ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן בנימין נגד המוסד לבטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת דגית ויסמן

התובע:
כהן בנימין
ע"י ב"כ עו"ד לנג

-
הנתבע:
המוסד לבטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד וידנה

החלטה

1. ביום 22.11.2011 נדחתה תביעה להכיר בפגיעה בריאותיו של התובע כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה, בנימוק שהתובע לא הניח תשתית ראייתית מתאימה, הן בהיבט של היקפי החשיפה והן בהיבט של זהות החומרים להם נחשף.

2. בפסק דין מיום 16.8.15 (עב"ל (ארצי) 4834-01-12) , הורה בית הדין הארצי שעניינו של התובע יוחזר לבית הדין האזורי, אשר יזמן את מפקד התחנה או נציג מטעמו הבקי א בעובדות הנוגעות לאופן עבודת הכב אי בתחנת פתח תקווה, בה התובע הוצב, לשם השלמת המסכת העובדתית לתובענה.

3. על פי הנחיות בית הדין הארצי, ביום 13.4.16 העיד בבית הדין טפסר משנה אלון שבתאי, סגן מפקד תחנת כיבוי אש בפתח תקווה, המשרת ככבאי משנת 1993. כמו כן הוצגה מצגת פעילות לתחנה, לשנים 2014 – 2015.

4. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. מקריאת הסיכומים עולה ש המחלוקת בין הצדדים נותרה מצומצמת ביותר והיא נוגעת רק לשני עניינים עובדתיים.

להלן העובדות המוסכמות, כמפורט בסיכומי הנתבע:
א. התובע עבד ככבאי החל משנת 1969 ועד לשנת 1998, כאשר משנת 1998 עבד כמחסנאי.
ב. בתקופת עבודתו כמחסנאי התובע הוזמן לשריפות גדולות בלבד, בתדירות לא ידועה.
ג. התובע ביצע בחודש כעשר משמרות בנות 12 שעות, כאשר משנת 1995 המשמרות הורחבו ל – 24 שעות.
ד. התובע יצא בממוצע לשני אירועי שריפות במשמרת, כאשר סוגי האירועים אינו ידוע ומשך הזמן אינו ניתן למדידה.
ה. לאורך שירותו, התובע השתתף במגוון סוגי שריפות החל מקריאות בגין סיר שרוף בדירה ועד לשריפות בשטחים פתוחים, שריפת במבני תעשיה, דירות, כלי רכב וכדומה.

5. בין הצדדים נותרה מחלוקת בנושא מערכות נשימה בהן צוידו הכבאים בתקופת עבודתו של התובע וכן בשאלת אינטנסביות העישון על ידי התובע.

6. בנושא מערכות הנשימה לכבאים, הנתבע ביקש לקבוע כך: "בתקופת עבודתו של התובע צוידו הכבאים במערכת נשימה פתוחה, והחל משנות ה- 80 צוידו במערכות נשימה סגורות עם לחץ חיובי".

התובע ביקש שבעניין זה תקבע עובדה זהה לזו שנקבעה על ידי חברי, כבוד השופט לובוצקי, בהליך מקביל שבו התברר עניינו של כבאי אחר בתחנת פתח תקווה (בל (ת"א) 10555-10-11), ולפיה – "בתקופת עבודתו של המנוח צוידו הכבאים במסכה אישית עם פילטר (מערכת נשימה פתוחה - מנ"פ), כאשר בהמשך עברו לשימוש במערכות נשימה סגורות (מנ"ס), אך לא ברור מתי התבצע המעבר. כמו כן, לא תמיד נעשה על ידי הכבאים שימוש במסכות".

מטבע הדברים, קייים קושי בקביעת עובדות על יסוד עדויות שנשמעו בפני מותב אחר, כפי שמבקש התובע. עם זאת, כאשר קוראים את האופן שבו כל צד תיאר את מערכות הנשימה, עולה שגם בעניין זה, המחלוקת היא מצומצמת. בעוד שכבוד השופט לובוצקי קבע שהמעבר לשימוש במערכות סגורות (מנ"ס) היה במועד לא ידוע, הנתבע מבקש לציין שמערכות נשימה סגורות נכנסו לשימוש בשנות השמונים.

7. בתיק זה הוגש על ידי הנתבע מכתבו של טפסר ינקוביץ, מיום 12.10.10, ובו נכתב שבשנות השמונים המוקדמות חולקו לכבאים מערכות לחץ חיובי. בהחלטה מיום 28.10.10 נקבע שהמסמך לא יוגש, כיוון שעל מנת להגישו, על עורך המסמך להתייצב להעיד בבית הדין.

8. בשלב דיוני זה, כאשר נעשו מאמצים רבים לבירור התשתית העובדתית הרלוונטית, ובכלל זה, הנתבע לא התנגד לבקשת התובע לקבל עובדות שנקבעו על ידי מותב אחר בבית הדין, לגבי כבאי אחר בתחנה, נראה שיש מקום לשנות את ההחלטה שהתקבלה בעבר לגבי המסמך מיום 12.10.10. כאמור, הצגת עובדות שהוכחו בהליך מקביל ביחס לעובד אחר, מעוררת קושי. קושי דומה מתעורר כאשר מבוקש להציג מסמך שעורכו לא התייצב בבית הדין. עם זאת, נוכח דלות הראיות בהליך זה, נוכח העמדה העקרונית לפיה נקודת המוצא בעבודתו של כבאי היא שעבודתו נעשית בחשיפה לחומרים מזיקים, אין להגביל דווקא את הנתבע בהצגת ראיות מטעמו, גם אם לא הוצגו על פי דיני הראיות המקובלים.

9. לגבי התוספת לפיה "לא תמיד נעשה שימוש במסכות על ידי הכבאים", שנקבעה על ידי כבוד השופט לובוצקי, אין מניעה להציגה למומחה בתיק זה, כיוון שגם טפסר משנה שבתאי העיד דברים דומים (עמוד 12 לפרוטוקול, שורות 13-18), אם כי עולה מעדותו שההנחייה היתה שיש לעבוד ברמת הציוד האישי עד כיבוי מלא. לכן, התוספת תכלל בעובדות שיוצגו למומחה, יחד עם הפניה להוראה הכללית.

10. לסיכום האמור לעיל, להלן העובדה שתוצג למומחה בנושא המסיכות:

א. בתקופת עבודתו של התובע צוידו הכבאים במערכת נשימה פתוחה (מנ"פ - מסכה אישית עם פילטר), כאשר בהמשך, במועד לא ידוע החל משנות ה – 80 , עברו לשימוש במערכות נשימה סגורות עם לחץ חיובי (מנ"ס).
ב. לא תמיד נעשה על ידי הכבאים שימוש במסכות, אם כי ההנחיה היתה שיש לעבוד ברמת הציוד האישי עד כיבוי מלא.

11. הנושא השני שבמחלוקת הוא אינטנסיביות העישון. אין חולק שהתובע עישן. לטענת הנתבע, יש להציג בפני המומחה שהתובע הוא מעשן כבד ואילו התובע ביקש שרק יצויין שעישן וטען שהמונח "מעשן כבד" הוא מונח רפואי. על פי עדותו של התובע בבית הדין (עמוד 3, לפרוטוקול מיום 15.9.10, שורות 15-18), התובע עישן קופסא אחת ביום, במשך 37 שנים ובמועד עדותו בבית הדין, הפחית את מספר הסיגריות לחצי קופסא ביום . כמו כן התובע אישר ש עישן כאשר היה כבאי.

בין ש"מעשן כבד" הוא מונח רפואי ובין אם לאו, הצגת עובדת היותו כמעשן, לעומת "מעשן כבד" אינה נייטרלית, אלא ציון עובדה באופן ערכי. נוכח המחלוקת בין הצדדים באופן שבו תוצג סוגיה זו בפני המומחה, תקבע העובדה הבאה:

"בזמן עבודתו של התובע ככבאי, הוא עישן. על פי עדותו, במשך 37 שנים עישן קופסא אחת ליום. נכון לשנת 2010, מספר הסיגריות שהתובע עישן פחת לחצי קופסא ביום."

12. לסיכום, להלן העובדות שיוצגו בפני המומחה/ היועץ הרפואי שימונה:

א. התובע עבד ככבאי החל משנת 1969 ועד לשנת 1998, כאשר משנת 1998 עבד כמחסנאי.
ב. בתקופת עבודתו כמחסנאי, התובע הוזמן לשריפות גדולות בלבד, בתדירות לא ידועה.
ג. התובע ביצע בחודש כעשר משמרות בנות 12 שעות, כאשר משנת 1995 המשמרות הורחבו ל – 24 שעות.
ד. התובע יצא בממוצע לשני אירועי שריפות במשמרת, כאשר סוגי האירועים אינו ידוע ומשך הזמן אינו ניתן למדידה.
ה. לאורך שירותו, התובע השתתף במגוון סוגי שריפות, החל מקריאות בגין סיר שרוף בדירה ועד לשריפות בשטחים פתוחים, שריפת במבני תעשיה, דירות, כלי רכב וכדומה.
ו. בתקופת עבודתו של התובע צוידו הכבאים במערכת נשימה פתוחה (מנ"פ - מסכה אישית עם פילטר), כאשר בהמשך, במועד לא ידוע החל משנות ה – 80, עברו לשימוש במערכות נשימה סגורות עם לחץ חיובי (מנ"ס).
ז. לא תמיד נעשה על ידי הכבאים שימוש במסכות, אם כי ההנחיה היתה שיש לעבוד ברמת הציוד האישי עד כיבוי מלא.
ח. בזמן עבודתו של התובע ככבאי, הוא עישן. על פי עדותו, במשך 37 שנים עישן קופסא אחת ליום. נכון לשנת 2010, מספר הסיגריות שהתובע עישן פחת לחצי קופסא ביום.

12. החלטה על מינוי מומחה/ יועץ רפואי בתחום הריאות תנתן ותשלח לצדדים לאחר שיתקבל החומר הרפואי אשר יוזמן ובעניין זה הצדדים מופנים להחלטה נוספת מהיום.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, (28 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהן בנימין
נתבע: המוסד לבטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: