ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמר בני נגד משרד המשפטים/אגף רשם החברות :


לפני כבוד ה שופטת חנה פלינר

מבקשים

 1. עמר בני
 2. עמר ונסה
 3. טובבין אורן
 4. כץ בנימין בועז
 5. לונדון יוסף
 6. ליאור אייזנברג
 7. זלצר אלישבע
 8. כוכבי עדי
 9. יפה עדיאלה
 10. שטיינמץ נעמי
 11. צוקרמן שלמה

ע"י ב"כ עו"ד אילן הלוי

נגד

משיבים

 1. משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שות
 2. שדרות עמנואל הרומי 20 בעמ- חברה מחוקה

החלטה

1. בפניי בקשה להחייאת חברה, היא המשיבה 2 (להלן: "החברה") ובמסגרתה מתן פטור מתשלום אגרות . המשיב הגיב לבקשת המבקשים והתנה את צו ההחייאה במספר תנאים, וביניהם עדכון מרשם בעלי המניות כך שיהיה תואם את רשימת בעלי הדירות בבניין; יידוע בעלי המניות ו/או יורשיהם בעניין הגשת הבקשה ופרסום מודעה בעיתון יומי; המצאת תצהיר מקורי מטעם כל אחד מהמבקשים, והמצאת צווי ירושה; תשלום מראש של כל חוב האגרות העומד על סך של 35,712 ₪. לטענת המשיב מדובר במבקשים שהינם במעגל הפנימי של בעלי המניות ומטרת ההחייאה הינה העברת נכס על שמם, מכאן שמדובר בפעולה רצונית ורווחית שאינה מתחייבת על פי דין.

2. המבקשים מתנגדים לתנאים שהוצבו. לטעמם אין מקום לחייב אותם בתשלום אגרה שכן הם בגדר "חברת בית משותף" כהגדרתו בסעיף 5ב(א) לתקנות החברות (אגרות) תשס"א – 2001 , ויש לעודד העברת הרישום על שם בעלי הדירות. המבקשים מתנגדים לפרסום מודעה בעיתון שכן לשיטתם אין בין עניין הסדרת בעלי המניות בחברה לבין ההחייאה המבוקשת דבר, וניתן יהא לטפל בכל בשלב מאוחר יותר. המבקשים טוענים כי אין מקום לחייב כל אחד מהם בהגשת תצהיר ודי באלו שהוגשו; המבקשים מתנגדים לצירוף צווי ירושה.

3. המשיב הגיב לתגובת המבקשים וטען כי אין תחולה לפטור הנזכר לרישום בית משותף, אלא בפועל מדובר בהעברת נכס על שמם; המשיב עומד על דעתו כי המבקשים או מי מהם הם בעלי המניות, ולראיה השתתפו בישיבת בעלי מניות בשנת 2010 (להלן: "ישיבת בעלי המניות"). המשיב עומד על הדרישה לקבל צווי ירושה וליידע את בעלי המניות ו/או יורשיהם.

4. בכל הנוגע לתנאי של תשלום חוב האגרות, קובעת אני כי יש לשלמו במלואו. אין מחלוקת כי לפחות חלק מהמבקשים רשומים כיום כבעלי מניות בחברה, וראו תמצית הרישום מרשם החברות; אין מחלוקת כי חמישה מהמבקשים השתתפו בישיבת בעלי המניות שהתקיימה בשנת 2010, וראו הפרוטוקול; מגיש התצהיר עצמו, מר יוסף לונדון, מצהיר כי הינו זכאי להירשם כבעל מניות בחברה. בין אם מדובר בבעלי המניות המקוריים; ביורשיהם או כאלו שרכשו את הזכויות בדירה והמניות הועברו על שמם מכוח רכישה זו, אזי מדובר ב"מעגל הפנימי" של החברה. גם אם מדובר ברוכשים, המצב הרישומי היה ידוע להם וידעו, או היו צריכים לדעת , מהן הפעולות הדרושות לביצוע לצורך העברת הנכס על שמם. עובדה זו גם נלמדת מפרוטוקול ישיבת בעלי המניות.

5. זו אינה הסיטואציה בה חל הפטור לרישום בית משותף. פטור זה ניתן כאשר רוכשים הזרים לחברה בעלת הנכס מבקשים לפעול לרישום זכויותיהם ולצורך כך נדרשת ההחייאה. במקרה הנדון כאמור מדובר ב"מעגל הפנימי" או בכאלו אשר באו בנעלי בעלי המניות, ובסופו של יום פעולת ההחייאה תניב להם רווח אישי שכם הנכס יועבר על שמם, לכן אין מקום לסטות מההלכות, וראו ה"פ 5374-02-16 ר.ב הדר אחזקות בע"מ; הלכת ורשבסקי- ת"א בש"א (ת"א) 12334/01 ורשבסקי נ' חלקת חלקה 143 בגוש 6122 בע"מ (פורסם בנבו, 22.8.2001) . ראו גם ה"פ 55875-11-12 טללי שמחה בע"מ נ' משרד המשפטים (פורסם בנבו) אליו הפנה רשם החברות בסעיף 7ג לתגובתו:

"אני סבורה, שהחייאת החברה לשם הפקת רווח אישי לבעלי מניותיה, מבקשי ההחייאה- אינה פעולה המתחייבת על פי דין ואין בה כדי להביא להפעלת תקנה 5א(ד) לתקנות (אגרות) ולפטור את המבקשת מתשלום חוב האגרות אותו היא חבה למשיב.
..... נוכח העובדה כי העומדים מאחורי בקשת ההחייאה הם יורשים של בעלי השליטה, המבקשים את ההחייאה לצורך הפקת רווח בדרך של העברת נכסי החברה (הגם שלא באמצעות הפעלתה מחדש, אלא באמצעות פירוקה), הרי שעל המבקשת לפעול לפי האמור בתגובת הרשם, לרבות תשלום חוב האגרות". ראו גם לה"פ (ת"א) 4100-07-13 בנימין קריתי נ' משרד המשפטים- "החברה איננה אלא כסות לבעלות אמיתית של המחזיקים בנכס".

6. לגבי יתר התנאים – יש לפרסם מודעה בעיתון הקוראת לכל בעלי המניות של החברה ו/או יורשיהם ו/או כל מי שרואה עצמו נפגע מהבקשה ליתן את עמדתו. יש לפרסם זאת בעיתון יומי בעל מדור כלכלי. סבורה אני כי בשלב זה די בפרסום האמור לצורך מתן צו החייאה ואין צורך בהמצאת צווי ירושה ו/או עדכון המרשם של בעלי המניות. זאת יעשה בשלב מאוחר יותר, ככל שיתעורר צורך, ולא במסגרת תיק זה. כמו כן, בשלב זה די בתצהירים שצורפו ואין צורך בתצהירים נוספים. אם טרם הוגש דו"ח כספי, יש לעשות כן כתנאי להחייאה.

7. עם התקיימות התנאים עליהם הוריתי לעיל, יש להגיש הודעה מתאימה, בהסכמת המשיב, או אז ינתן צו החייאה כמבוקש. יש לשלם את חוב האגרות תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמר בני
נתבע: משרד המשפטים/אגף רשם החברות
שופט :
עורכי דין: