ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים רזיאל ת.ז. נגד פידליס גרופ מייסודה של חברת ש.ע.ל בע"מ חברות :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובע

חיים רזיאל ת.ז., 057761280

נגד

הנתבעת

פידליס גרופ מייסודה של חברת ש.ע.ל בע"מ חברות, 511163248

החלטה

בפניי בקשתה של הנתבעת לסילוקה על הסף של התובענה מחמת היעדר סמכות עניינית ולחלופין להורות על העברתה לבית הדין האזורי לעבודה .

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות החלטתי להיעתר לבקשה להורות על העברת התובענה לבית הדין האזורי לעבודה ולדחות את הבקשה לסילוק התובענה על הסף וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. ראשית, שעה שקיימת מחלוקת בין הצדדים אין כל מקום להורות על סילוקה על הסף של התובענה.
סעד כאמור ראוי לו שיתבקש רק כאשר ברי כי אין כל תועלת בבירור המחלוקת. לא זה המקרה בענייננו.

2. להבדיל, יש ממש בטענת הנתבעת כי בית משפט זה נעדר סמכות לדון בתובענה שעילתה יחסי העבודה שהתקיימו בין הצדדים.

3. התובע הגיש כנגד הנתבעת תובענה ובה תבע "את זכויותיי החוקיות לפי הסכם קיבוצי וכתב הרחבה".
לכתב התביעה צורף הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים ביום 22.06.2011.

4. בתגובתו טוען התובע כי "אינו מעלה טענות בדבר המחלוקת ביחס לאופן העסקתו בנתבעת ו/או תנאי העסקתו וכיוצ"ב" וטוען כי הוא מבקש סעד של אכיפת ההסכם וכי היה על הנתבעת לשלם לו סך של 30,000 ₪ בהתאם להסכם הפשרה וסכום זה לא שולם.
בכתב התביעה, שעל פיו נקבע הסעד המבוקש תובע התובע סך של 50,000 ₪ ולא סך של 30,000 ₪.
טענה זו אודות אכיפת ההסכם לא נטענה באופן מפורש בתובענה והסכום הנתבע גם אינו תואם את הסכום שצוין בהסכם הפשרה אולם נניח לצורך הדיון כי סעד של אכיפת הסכם הפשרה הוא הסעד המבוקש.
טענה זו דינה להידחות.
עיון בהסכם הפשרה מעיד באופן ברור כי עילתו היא יחסי העבודה בין הצדדים והסכמה על הזכויות המגיעות לתובע עם סיומם של יחסים אלו.
ס' 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 קובע כי לבית הדין לעבודה סמכות לדון "בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]".
הנה אפוא כי הסמכות אינה מוגבלת רק לשאלה בדבר קיום יחסי העבודה אלא לכל תובענה שעילתה היא יחסי העבודה בין הצדדים. "יחסי עבודה" במשמע גם סיום יחסי העבודה.
בענייננו אין ספק כי עניינה של התובענה הינו סיום יחסי העבודה.
הדיבר "שעילתן ביחסי עבודה" הינו רחב דיו והוא כולל כל תביעה שעניינה יחסי העבודה בין הצדדים למעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

5. נדגיש כי בתובענה נוספת שהגיש התובע ביום 16.09.2014 לבית הדין לעבודה ובה תבע את זכויותיו מכוח יחסי העבודה טען התובע (ס' 30 לכתב התביעה) כי "לבית דין נכבד זה מוקנית הסמכות לדון בתובענה זו, לאור קיום יחסי עובד-מעביד בין הצדדים...".
לא ראיתי מה השתנה מאז ועד היום ומדוע סבור הוא כיום כי הסמכות היא לבית משפט זה.

6. עוד טוען התובע כי עומדת לו "הזכות לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצוע אכיפת ההסכם".
גם טענה זו דינה להידחות.
לו היה נקבע בפסק דין כי הסכם הפשרה הינו תקף ברי כי התובע יכול היה לבקש את ביצועו של פסק הדין.
לעומת זאת, כל עוד לא ניתן פסק דין כאמור לא ניתן לפעול לאכיפתו של ההסכם במסגרת תיק ההוצל"פ.
התובע אמנם פתח תיק הוצל"פ אך זאת לנוכח הוראת ס' 81 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 המאפשר להגיש תובענה על סכום קצוב מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיות בכתב כתובענה על סכום קצוב אולם ברי כי לא מדובר בתיק הוצל"פ שעניינו ביצוע הסכם וממילא שעומדת לנתבעת הזכות להעלות את טענותיה כנגד התובענה.

7. עוד טוען התובע כי אין לבית הדין לעבודה "את הכלים לאכוף פסקי דין ו/או הסכמים" ועל כן הדרך היחידה הפתוחה בפניו היא לפנות ללשכת ההוצאה לפועל.
דומני כי התובע מערב מין בשאינו מינו.
לבית הדין לעבודה יש סמכות להורות על אכיפת ההסכם וברי כי יש לו סמכות ליתן פסק דין ולפיו הסכם הפשרה או כל הסכם אחר הינו בר תוקף.
לו יינתן פסק דין כזה יוכל לפתוח התובע תיק הוצל"פ. לביצועו של פסק דין.
ודוקו, לא לביצוע של ההסכם אלא לביצועו של פסק הדין.

סיכומו של דבר, טענת הנתבעת ולפיה בית משפט זה נעדר סמכות לדון בתובענה מתקבלת.

אני מורה על העברת התובענה לכבוד נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, השופט ת א. סלע, אשר תקבע את המשך ההליכים.

כתב הגנה יוגש עד ליום 10.02.2017.

התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין ההליך הנוכחי בסך של 2,000 ₪ במידה והתובענה שיגיש תידחה, במלואה או בחלקה או במידה והתובענה תימחק.

ניתנה היום, ח' טבת תשע"ז, 06 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים רזיאל ת.ז.
נתבע: פידליס גרופ מייסודה של חברת ש.ע.ל בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: