ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניקולאי איניוטין נגד ימית א. בטחון בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה מאירי

התובע:
ניקולאי איניוטין

-
הנתבעת:
ימית א. בטחון (1998) בע"מ

החלטה

בפניי בקשת התובע (מיום 9/12/2016) לגילוי מסמך ספציפי ובה מבוקש להורות לנתבעת להמציא לו את 2 דוחות הפוליגרף של כל העובדים שנבדקו בע ת הרלוונטית (ללא השנות) לרבות של "העובד השני (לירן)".

אלו נימוקי הבקשה- הראיות המבוקשות הוסתרו בכוונת מכוון על ידי הנתבעת אף לאחר צו גילוי המסמכים המחייב גילויים; אין כל ראיות ממשיות פרט לראיות נסיבתיות בקביעה החד משמעית של הנתבעת כאילו התובע שולח ידו בכספה ובתוך כך השפלתו ופיטוריו בניגוד לדין; הראיה היחידה עליה נשענת הנתבעת היא דוחות הפוליגרף; רוב הראיות שנמסרו לראשונה בנספחי תצהיר העדות הראשית של הנתבעת מצביעים על העובד לירן שבמשמרתו נמצאו בין היתר גם חבילות של סיגריה ומקש מקלדת מחשב במחסנית.

ביום 12/12/2016 הוגשה הבהרה לגבי עיתוי הגשת הבקשה (ע"פ החלטתי מיום 11/12/2016) וניתנה החלטה (12/12/2016)ביחס לבקשה לזימון עד, תוך שנתבקשה התייחסות המשיבה לבקשה לגילוי ספציפי.

ביום 14/12/2016 הוגשה תשובת הנתבעת. הנתבעת מתנגדת לחשיפת הדוחות שכן הדוחות אינם רלוונטיים לתובע; השאלה אם היה עובד נוסף שגנב אינה משחררת את התובע מאחריות וממילא הנתבעת לא ייחסה לתובע את כל אירועי הגניבה אלא רק חלק מהם; כן טוענת לחיסיון המידע בשל זכותם של עובדים אחרים לסודיות ולחיסיון; לפנים משורת הדין הנתבעת מוכנה להעמיד לעיון ביה"ד בלבד, כמסמכים חסויים, את תוצאות הבדיקוובדים שנפגעו; התובע לא הצביע על נימוק משפטי ולא הציג אסמכ תא הנדרשת להצדקת בקשתו; הנתבעת לא העלימה מסמכים, וגם צירפה דוחות הנוכחות; לגבי העובד לירן- כפי שצוין הנתבעת מייחסת לו מעשי גניבה והוא גם פוטר עם התובע; גם לו הזכות לחיסיון והנתבעת אינה רשאית לחשוף הדוח בפני התובע; דוח הפוליגרף נועד לבחון אמינות של הנבדק והנתבעת אינה חולקת על כך שלירן גנב ממנה כספים (לכאורה); התובע אינו מפרט נימוקים לביסוס טענתו.

לאחר שבחנתי טענות הצדדים – הריני לדחות הבקשה:

התובע לא פירט הרלוונטיות של הדוחות המבוקשים. העובדה כי הדוחות קשורים לנסיבות פיטוריו (לכאורה) אין בה לכשעצמה כדי לחייב את גילויים והיה על התובע לציין מה המידע החיוני שיש בהם כדי לסייע בהוכחת מה מטענותיו. כך בפרט ביחס לדו"ח שבעניינו של לירן שהרי גם הנתבעת טוענת (כפי שטוען התובע)- כי הוא גנב (לכאורה) ולכן גם פוטר. לפיכך, אין לדעת מה יש בדוחות כדי להועיל בנסיבות העניין ובפרט ביחס לדוח של לירן , לענייננו.

הוסף לכך, כי הדוחות נוגעים לצדדים שלישיים אשר אינם בפנינו ויש בחשיפת הדוחות כדי לפגוע בפרטיותם ובצנעת חייהם. לא מצאנו כי פגיעה כאמור חיונית ומידתית ובפרט משעה שלא שוכנענו כי קיימת למסמכים רלוונטיות ואין לדעת מה חשיבותם בבירור הסוגיות שבמחלוקת.

אשר להשחרת השמות של העובדים – לא מצאנו ממש באפשרות זו ואדרבא- אם יושחרו השמות מה טעם יימצא במידע שבדוחות אלו. כאמור , התובע לא פירט בבקשתו מה ברצונו להשיג / להוכיח באמצעותם. כך גם לא הבהיר מה יש בדוחות שבנוגע לאחרים, כדי להשפיע על עניינו ועל האחריות המיוחסת לו, לכאורה.

אשר על כן - הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה תשקלנה בהכרעתנו.

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ז, (05 ינואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ניקולאי איניוטין
נתבע: ימית א. בטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: