ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבנין בע"מ נגד MUTASIM IBRAHIM SENIM :

07 ינואר 2017
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשים/הנתבעים 2-3:

  1. יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבנין בע"מ
  2. טימור ברן

ע"י ב"כ: עו"ד קפלן

-
המשיב/התובע:

MUTASIM IBRAHIM SENIM
ע"י ב"כ: עו"ד מור- מילמן

משיבה פורמאלי ת/נתבעת 1 : ו.פרידמן פרויקטים (2006) בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לחיוב המשיב (התובע), אזרח סודני בעל אשרת שהייה , בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה ם של הנתבעים 2-3 (להלן: הנתבעים), בגין תביעה שהגיש נגדם התובע ביום 24.5.2016 (להלן: הבקשה ו התביעה, בהתאמה).
הבקשה היתה מבוססת, תחילה, הן על הטענה כי התובע לא עמד בתשלום הוצאות שנפסקו לחובתו במסגרת הליך זה; והן לנוכח היותו אזרח מדינה זרה, אשר לא ניתן לפתוח כנגדו בהליכי גביה. לתמיכה בטענה השנייה צירפו הנתבעים תכתובת בין ב"כ הנתבעים לרשות האכיפה והגבייה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, המעידה לטענתם על כך שאכן, לא ניתן לפתוח בהליכי גבייה כנגד מי שמחזיק באשרת שהייה בלבד.
מאחר שאין מחלוקת, כי נכון למועד זה נשא התובע בתשלום ההוצאות שנפסקו לחובתו, נותר לדון בבקשה לחיובו בהפקדת ערובה על יסוד הטענה השנייה דלעיל.
התובע מתנגד לבקשה וטוען, כי מששולמו ההוצאות אין עוד עילה לחיובו בהפקדת ערובה.
מנגד, טוענים הנתבעים, כי התובע מתעלם מן הטענות הנוספות שנכללו בבקשה, ומכאן שאינו חולק עליהן, ויש לחייבו בהפקדת ערובה. כמו כן טוענים הנתבעים לקיומה של א-סימטריה דיונית ומהותית חמורה, בין אזרח ישראלי החשוף להליכי גביה והוצאה לפועל ככל שאינו עומד בחיוביו, לבין אזרחי מדינה זרה דוגמת התובע, אשר כלל לא ניתן לנקוט כנגדם בהליכי גביה, ולכן אינם נרתעים מניהול הליכי סרק. התובע מוסיף וטוען, כי תובע שאינו יכול להיפרע את הוצאותיו מעובד זר דוגמת התובע, אף אינו יכול לרשום את ההפסד בספרי החשבונות שלו, מאחר שתנאי לכך הוא מיצוי הליכי גביה.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית:
זכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות יסוד מן המעלה הראשונה (ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא (3) 577 628; ע"ע (ארצי) 1424/02 פתחי אבו נסאר – Saint Peter In Gallicantu, לא פורסם, ניתן ביום 6.7.2003, להלן: הלכת פתחי אבו נאסר). יחד עם זאת, ככל זכות, אין מדובר בזכות מוחלטת ויש לאזנה אל מול זכותו של הצד שכנגד שלא להיגרר להליך סרק ולחסרון כיס בעקבותיו.
הבקשה הוגשה ביום 28.11.2016, כחודשיים לאחר שנכנס לתוקפו התיקון לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)(תיקון), התשע"ו-2016, שעניינו לערובה לתשלום הוצאות, וכך הוא קובע:
( א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 ( סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה"
(תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, נכנסה לתקופה ביום 2.9.2016, להלן: תקנות בית הדין לעבודה, והתיקון לתקנות, בהתאמה)

התובע, תושב סודן, אינו תושב ישראל או מדינה אחרת שהיא צד לאמנת האג. בנסיבות אלה, קובעת תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה, כי יש להורות על חיובו בהפקדת ערובה, למעט אם הציג התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו; או שהראה כי הנתבעים יוכלו להיפרע את הוצאותיהם ממנו ככל שהתביעה תידחה; או מטעמים מיוחדים אחרים המצדיקים לפטור אותו מהפקדת ערובה.
בענייננו, התובע נשא בתשלום הוצאות שהוטלו עליו עד כה במסגרת ההליך, ויש לראות בכך ראיה לכאורה לכך שיכול לשאת בהוצאות הנתבעים גם בעתיד, ככל שהתביעה תידחה.
כמו כן, מעיון בתלושי השכר שצורפו לכתב התביעה, ואשר הונפקו לתובע על ידי הנתבעות 1-2 (בחלוקה לתקופות) עולה, לכאורה, קיומה של עילת תביעה, שכן לא מופיע בתלושי השכר תשלום בגין דמי חופשה, בעוד שהזכאות ל דמי חופשה/פדיון חופשה נצברת החל מהחודש הראשון לעבודה, ואינה מותנית בתקופת עבודה מינימלית. הנתבעים אף אינם מכחישים לכאורה את טענת התובע בדבר אי מסירה הודעה לעובד, אלא טוענים כי "כל תנאי העבודה סוכמו מראש" (סעיף 26 לכתב ההגנה המתוקן).
הנה כי כן, משהתובע הראה כי הנתבעים יוכלו להיפרע את הוצאתיהם ממנו אם תידחה התביעה, כשם שנשא בהוצאות שנפסקו לחובתו בגין תיקון כתב התביעה, ואף הובאה ראשית ראיה לקיומה של עילת תביעה, אין מקום להורות על חיוב התובע בהפקדת ערובה.
בנסיבות אלה אף אין מקום לדון בטענת הנתבעים בדבר א-סימטריה דיונית ומהותית, שכן די בעמידת התובע בתנאי תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה, כדי להוביל לדחיית הבקשה.
סוף דבר, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, ובפרט מאחר שבמועד הגשת הבקשה טרם נשא התובע בהוצאות הנתבעים כנדרש, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ז (07 ינואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבנין בע"מ
נתבע: MUTASIM IBRAHIM SENIM
שופט :
עורכי דין: