ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון זביטיאשוילי נגד מוסך און קור בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון
המבקש
אהרון זביטיאשוילי

נגד

המשיבה
מוסך און קור בע"מ

החלטה

מבוא

1. בבקשה זו מבקש המבקש להשיג כנגד פסק דין שניתן על ידי כבוד הרשם הבכיר נדים מורני ביום 15/11/2016 בבית המשפט לתביעות קטנות בת"א 49088-01-16 (להלן: "פסק הדין").

2. פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה לתשלום סך 29,028 ₪. בתביעת ו טען המבקש כי ביום 2/9/2015 בוצע תיקון לרכבו במוסך המשיבה במסגרתו הוחלף ברכב קונקטור. המבקש טען כי ביום 31/10/2015 פרצה שריפה ברכבו ובדוח תיקון שריפות בנוגע לאותה שריפה נמצא כי זו פרצה ב קונקטור שהוחלף. מדובר בשריפה שגרמה לאובדן כללי של הרכב ולטענת המבקש המשיבהנושאת באחריות לנזק זה לאור התיקון שבוצע על ידה והיה לקוי.

3. המשיבה טענה כי דין התביעה להידחות משום שבתיקון שביצעה לא הוחלף בכלל קונקטור והרישום על גבי החשבונית שהוצעה בנוגע לתיקון היה שגוי. המשיבה טענה כי אין מקום להגשת חוו"ד נגדית מטעמה משום שגם לאור האמור בחוו"ד מומחה התובע, אין להטיל אחריות עליה, משום שלא נסתרה טענתה שהקונקטור שנשרף לא הוחלף על ידה וכי התקון שביצעה לא לנזק הנטען.

פסק הדין קמא

4. בית המשפט קמא לאחר שעיין בחומר הרלוונטי והתרשם מהעדים שהעידו בפניו אימץ גרסת המשיבה, נתן בה אמון ודחה התביעה. ביהמ"ש קבע עוד כי באם החלק שהוחלף ע"י המשיבה היה פגום, הרי שהשריפה הייתה מתחוללת במועד מוקדם יותר. עוד קבע ביהמ"ש קמא כי לא הוכח קשר סיבתי בין החלפת נגד שביצעה המשיבה ברכב המבקש והנזק שמקורו במוליכי חשמל.

דיון והכרעה
5. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, גם ללא צורך בתשובה וכך אני מורה. יש לזכור כי בבקשה זו בית משפט נדרש להתערב בפסיקתו של בית משפט לתביעות קטנות ומידת התערבותו בכגון דא על פי החקיקה והפסיקה הקיימים מוגבלת.

6. ככלל אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה המבררת אלא בנסיבות מיוחדות. כך למשל כאשר מתגלה שגיאה בולטת בפסק דינו של בית משפט קמא. זה קורה למשל כאשר ממצאי העובדה אינם מעוגנים כלל בחומר הראיות, או מקום שבו הגרסה העובדתית שקבע בית המשפט אינה מתקבלת על הדעת ואינה מתיישבת עם מבחנים של הגיון ושכל ישר.
במקרה דנן אין כך הדבר. ביהמ"ש אימץ גרסת צד אחד וקבע עובדתית כי לא הוכח שהמשיבה החליפה את החלק שנזוק וגרם לשריפה. אציין לעניין זה כי חוו"ד המומחה מטעם המבקש אינה מסיעת למבקש משום שהמומחה הניח בחוות דעתו כי ה משיבה החליפה קונקטור וא ולם הנחה זו לא הוכחה. יתר על כן, בחוו"ד עצמה בסעיף 13 לחווה"ד נרשם במפורין כל ל אפשרות לזהות את הקונקטור. משכך אין מקום להתערב בקביעות עובדתיות על סמך התרשמות של הערכאה המבררת, כפי שנאמר במפורש בפסק הדין, על סמך התרשמות מהעדויות שנשמעו בפני בית המשפט קמא לרבות תוך הסתמכות חוות דעת שמאי. משכך ולאחר שבדקתי העניין אני סבורה כי המקרה שבפניי אינו נופל לגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור.

7. לכך יש להוסיף, כי במקרה דנן מדובר כאמור בבקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. איני סבורה כי הבקשה מעוררת שאלות עקרוניות בשאלות בהם עסק בית המשפט קמא (נזק לרכב). מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר דיון יעיל, קצר ופשוט בתביעות שעלותן הכספית נמוכה, ותכלית זו מנחה את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות ערעור על פסק הדין. כך נפסק כי רשות ערעור על פסק דין של תביעות קטנות תנתן רק כאשר מתגלה טענות משפטית או עובדתית גלויה על פני פסק הדין או כאשר מדובר בעניין העולה תדיר בפני בית המשפט וטעון הכרעה או הבהרה.

8. אני סבורה כי במקרה דנן לא נתגלו נסיבות המחייבות סטייה מן הכללים שצוטטו לעיל. מדובר בפס"ד סביר ונכון ומנומק שאין להתערב בו. אציין כי עיינתי בחוו"ד מומחה המבקש ולא מצאתי בה אישוש לטענתויו בבקשה. אין בחווה"ד הוכחה כי המשיבה החליפה קונקטור אשר לאחר מכן נשרף. בחווה"ד זוהי אכן הנחת המומחה ואולם הנחה זו לא הוכחה. אין בחווה"ד גם הוכחה כי עבודת המשיבה בתיקון רכבו של המבקש היתה לקויה.

9. מעיון בפסק הדין אני סבורה כי בית המשפט קמא דן כראוי בטענות הצדדים וקבע ממצאים עובדתיים סבירים ומסקנות נכונות בהתבסס על העדים שבפניו. מסקנה זו סבירה ומעוגנת בחומר הראיות ואין מקום להתערב בה.

13. מכל האמור לעיל אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.
מכיוון שלא נדרשה תגובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' טבת תשע"ז, 06 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון זביטיאשוילי
נתבע: מוסך און קור בע"מ
שופט :
עורכי דין: