ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איזי יזהר אור פז נגד עיריית הרצליה :

החלטה בתיק עע"מ 3104/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערער:
איזי יזהר אור פז

נ ג ד

המשיבה:
עיריית הרצליה

בקשה להוצאת מוצג

בבית המשפט העליון

החלטה

המשיבה עותרת להוצאת מסמך מתיק מוצגי המערער - מסמך שכותרתו "תשובת העותר לטיעוני המשיבה" המהווה חלק ממוצג 16 למוצגי המערער (להלן: סיכומי התשובה).

לאחר שעיינתי בטיעוני המשיבה, בתגובת המערער ובכל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להיעתר לבקשה.

ככלל יש לכלול בתיק המוצגים ראיות שהתקבלו כדין בערכאה הדיונית. בקשות ביניים וכתבי טענות אשר הוגשו בערכאה הדיונית אינם מהווים אמנם חלק מחומר הראיות במובנו הצר, אך כפי שציין המערער בתגובתו לבקשה, הפסיקה הנוהגת הכירה באפשרות לצרפם, בנסיבות המתאימות, לתיק המוצגים (ראו ע"א 8712/13 אדלר נ' לבנת (3.4.2014) והאסמכתאות המובאות שם)). על כן נראה כי בנסיבות רגילות היה מקום להותיר בתיק המוצגים סיכומים שהוגשו בערכאה הדיונית (ומטעם זה הסיכומים הראשיים שהגיש המערער בבית המשפט קמא ייוותרו בתיק מוצגיו).

ואולם שונים הדברים בענייננו. זאת שכן מהחומר שבפניי עולה כי סיכומי התשובה שהגיש המערער בערכאה קמא חרגו מן ההיקף שנקבע להגשתם, כעולה מפורשות מהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 3.3.2016, בה נקבע: "בניגוד להחלטה שהתקבלה, הוגשו שני עמודים של טענות, כאשר העמוד השני נרשם בגופן מזערי, ללא רווחים ובאופן לא קריא" [ההדגשה הוספה]. בהחלטה נוספת שנתן בית המשפט המחוזי, החלטה מיום 7.3.2016 בבקשה שהגישה המשיבה להבהרת ההחלטה מיום 3.3.2016, הוסיף הוא והורה כי "מסמכים שהוגשו בניגוד להחלטות בית המשפט לא יהוו חלק מהמסמכים בתיק, אשר על בסיסם יינתן פסק הדין" [ההדגשה הוספה].

אציין כי לטענת המערער סיכומי התשובה לא הוצאו מתיק בית המשפט ולא נמחקו וההחלטה מיום 7.3.2016 היא החלטה "כללית". ואולם, לא ניתן לנתק את אותה החלטה מן ההקשר בו ניתנה ולהתעלם מכך שהחלטה זו ניתנה בבקשתה של המשיבה להבהרת החלטה הנוגעת לסיכומי התשובה, כך שגם ההחלטה מתייחסת לסיכומי התשובה; כמו גם מכך שבהחלטה מיום 3.3.2016 קבע בית המשפט מפורשות כי סיכומי התשובה הוגשו בניגוד להחלטתו בעניין. שילובן של שתי החלטות אלו - כי הסיכומים הוגשו בניגוד להחלטה וכי מסמכים שהוגשו בניגוד להחלטות אינם חלק מתיק בית המשפט - משמען כי סיכומי התשובה אינם חלק מן המסמכים שבתיק, והדבר שקול למעשה להוצאה פיזית של סיכומים מ"תיק נייר". במצב דברים זה סבורני לא יהיה זה סביר לאפשר את צירופם של אותם הסיכומים בבית משפט זה לתיק המוצגים, ככתב בי-דין שהוגש בערכאה קמא (וניתן להשוות את ענייננו לפסיקה לפיה לא ניתן להציג ראיה אשר ניתנה החלטה פוזיטיבית על הוצאתה מתיק בית המשפט, ראו ע"א 9294/11 פלוני נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פסקה 4(ד) (5.6.2013)). בנסיבות אלו אף אין צורך להדרש למחלוקת בין הצדדים האם סיכומי התשובה כללו טענות שהן בבחינת הרחבת חזית, שכן כך או כך או מקום לאפשר את צירפם.

מטעמים אלו הבקשה מתקבלת. המזכירות מתבקשת להוציא ממוצג 16 את "סיכומי תשובת העותר לטיעוני המשיבה" ולהשיבם למערער.

בנסיבות העניין ונוכח עיתוי הגשת הבקשה, לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏יג' בטבת התשע"ז (‏11.1.2017).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: איזי יזהר אור פז
נתבע: עיריית הרצליה
שופט :
עורכי דין: