ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המכללה הטכנולוגית באר שבע נגד יסמין שחר מ.ז. :

בפני כבוד הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין

תובעת

המכללה הטכנולוגית באר שבע
ע"י ב"כ עו"ד ליאור שפירא

נגד

נתבעת

יסמין שחר מ.ז. 066418369

פסק דין

לפני תביעה בסך 2,040.65 ₪. סכום זה מורכב מקרן חוב של 1,782.50 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
החיובים בגינם נתבעת התובעת הינם יתרת שכר לימוד בסך 1,432.51 ₪, חיוב בגין בחינות חיצוניות בסך 200 ₪, ותשלום לאגודת הסטודנטים בסך 150 ₪.
הנתבעת טענה כי היא לוקה בנכות של 74% ואת המימון ללימודים קבלה ממחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי והם אלה שאחראים לתשלום החוב.
היא טענה כי למדה שנה אחת (מסלול אדריכלות ועיצוב אצל התובעת) אך לאחר תחילת הלימודים בשנה השניה חלתה ולא יכלה להגיע ללימודים. לכן פנתה למזכירות וקבלה אישור לצאת לחופשת לימודים.
היא הוציאה אישורי מחלה אך משנוכחה לדעת שאינה יכולה להמשיך ללמוד פנתה לבקש את הפסקת לימודיה. מאז, לדבריה, לא פנו אליה מהתובעת לגבי המשך לימודיה או בדרישת תשלום שכן לו היו פונים הייתה מסדירה או מבררת מה מהות החוב.
בסיכומו של דבר, היא טוענת, למדה בשנה השניה רק ימים בודדים.
בדיון שהתקיים התחייבה הנתבעת להמציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי נוכחותה בלימודים במוסד התובעת מ- 21.9.08 ואילך עד סוף שנת הלימודים תשס"ט.
הנתבעת לא צרפה אישור זה אלא מסמכים שונים אשר ברובם אינם נוגעים לעניין נושא כתב התביעה.
המסמך הרלוונטי הוא מכתב התחייבות למקום ההכשרה חתום על ידי המל"ל - מנהל הגמלאות, אגף השיקום - בו מתחייב המל "ל לשלם עבור שנה ב', סמסטר א' בלבד ומכתב המיועד לנתבעת מטעם התובעת מתאריך 21.9.08 בו מאשרת התובעת לנתבעת את קבלת הודעתה מתאריך 18.9.08 על רצונה לצאת לחופשת לימודים וכי ההודעה מאושרת ותקפה לשנתיים בלבד.
בתגובה טענה התובעת כי הנתבעת קבלה מהמכללה באותו ספטמבר בעת ובעונה אחת אישור להרשם מחדש ללימודים (לאחר שלא השיגה את הציונים הנדרשים בשנה א') ואישור "חופשת לימודים" לשנתיים במהלכן תוכל לחזור ולהרשם שנית.
לטענת התובעת החלה התלמידה את לימודיה אך חדלה להגיע ללימודים.
לפי התקנון תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו לאחר תום מועד הבחינות של סמסטר א' יחוייב בשכר לימוד מלא.
לטענת התובעת הפסיקה הנתבעת את לימודיה באופן חד צדדי וללא הודעה את סמסטר א' ולא טרחה להגיע לסמסטר ב' כלל ולא הודיעה על הפסקת לימודיה. היות והמל"ל התחייב לשלם עבור לימודיה בסמסטר א' עליה לשלם עבור הלימודים בסמסטר ב'.
עלות סמסטר ב' היא 3,450 ₪. היות והתלמידה סיימה את שנת הלימודים הקודמת עם יתרת זכות של 2,137 ₪, היתרה היא בסך 1,313 ₪ ולאחר הצמדה 1,450 ₪.
דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי במסמכים שצורפו דינה של התביעה להדחות.
הנתבעת צרפה אישור על יציאה לחופשה מתאריך 18.9.08 ואילו התובעת לא צרפה כל מסמך שסותר הודעה זו. על פי דברי התובעת עצמה רק הודעה לאחר הבחינות של סמסטר א' תגרום לחיוב מלא של סמסטר ב' אולם במקרה הנדון קיים אישור בכתב כי התלמידה יצאה לחופשה והפסיקה את לימודיה כבר בתאריך 18.9.08.
על כן אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעת בסך 500 ₪ שישולמו לנתבעת תוך 30 יום מהיום. היות והתשלום העודף בסך 2,137 ₪ שולם על ידי המל"ל יש להחזירו למל"ל.
נחתם במוצ"ש.

ניתן היום, ט' טבת תשע"ז, 07 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המכללה הטכנולוגית באר שבע
נתבע: יסמין שחר מ.ז.
שופט :
עורכי דין: