ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלריה אגוזי בע"מ נגד דניאלה מוחריק :


בפני כבוד השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

מבקשת

גלריה אגוזי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד קוגן

נגד

משיבה

דניאלה מוחריק
ע"י ב"כ עו"ד ידידיה לוונטהל

החלטה

1. לפני בקשה לסעד זמני שהוגשה במקביל לבקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל מיום 22.12.16 ומיום 27.2.16 (להלן: הבר"ע). במסגרת הבקשה לסעד זמני עותרת המבקשת לצו לפיו תוכל המבקשת להתנהל בחשבונותיה בבנקים במסגרת האשראי שניתן לה על ידי הבנקים על מנת שתוכל לשלם שכר עבודתם של עובדיה וכספים שהיא חבה לספקיה, עד להחלטה בבר"ע (והכל כמפורט בבקשה).

2. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי במובן זה שיתאפשר למבקשת לשלם משכורות העובדים בלבד (כמבוקש בסעיף 22 לתשובה לבקשה לסעד זמני ) זאת ככל שאין מניעה אחרת מטעם הבנק.

הצו הזמני יכנס לתוקפו לאחר שהמבקשת תפקיד, בנוסף להתחייבות העצמית הבלתי מוגבלת בסכום, גם ערבות צד ג' שאינו תאגיד או ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 5,000 ש"ח שתשמש כערבות להבטחת המשיב בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה ממתן הצו, אם התובענה תידחה או שהצו יפקע מכל סיבה אחרת.

ב"כ המבקשת יהיה אמון על ביצוע התשלומים רק בהתאם להחלטה זו.

טעמי יפורטו להלן -

3. במוקד הבקשה טענת המבקשת כי המשיבה פתחה תיק הוצאה לפועל נגדה ובמסגרתו הגישה המשיבה בקשה למתן צו עיקול זמני ועיקול מטלטלין בטרם מסירת אזהרה. כבוד רשמת ההוצאה לפועל נעתרה לבקשה באופן חלקי ואפשרה להטיל עיקול על צדדי ג' עד לגובה סכום החוב בתיק. נוכח ההחלטה הוטל עיקול על חשבון הבנק אשר לטענת המבקשת היה מצוי ביתרת חובה אך לא חרג ממסגרת האשראי שניתנה למבקשת על ידי הבנק. מאחר שהוטל צו עיקול ולמרות האשראי שניתן חזרו המחאות שנמסרו לצדדים שלישיים עקב "חשבון מעוקל".

4. הכרעה בשאלה האם יש ליתן סעד זמני מורכבת מאיזון ושקלול של שני מרכיבים עיקריים – סיכויי התביעה ומאזן הנוחות. שני אלה יש לשקללם כמעין "מקבילית כוחות", במובן זה שככל שעוצמתו של האחד גדולה יותר כך ניתן יהיה להסתפק בעוצמה פחותה של השיקול השני.

בענייננו, משקלו של מאזן הנוחות גבוה במיוחד ונוטה באופן ברור לטובת המבקשת, שכן הותרת העיקול על החשבון המצוי ביתרת חובה ממילא עשוי להביא לקריסת עסקיה של המבקשת וזאת לכאורה בטרם ניתנה לה הזדמנות להתגונן מפני טענות המשיבה. העתרות לבקשה לסעד זמני באופן חלקי כך שתתאפשר פעילות לצורך תשלום משכורות בלבד לקחה בחשבון אף את העובדה שממילא מדובר לכאורה בנושים בדין קדימה (העובדים) ולכן אין בתשלום שכר העבודה כדי לגרוע מכיסה של המשיבה ככל שתסתבר זכאותה.

5. בנסיבות אלו בשים לב למאזן הנוחות ובשים לב לכך שהבר"ע עתידה להתברר בסד זמנים קצר יחסית אני מורה כאמור על קבלת הבקשה לסעד זמני באופן חלקי כמפורט בסעיף 2 להחלטה.

שאלת הוצאות הבקשה לסעד זמני תתברר, ככל שהמותב שידון בה ימצא לעשות כן, בגדרי הבר"ע.

ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ז, 12 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלריה אגוזי בע"מ
נתבע: דניאלה מוחריק
שופט :
עורכי דין: