ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל ו.מ. לתכנון ובניה מעלה חרמון נגד טאהר אנים אלחלבי :

בפני כבוד ה שופטת רבקה איזנברג

מאשימה

מ.י. ו.מ. לתכנון ובניה מעלה חרמון

נגד

נאשם

טאהר אנים אלחלבי

החלטה

1. למרות בקשת ארכה ,עד היום לא הוגשה תגובה מטעם ב"כ המאשימה ולפיכך לאחר שעיינתי בטענות שהובאו בפני, להלן החלטתי:
בתיק זה הוגשה ע"י בא כוח המאשימה עו"ד ג'והרי בקשה להוצאת פקודת מאסר בגין אי תשלום קנס.
בעקבות בקשה שהגישה עו"ד גפני (המייצגת אף היא את המאשימה לעניין הגשת כתבי אישום ע"פ פרק י' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה) , על פיה נטען כי הבקשה להוצאת פקודת מאסר הוגשה ע"י מי שאינו מחזיק מכתב הסמכה כנדרש ע"פ סעיף 258 לחוק התכנון והבניה ולכן המדובר על פעולה בטלה, נדרשה תגובת עו"ד ג'והרי. בהמשך לאחר שהבהיר כי זכה במכרז שיזמה המאשימה לצורך הוצאת פקודות מאסר לנאשמים וצירף י יפוי כוח מטעמה, נדרשה גם התייחסות היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.

2. בתגובתה הבהירה פרקליטות המדינה כי עו"ד ג'והרי אינו מחזיק בכתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה. הפרקליטות הבהירה כי עמדת יו"ר הועדה המקומית כאילו בקשה לפקודת מאסר חלף קנס אינה דורשת הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה אינה תואמת את לשון החוק ותכליתו וכי בקשה כגון דא יכולה להיות מוגשת רק בידי תובע בעל הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה. לפיכך הבהירה הפרקליטות כי בהעדר הסמכה יש להורות על מחיקת ההליכים. הפרקליטות הפנתה לקושי בהגשת בקשות כאמור ע"י מי שאינו מחזיק כתב הסמכה ואינו מונחה ע"י היועץ המשפטי לממשלה וכן לקושי בכך שעו"ד ג'והרי אף משמש סנגור של נאשמים שונים בתיקים המתנהלים ע"י המאשימה.

3. לאחר ששקלתי את טענות עו"ד ג'והרי ואת העובדה שאכן הועדה המקומית ייפתה את כוחו להגיש בקשות להוצאת פקודות מאסר, אך מאידך הבאתי בחשבון את הוראות החוק ועמדת הפרקליטות, שוכנעתי כי אף שאין לחייב בהוצאות בגין הגשת הבקשה להוצאת פקודת מאסר, הרי יש להורות על מחיקתה.
אכן בהתאם להוראות סעיף 258 לחוק, בהליכים לפי פרק י' יכול לייצג את הועדה רק מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך. הוצאת בקשה לפקודת מאסר חלף קנס, הנו הליך פלילי הנובע מגזר הדין שניתן לפי פרק י' לחוק. הליכים פליליים ביחס לעונשים פליליים יכולים להתבצע רק ע"י היועץ המשפטי לממשלה שהוא ראש התביעה הכללית במדינה, או מי שהוסמך על ידו.
וראה רע"פ 252/04 שדות נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה לודים:

"נקודת המוצא בנוגע לסמכות להגיש הליך פלילי ולנהלו הינה כי "המאשים במשפט פלילי הוא המדינה והיא תיוצג בידי תובע שינהל את התביעה", כאמור בסעיף 11 ל חוק סדר הדין הפלילי. בכך מגשים סעיף 11 את הרעיון בדבר היותה של העבירה הפלילית פגיעה בציבור ובחברה כולה, ועל כן ראוי כי המדינה, ולא גוף ספציפי או אדם ספציפי, היא שתריב את ריבו של הציבור עם העבריין ותנהל את ההליכים הפליליים נגדו... לצד הוראות כלליות אלה בחוק סדר הדין הפלילי באשר לסמכות לפתוח ולנהל הליכים פליליים, מצויות בחוקים מסוימים הוראות מיוחדות לגבי הסמכות לניהול הליכים פליליים בעניינים ספציפיים. .. אחת מן ההוראות הספציפיות הללו מצויה בסעיף 258 ל חוק התכנון והבנייה הקובע לאמור: "ועדה מקומית רשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית משפט בכל הליך באמצעות עובד שהרשתה לכך, ומסירת הזמנה, הודעה, צו או מסמך אחר בהליכים כאמור לידי אותו עובד תהא מסירה כדין לועדה המקומית; ההרשאה יכולה להיות כללית או לענין מיוחד; ואולם בהליכים לפי פרק י' ייצג את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך".... הוראה זו נועדה לצמצם את עצמאותה של הוועדה בניהול הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, ולהגביר את פיקוחו של היועץ המשפטי לממשלה על הליכים אלה, נוכח "מקרים שבהם עשו ועדות מקומיות שימוש לא ראוי בסמכותן זו" כלשון דברי ההסבר להצעת החוק (הצ"ח התשנ"ה 250)נ(הדגשה שלי ר.א).

4. מאחר שכאמור הליכים פליליים ביחס לעונשים פליליים יכולים להתבצע רק ע"י היועץ המשפטי לממשלה-ראש התביעה הכללית, או מי שהוסמך על ידו ולאור הוראת סעיף 258 לחוק אשר אף קובעת במפורש כי בהליכים כגון דא ייצג את הועדה מי שהוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה ומשהבקשה להוצאת פקודת מאסר הוגשה ע"י מי שלא הוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה, אני מורה על מחיקתה.
ברי כי ככל שתינתן לעו"ד ג'והרי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה,יוכל לשוב ולהגיש בקשות כגון דא.

ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ז, 12 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל ו.מ. לתכנון ובניה מעלה חרמון
נתבע: טאהר אנים אלחלבי
שופט :
עורכי דין: