ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושוע ויגוטוב נגד דוד עמר :

בפני כבוד ה שופטת יעל בלכר

התובעים

  1. יהושוע ויגוטוב
  2. טובה ויגוטוב
  3. גיל ויגוטוב
  4. חן ביטון

ע"י ב"כ עו"ד אברהם אלבו

נגד

הנתבעים

  1. דוד עמר
  2. רותי עמר

בעצמם

3. אושר נהוראי
ע"י ב"כ עו"ד אביאל זיו

4. פ. הרשקוביץ - הנדסה אזרחית בע"מ ( נמחקה)

החלטה

בהמשך להחלטות קודמות בתיק אני ממנה בזאת את המהנדס והשמאי מר דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט.

המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות והתצהירים על נספחיהם, לרבות חוות דעת מטעמם (3 חוו"ד מטעמם התובעים וחווד דעת מטעם הנתבעים 1-2).
למען הסדר הטוב, שכיוון שהנתבעים 1-2 אינם מיוצגים בעת הזו , על ב"כ התובעים להעביר לעיונו של המומחה גם את החומר שהוגש מטעם הנתבעים 1-2.

המומחה יעיין בחומר שהגישו הצדדים, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, ויחווה דעתו במחלוקת שבין הצדדים ובין היתר בעניינים כדלקמן:

א. טענות התובעים לליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוות הדעת מטעם התובעים והם בלבד (הפגמים) – עצם קיומם של ה פגמים הנטענים , שאלת האחריות להם (האם מוטלת לפתחו של הנתבע 1, הקבלן, בשל עבודה לקויה או חומרים לקויים או מטעם אחר הרובץ לפתחו) ואומדן התיקון , ביחס לכל פריט ופריט; לרבות טענות התובעים לאי ביצוע עבודות שכלולות בתכולת העבודה המוסכמת ואשר שולם בגינן, ועלות של עבודות "נחסכות" אלה בשים לב להסכמות בין הצדדים , ביחס לכל פריט ופריט.

ב. טענות הנתבע 1 (הקבלן) לחוב בגין ביצוע עבודות נוספות בסך של 350,000 ₪, שאינן נכללות במה שסוכם בין הצדדים – שאלת עצם קיומן של עבודות נוספות כנטען מעבר למוסכם וכן, בחינת העלות הנדרשת בגינן (אומדן עלות העבודות) , לגבי כל פריט ופריט; לרבות בעניין קומת הגלריה שבעליית הגג מקונסטרוקצית פלדה + הסוואה שבגינה לפי טענת הנתבע נדרשו ושולמו 190,000 ₪ והיא אף בוצעה (יצויין כי לטענת התובעים היקף העבודות הנוספות שבוצעו שאינן כלולות בהסכמות הוא 15,000 ₪ בלבד).

ג. יש להתייחס בהקשר לנ"ל גם לאחריות הנטענת של האדריכלית.

תשומת הלב כי לפי טענת התובעים, עם הפסקת עבודתו של הנתבע 1 (בנסיבות שנויות במחלוקת) הושלם ביצוע חלק העבודות ותיקון חלקם של הליקויים על ידי התובעים באמצעות בעלי מקצוע חלופיים. לפיכך יחווה המומחה דעתו כאמור לעיל , כמיטב יכולתו בהסתייע בחומר שהמציא ו הצדדים ובביקור במקום.

הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת (עם העתק לתיק בית המשפט) ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת.

הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים מטעמם בתוך 7 ימים מהיום וכן, יעבירו למומחה כל מסמך אחר שיידרש על ידו. בתוך אותו מועד יודיעו הצדדים לתיק בית המשפט על העברת המסמכים למומחה כאמור.

למען הסר ספק מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט לצורך העברת מסמכים כאמור ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת, ובלבד שיידע את הצד השני.

המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיודיע לבית המשפט, את שיעור שכרו בגין חווה"ד וכן בגין שאלות הבהרה (10 שאלות לכל צד) אם ידרש להן, ולאחר שבית המשפט יאשר את שכר הטרחה ויורה למומחה להתחיל בהכנת חוות הדעת.

המומחה יודיע לבית המשפט שכרו כאמור לעיל, בתוך 7 ימים מעם קבלת החומר מהצדדים ויחל בעבודתו עם קבלת הוראות בית המשפט על תחילת העבודה.

בשכרו של המומחה ישאו הצדדים (התובעים, הנתבעים 1-2 והנתבעת 3) , בשלב זה, כל אחד בשליש משכר הטרחה כפי שיאושר. לאחר מתן חוות הדעת יוטל השכר לפי קביעת ביהמ"ש.

להבטחת שכר טרחת המומחה, יפקיד כל אחד מהצדדים בקופת בימ"ש, את חלקו בשכ"ט המאושר, בתוך 7 ימים מעם קבלת ההחלטה על אישור שכרו של המומחה.

המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 40 ימים ממועד שהורה בית המשפט על התחלת העבודה.

אם יש מניעה לקיים אחר החלטת בית המשפט, יודיע המומחה לבית המשפט באופן מיידי.

מינוי פורמלי יוצא בנפרד על ידי המזכירות.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ותודיע למומחה כתובת ב"כ הצדדים.
ת.פ. ליום 1/2/17 לקבלת הודעות הצדדים על העברת החומר ולקבלת הודעת המומחה על שכרו.

המזכירות תדוור לצדדים ולמומחה
ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ז, 12 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהושוע ויגוטוב
נתבע: דוד עמר
שופט :
עורכי דין: