ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חכם עאבד נגד מאיר שמש :

לפני:

כבוד הרשם אלעד שביון

התובע:
חכם עאבד ת.ז. XXXXXX038
ע"י ב"כ עו"ד אמג'ד דעאס
-
הנתבע:
מאיר שמש ת.ז. XXXXX691

פסק דין

1. מעיון בתיק ביה"ד עולה, כי התובע הוזמן כדין לדיון שנקבע להיום, אולם הוא לא התייצב לדיון.

2. בנסיבות אלו ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

3. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה בסך 564 ש"ח (בהתאם לריכוז הנתונים החודשיים מהמת"ש התובע עבד 94 ימים בחודשים 1-6/12. כאמור בסעיף 6 לתצהירו של התובע, הוא עבד חמישה ימים בשבוע כאשר בכל יום עבד 8 שעות החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 15:00 ושהה בהפסקה של חצי שעה [עמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 9.3.16, שורות 10-11]. בנסיבות אלו ולאור חלקיות משרתו, התובע היה זכאי לסך של 206 ₪ עבור כל יום עבודה. מאחר והתובע קיבל סך של 200 ₪ ליום עבודה כאמור בריכוז הנתונים, הוא זכאי להפרשי שכר בסך 564 ₪).

ב. תמורת הודעה מוקדמת בסך 2,069 ₪ (שכרו הקובע של התובע בשנה האחרונה להעסקתו הסתכם בסך 2,822 ₪. בהתחשב בתקופת העבודה [27 חודשים] ובשכרו הקובע, התובע היה זכאי לתמורת הודעה מוקדמת בסך 2,069 ₪).

ג. פיצויי פיטורים בסך 2,228 ₪ (בהתחשב בשכרו הקובע של התובע ותקופת העסקתו, התובע היה זכאי לסך של 6,350 ₪: 2,822 ₪ * 27/22. מסכום זה יש להפחית סך של 4,122 ₪ שהופרשו עבור התובע בגין רכיב פיצויי הפיטורים).

ד. דמי הבראה בסך 3,027 ₪ (12 ימי הבראה בהתאם לתעריף של 371 ₪ לכל יום הבראה כאמור בכתב התביעה במכפלה של 68% משרה).

ה. לא מצאתי מקום לפסיקת פדיון חופשה שנתית מאחר ועבור רכיב זה התבצעו הפרשות מלאות למת"ש כמפורט בתלושי השכר.

ו. סך 3,505 ₪ בגין שכר עבודה לחודש 7/12.

ז. לא מצאתי מקום לפסיקת הפרשות לפנסיה מאחר ועבור רכיב זה התבצעו הפרשות מלאות למת"ש כמפורט בתלושי השכר.

ח. לסכומים האמורים בסעיף 3א'-ז' לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק 1.8.12 ועד לתשלום בפועל. לא מצאתי מקום לפסיקת פיצויי הלנה עקב התיישנות הזכות.

ט. הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

4. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ד' טבת תשע"ז, (02 ינואר 2017) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: חכם עאבד
נתבע: מאיר שמש
שופט :
עורכי דין: