ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אוחנה נגד איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

תובע/ המבקש

דוד אוחנה

נגד

הנתבעת

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשת התובע להתיר לו לצרף ראיות נוספות.

בקשה זו הועלתה לראשונה במעמד ישיבת ההוכחות שבה נחקר מומחה בית המשפט אודות חוות דעתו.

עסקינן בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח שתי פוליסות תאונות אישיות.

בבקשה עותר התובע כי בית המשפט יתיר לון לצרף חוות דעת רפואית של מומחה אחר, ד"ר ליאור דיין, אשר בדק את התובע במסגרת תביעה לתגמולים מול חברת הביטוח AIG , וכן מסמך מטעם חברת הביטוח AIG המתייחסת לסילוק התביעה הנ"ל בגין אחוזי נכות צמיתה כתוצאה מאירוע התאונה מושא התביעה הנוכחית.

הנתבעת מתנגדת לבקשה בשל עיתויה, קרי לאחר חקירת מומחה ביהמ"ש ובצל עדותו של האחרון, אשר לגישת הנתבעת אינה תומכת בגרסת התביעה, וכן בהעדר נימוק ענייני לאי צירופם של חוות הדעת ומסמך הסילוק מול חברת הביטוח במועד מוקדם יותר של ההליך דנן , חרף כך שמסמכים אלה היו מצויים ברשותו של התובע. לטענתה, אף אם יותר הצירוף, הרי שמדובר בראיות שאין להן משקל ראייתי ב מסגרת ההליך הנוכחי, מאחר וראיות אלו הוגשו במסגרת ו של הליך אחר.

מנגד, טוען התובע כי אין בצירוף המבוקש על מנת להפתיע את הנתבעת או לגרום לה נזק, שכן היא ידעה כבר מתחילת ההליך על דבר קיומן של הראיות שמבוקש כעת צירופן והדבר אף נאמר מפורשות במסגרת תצהיר עדותו הראשית של התובע אשר הוגש זה מכבר לתיק, כאשר אי צירופן של ראיות אלה במועד מוקדם יותר נעשה בתום לב.

לאחר עיון בטענות הצדדים, אני מחליטה לדחות את הבקשה כפי שיבואר להלן.

כלל הוא, כי על בעלי הדין להביא ראיותיהם במרוכז (תקנה 158(א)(1) לתקסד"א). ה רציונל העומד מאחורי כלל זה הוא להבטיח את זכויותיו של הצד שכנגד ושמירה על ניהולו התקין של ההליך. יחד עם זאת, במקרים חריגים יתיר ביהמ"ש סטייה מן הכלל, כאשר תרומתה של הראיה לגילוי האמת כה רבה גם תוך פגיעה בכללי הפרוצדורה ושיקולים דיוניים (רע"א 1297/01 גיל מיכאלוביץ נ' כלל חב' לביטוח (22.05.01)). במסגרת זו , יתחשב ביהמ"ש בין היתר באופייה של הראיה הנוספת; בשלב אליו הגיע המשפט; והאם הצד המבקש להגיש את הראיה ידע או היה עליו לדעת על קיומה של הראיה בשלב מוקדם יותר (רע"א 4579/15 ניסים כהן נ' אורון טטיאנה (5.8.15)).

בענייננו, הוגשה הבקשה בשלב מתקדם מאוד של ההליך, לאחר שהחלה שמיעת הראיות בתיק והתקיימה חקירה נגדית של מומחה ביהמ"ש, כאשר אין חולק כי התובע ידע על קיומן של הראיות שמבוקש כעת צירופן והן היו ברשותו כבר מתחילתו של ההליך. התובע אף ציין את דבר קיומן של ראיות אלה בשלבים הראשונים של ההליך דנן . כך למשל, התובע ציין כבר בדיון שהתקיים בתיק דנן בשנת 2012, כי הוא קיבל פיצוי בגין אותו אירוע מחברת ביטוח אחרת . חרף זאת, לא ביקש התובע לצרף את המסמכים הרלוונטיים (פרט' 1דיון מיום 6.10.12, עמ' 1). מסמכים אלה אף אוזכרו במסגרת תצהיר עדותו הראשית של התובע שהוגש מטעמו כבר בשנת 2014 (סעיפים 7 ו-16 לתצהיר התובע). במצב דברים זה, סבורה אני כי צירוף חוות הדעת ומסמך סילוק התביעה שהוגש נגד לברת ביטוח אחרת בגין אותו אירוע בשלב כה מתקדם ע לולה לפגוע בניהולו התקין של ההליך והלביא לסרבולו והתארכות, במיוחד שהתובע אינו נותן טעם המניח את הדעת למחדלו.

אף אם נניח לטובת התובע, כי אכן קיבל פיצוי אחר שה אירוע הוכר על ידי חב' ביטוח אחרת כ-"אירוע טראומטי" המזכה אותו בפיצוי מכוח פוליסת הביטוח (דבר המוכחש ע"י הנתבעת בהליך הנוכחי), לא הצביע התובע במסגרת בקשתו ובמעמד הדיון שהתקיים בפניי , מדוע יש בכך כדי להשפיע על תוצאות ההליך דנן במישור היחסים בינו לבין הנתבעת דכאן, במיוחד שהתביעה המונחת בפניי הינה לקבלת פיצויים מכוח פוליסת תאונות אישיות שהנפיקה הנתבעת, כאשר במסגרת תביעה זו מונה מומחה מטעם בית המשפט לקביעת אחוזי נכות צמיתה שנותרה בתובע עקב התאונה הנדונה.

בהינתן כל האמור, דין הבקשה להבאת ראיות נוספות, להידחות.

הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון בסוף ההליך.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' טבת תשע"ז, 06 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד אוחנה
נתבע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: