ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין SOLOMON IRAM נגד טיב טעם רשתות בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת שרה מאירי- אב"ד
נציגת ציבור (עובדים) גב' הילה ידיד ברזילי
נציג ציבור (מעסיקים) מר יגאל סעדיה

התובע
SOLOMON IRAM
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בן אבי
-
הנתבעות
1. טיב טעם רשתות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מנחם עופר

2. א.ד.נ.ע קבלנים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פארס אבו סעלוק

פסק דין

מכח הסמכת הצדדים מהיום, כאמור בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכח סע' 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969, לאחר עיון בכתבי הטענות ובנספחים שצורפו אליהם ולאחר שקילת טענות הצדדים, הננו פוסקים בדרך של פשרה כדלקמן:

א. לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ממנה, בגין תקופת עבודתו אצלה, לרבות כל המגיע לו עם סיום עבודתו אצלה תשלם הנתבעת 2 לתובע פ"פ ו פיצוי בסך של 36,000₪ נטו וכן תשתתף הנתבעת 2 בשכ"ט ב"כ התובע בסך 7,200 ₪ , בצרוף מע"מ כנגד חשבונית כדין.

ב. הסך הנ"ל ישולם לב"כ התובע בהמחאה שזמ"פ 5.2.17 והסכום הנ"ל ישולם לתובע ב- 6 המחאות שוות ורצופות שזמ"פ הראשונה בהן 5.3.17 שתשלחנה בדואר רשום לב"כ התובע בתוך 14 ימים מהיום , לפי כתובתו: ת.ד.801 אשדוד. לא יפרע תשלום כלשהו במועדו, תעמוד יתרת הסכום לפרעון מיידי ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל , והכל לאחר התראה כתובה בדואר רשום לכ"א בכ"י הנתבעות, 7 ימים מראש .

ג. הנתבעת 1 ערבה לתשלומי הנתבעת 2 ככל שלא ישולמו, במסגרת היחסים החוזיים שבין 2 הנתבעות.

ד. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008 ותשיב לתובע באמצעות ב"כ, אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, ז' טבת תשע"ז, (05 ינואר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.צ. הילה ידיד ברזילי

שרה מאירי, שופטת -
אב"ד

נ.צ. מר יגאל סעדיה, מעסיקים


מעורבים
תובע: SOLOMON IRAM
נתבע: טיב טעם רשתות בע"מ
שופט :
עורכי דין: