ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמי היללי נגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעת

תמי היללי

נגד

נתבעים

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי הנוספת מהיום, ובתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות"), אני ממנה בזאת את ד"ר לילך אפרתי, כמומחית רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, על מנת שתחווה דעתה בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 2.6.10.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שתעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחת מתבקשת להגיש את חוות דעתה באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשת המומחית לפרט בחוות דעתה את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניה במועד מתן חוות דעתה.

שכר טרחת המומחית יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחית תגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיה כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשה, ככל שדרשה, ולאחר ששכר טרחתה ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחית יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמה בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ג טבת תשע"ז, 11 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תמי היללי
נתבע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: