ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל סרוסי נגד שחף אבטחה 1989 בע"מ :

לפני: כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

התובעים
1. גל סרוסי
ע"י ב"כ: עו"ד איטה
-
הנתבעים
1. שחף אבטחה 1989 בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שיר גדעון

פסק דין

1. התובעת הועסקה על ידי הנתבעת במשך 4 ימים, והגישה תביעה לתשלום זכויות שונות, לרבות פיצויי הסתמכות בגין פיטוריה.

2. בדיון ההוכחות נשמעה עדות התובעת ועדות מר כהן מנהל הסניף.
בתום הדיון נשמעו סיכומי הצדדים.

3. אלה העובדות העולות מחומר הראיות:

א. התובעת התקבלה לעבודה בחברה הנתבעת, בתפקיד מפקדת אבטחה, מיום 1/6/15.
ב. התובעת החלה עבודתה בצמוד למנהל הסניף מר כהן.
ג. טיוטת הסכם עבודה נמסרה לתובעת לאחר יומיים של עבודה.
ד. התובעת הביעה אי שביעות רצון מטיוטת ההסכם, בטענה שלא אלה התנאים שהוסכמו וכן הביעה אי שביעות רצון משעות העבודה ומאופייה.
ה. ביום 5/6/15 בבקר, התקשר מר כהן לתובעת והודיע לה על פיטוריה.

4. שכר עבודה
אין חולק כי סוכם עם התובעת על שכר בסך 8,000 ₪.
הנתבעת טוענת כי מדובר על "שכר גלובלי". משמע- כאשר התובעת טענה שהיא עובדת בשעות נוספות וזכאית לתשלום על כך, השיב לה מר כהן כי השכר שסוכם עימה הוא גלובלי וכי אם היא עומדת על זכאות לשעות נוספות, הרי שתקבל שכר שעתי ולא "גלובלי".
לאחר שיחה זו, נמסר לעיון התובעת הסכם עבודה בו נרשם שכר שעתי.

5. שעה שסוכם עם התובעת על שכר עבודה בסך 8,000 ש"ח , הרי ככל שהתובעת עובדת בשעות נוספות, זכאית לשכר עבודה שהוא נגזרת של השכר שסוכם עימה.
טענת הנתבעת, כי דובר על שכר "גלובלי" אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר האוסר על תשלום שכר כולל.

6. יצוין כי בתום דיון ההוכחות (ואף לפניו) הנתבעת הסכימה לשלם לתובעת את השעות הנוספות שתבעה, אולם התובעת עמדה על תשלום כל רכיבי התביעה.

7. התובעת זכאית לשכר עבור עבודה בשעות נוספות , אשר יחושבו בהתאם לשכר שסוכם עימה – 8,000 ₪.
התחשיב שערכה התובעת בכתב התביעה לעניין זה, מתקבל.
הנתבעת תשלם לתובעת סך 1,150 ₪.

8. הודעה מוקדמת
התובעת טענה בכתב התביעה שפוטרה.
בכתב ההגנה נטען כי התובעת היא זו שהתפטרה. גם בתצהירו של מר כהן מטעם הנתבעת, נטען שהתובעת התפטרה (סעיף 6) ואילו בהמשך התצהיר, בסעיף 23, נטען שפוטרה.
בעדותו של מר כהן, הבהיר באופן מפורש כי הוא זה שהתקשר לתובעת וסיים את העסקתה.

9. משהתובעת פוטרה, היא זכאית לדמי הודעה מוקדמת על פי חוק, בשיעור שכר יום אחד.
הנתבעת תשלם לתובעת דמי הודעה מוקדמת בסך 363 ₪ (8000/22 ₪).

10. פיצוי על אופן הפיטורים ופיצוי הסתמכות התובעת דורשת פיצוי בסך 1,500 ₪ בגין העדר שימוע ובנוסף, פיצוי בסך 8,000 ₪ בגין כך שאיבדה מקום עבודה אחר.

11. בכל הנוגע לאובדן מקום עבודה אחר –
ראשית, טענת התובעת בעניין זה לא הוכחה. לא צורפה ראיה לכך שהתובעת קיבלה את התפקיד במקום העבודה הנטען על ידה, או עתידה היתה לקבלו.
בעדותה אישרה התובעת שאין לה ראיות לכך. כן טענה שהשכר שהובטח לה היה בסך 7,000 ₪, אך גם לכך לא הביאה ראיות.

שנית, התובעת בחרה במקום עבודה אחד מבין שניים שהוצעו לה. בין אם התקבלה לעבודה בנתבעת לתקופת נסיון ובין אם לאו, לגיטימי שלא יהיה מפגש רצונות בין הצדדים, כפי שארע בפועל. העדר מפגש רצונות במקרה הנדון, נבע הן מגובה השכר אבל לא פחות מכך, בשל אופי העבודה, אשר התברר בדיעבד שלא התאימה לתובעת.

לאור הנימוקים הנ"ל, התביעה לפיצוי "הסתמכות" נדחית.

12. באשר לאופן הפיטורים, אין חולק שהתובעת לא זומנה לשימוע לפני פיטוריה.
יחד עם זאת, התובעת הביעה חוסר שביעות רצון מאופי העבודה כבר לאחר יומיים של עבודה. מנהל הסניף בחר לפטר את התובעת באמצעות שיחת טלפון ביום שישי, שאינו יום עבודה, במקום להביאה למשרדי הנתבעת ביום ראשון, לערוך לה שימוע, ובכך "לבזבז" לתובעת יום עבודה נוסף, שבו היא יכולה למצוא עבודה אחרת (ואולי אף לחזור לעבודה שהוצעה לה במנורה).

בנוסף, כפי שעולה מהראיות, התובעת לא היתה מרוצה מאופי העבודה. לכן, יש להניח שבכל מקרה לא היתה ממשיכה לעבוד בנתבעת .

13. מטרת השימוע היא לשמוע את העובד ולמצוא דרכים להמשיך להעסיקו תחת פיטוריו. בהתאם להלכות שנקבעו בעניין השימוע, ניתן לערוך גם שימוע טלפוני, ובוודאי שעה שמדובר על ארבעה ימי עבודה שבהם ברור גם לעובדת וגם למעסיק, שהעובדת אינה מרוצה מסוג העבודה.
משלא נערך שימוע ואפילו לא שימוע טלפוני, התובעת זכאית לפיצוי.
לעניין גובה הפיצוי, יש להתחשב בתקופת העבודה הקצרה – 4 ימי עבודה, ובכך שהנימוקים לפיטורים היו נימוקי אמת.

14. בנסיבות אלה יועמד הפיצוי על יום עבודה אחד – 363 ₪.

15. סוף דבר
התביעה מתקבלת באופן חלקי.
הנתבעת תשלם לתובעת 1,150 ₪ בגין שעות נוספות , 363 ₪ בגין הודעה מוקדמת ו- 363 ₪ בגין העדר שימוע .
הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

16. לאור מחלוקת של ממש בין הצדדים, אין מקום לחייב בפיצויי הלנה.

17. בעניין הוצאות משפט, נתתי דעתי מחד לכך שהתביעה לשעות נוספות התקבלה.
מאידך נתתי דעתי לכך שהנתבעת מוכנה היתה לשלם את השעות הנוספות כבר בדיון המוקדם ולאחריו גם בדיון ההוכחות.
עוד יש להתחשב בכך שהוגשה תביעה על סך 8,000 ש'ח בין "פיצוי הסתמכות" זאת ללא כל אסמכתא ולכן תביעה זו נדחתה.
בנסיבות אלה אני קובעת שהנתבעת תישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 500 ₪.

ניתן היום, 28/12/16 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: גל סרוסי
נתבע: שחף אבטחה 1989 בע"מ
שופט :
עורכי דין: