא כל הצדקה". עיקר טענתה בכך שפרלמן הייתה מיוצגת ע"י עו"ד, שעה שהיא לא הייתה מיוצגת.
עוד נטען כי היה צורך לפסול את חוו"ד המומחה ובימ"ש קמא כלל לא התייחס לעניין זה בפסק דינו. עוד נטען כי המשיבה היא זו שחתכה את הצינור לפני שהמבקשת עשתה כן ובימ"ש לא התייחס כלל בפסק דינו לעניין זה.

8. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובנספחים, הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים כדלקמן:

(א) הלכה היא כי "ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור (רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (פורסם בנבו) (18.3.2015)). רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של צדדים למחלוקת..." (רע"א 1095/15 אולמי נפטון בת ים נ' משיח, פסקה 4 לפסק דינו של כבוד השופט צ' זילברטל ( 20.5.15)).

(ב) כחלק מהשגת מטרות ההליך בביהמ"ש לתביעות קטנות, אזי ככלל אין מתאפשר ייצוג בעל דין ע"י עו"ד וזאת בין היתר לצורך שמירה על שוויון בין בעלי הדין. כאשר בעל דין מקבל היתר להיות מיוצג, ירשה בימ"ש לרוב גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג, וראה לעניין זה רע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ (17.3.09) - סעיף 8 (להלן: "עניין פרטוק") וזאת כאשר בימ"ש מאזן בין השיקולים השונים העומדים על הפרק לצורך מתן מענה פרטני בכל מקרה ומקרה (ראה עניין פרטוק בסעיף 12). יודגש כי עורכי דין רשאים להיות תובעים ונתבעים בבימ"ש לתביעות קטנות. בעניין פרטוק בימ"ש העליון לא קיבל את הערעור כיוון שסבר כי לא נגרם למבקשת עיוות דין למרות שהמשיבה הי יתה חברה בע"מ ומי שייצג אותה בבית ה משפט לתביעות קטנות היה בעל רישיון עריכת דין.

(ג) במקרה שלפנינו, עיון מדוקדק בפרוטוקול בבית המשפט לתביעות קטנות מעלה כי המשיבה לא הייתה מיוצגת בבימה"ש לתביעות קטנות כלל ועיקר. מותר לבן משפחה, גם אם יש לו רשיון לעריכת דין, להיות נוכח באולם ביהמ"ש. הדיונים הם דיונים בדלתיים פתוחות. ניכר מפרוטוקול בימ"ש קמא , כי בית המשפט הקפיד על כך שבן זוגה של התובעת לא ידבר בשמה בעת הדיון. בן זוגה של התובעת, שלומוביץ נכח בדיון השני שהתקיים לאחר שכבר היה ידוע כי הוא עו"ד במקצועו (מהבקשה שהוגשה לפסילת חוו"ד המומחה ) והודגש לפרוטוקול כי הוא עובר לשבת בספסל האחורי והוא לא מתערב בדיון . בפרוטוקול הארוך גם לא ניתן למצוא דברים שנאמרו בשמו. לפיכך, אין זה המקרה שבו מי מהצ דדים היה מיוצג וממילא לא נפגעה זכות השיוויון.

(ד) בדיון שהתקיים ב- 6.11.16 נחקר ארוכות המומחה מטעם בימ"ש. לא מצאתי כי הוא נשאל בדבר התנהלותו של שלומוביץ בעת הביקור בדירה. בימ"ש קמא אמנם לא קבע מפורשות בפסה"ד כי דין בקשה לפסילת חוו"ד מומחה להידחות, שכן לאחר הדיון והחקירה העניינית על חווה"ד, ניתן היה להבין כי הנושא נזנח.
לא מצאתי הצדקה להשיב ענין זה להכרעת בימ"ש קמא, שכן עיון בבקשה לפסילת המומחה ובתגובה שהוגשה לה, מעלה כי אין בה ממש.
הבקשה לא הוגשה סמוך לאחר הביקור בדירה כאשר המבקשת נכחה לדעת כי שלומוביץ השתתף בפגישה אלא רק לאחר שכבר הוגשה חוות הדעת והיה ידוע תוכנה.
פסילת מומחה מטעם בימ"ש נעשית רק כאשר בעל הדין מוכיח כי קיים חשש ממשי לכך שזכויותיו תיפגענה. סתירת החזקה ולפיה מומחה מטעם בימ"ש ינהג באופן מקצועי ויעשה מלאכתו נאמנה מחייבת קיומן של אינד יקציות ברורות לנטען ביחס אליו, וראה לעניין זה: רע"א 6142/16 פלוני נ' מרכז רפואי שיבא תל-השומר (28.9.16) - סעיף 6 , שם גם הודגש כי כשמוגשת בקשה לפסילת מו מחה רק לאחר שהוגשה חוות דעתו , נדרש טיעון חזק במיוחד כדי שתתקבל.

(ה) במקרה דנן, בימ"ש קמא הקפיד על כך שעו"ד שהוא בן משפחה לא ידבר בדיון ולא ישב בשולחן המיועד לבעל הדין. בימ"ש איפשר חקירות נגדיות למומחה אשר מונה על ידו.
ניתן פס"ד מנומק המבוסס בענין האחריות הן על עדויות הצדדים והן על חוו"ד המומחה מטעם בימ"ש. בענין סכום הנזק בימ"ש קמא החמיר דווקא עם המשיבה ופסק סכום נמוך מהסכום שהמומחה מטעמו סבר כי יש לפסוק.

(ו) לא מצאתי בפסה"ד טעות המצדיקה התערבות חריגה של ערכאת ערעור בפסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות ולפיכך דין הבקשה להידחות.

9. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב. משלא התבקשה תגובה אין צו להוצאות.

ג. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ז, 12 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית ברקן
נתבע: נעה פרלמן
שופט :
עורכי דין: