ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן קליין נגד פלציב :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש/ נתבע 2

דן קליין – ת"ז XXXXXX597

נגד

משיבה / תובעת

פלציב - עין הנצ"יב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

החלטה

ביום 24/11/2016 ניתן כנגד הנתבע 2 פס"ד לאחר שביום 26/6/2016 נמחק כתב ההגנה שהגיש נוכח העובדה, כי המדובר בתביעה בסדר דין מקוצר.

ביום 28/11/2016 הגיש הנתבע 2 בקשה לביטול פסה"ד המשתרעת על גבי 13 עמודים, רובם מיותרים, שכן חלקם כבר מצוי בתיק זה.

המבקש משליך יהבו על התיבה "ת.א. _________" אשר מתנוססת על כתב התביעה שכותרתו "כתב תביעה בסדר דין מקוצר" , להצדקת מחדלו להגיש בר"ל במועד או בכלל.
המבקש טוען בבקשתו, כי נגרר אחר התיבה הנ"ל והגיש כתב הגנה חלף בקשת רשות להתגונן.
במשרד ב"כ המבקש עורכי דין רבים ו"מאן דהוא", כך עפ"י האמור בסעיף 3 לבקשה, עשה שימוש בכרטיסו של עו"ד יאיר אבני וצפה בהחלטה מיום 26/6/2016, אך לא עדכן את עו"ד יהודה שועלי החתום על הבקשה.

הערה:
משום מה מרחיבה הבקשה שלא לצורך בסוגיה, האם צפייה באתר נט המשפט מהווה מסירה, אם לאו. משהגיש המבקש כתב הגנה מן הסתם עשה זאת כיון שהומצא לו כתב התביעה ולכן אין נפקות כלשהי לעיסוק בסוגית הצפייה בנט המשפט.

תצהיר המבקש מציין, כי המבקש היה מנהלה של הנתבעת 1 עד פירוקה לצד בעלי שליטה נוספים ולא הייתה לו כל כוונה ואף לא ידיעה כי הנתבעת 1 לא תעמוד בהתחייבויות במועד בו חתם על שטרות ולא חשש, כי שרשרת אירועים שתגרום לנתבעת 1 להיקלע לחדלות פירעון, תתרחש.

תשובת התובעת (21 עמודים) אף היא עתירת נספחים, אף היא פותחת בטעות אליה נגרר הנתבע נוכח התיבה הממוקמת בפינתו השמאלית העליונה של העמוד הראשון לכתב התביעה.
למבקש עמדו למעלה מ-4 חודשים לצורך הגשת בקשת רשות להתגונן והחלטות ביניים שניתנו למן מועד הגשת הבקשה לפס"ד היו לנגד עיני שני הצדדים ולמרות זאת לא הוגשה בר"ל.
סעיף 10 מציינת התובעת בניגוד לעמדת המבקש, כי הוא היה המוציא והמביא היחיד של הנתבעת 1.
בעלי מניות אחרים בנתבעת 1 אינן אלא חברות בבעלותו המלאה של המבקש והאחרת היא חברה לנאמנות ולתובעת ברור שמנהלה החזיק במניות בנאמנות ולא היה שותף לניהול הנתבעת 1 (נספחים 1 ו-2 של התשובה).

ביום 21/12/2016 הגיש המבקש תשובתו לתשובת התובעת בראשיתה חוזר הוא על שכבר נאמר ונטען מדגיש, כי המשיבה לא התייחסה למחדליה להעביר בקשות שהגישה לב"כ המבקש, מפרט הוראות אלו ואחרות מכללי האתיקה אשר כלל אינן ממן העניין בתיק זה ומתפלמס עם ההבחנה בפסיקה הנזכרת בבקשה לעניין הצפייה בנט המשפט ונפקותה.

סופו של דבר הוא, כי דין בקשת הנתבע 2 לביטול פסה"ד להתקבל, באשר את מחדלו להתגונן מבעוד מועד ניתן, צריך ויש "לרפא" בחיובו בהוצאות התובעת וכך יהא:

פסה"ד מיום 24/11/2016, מבוטל.

המבקש / הנתבע 2, יישא בהוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 4,000.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבת כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, בלא כל קשר להמשך ההתדיינות.

הנתבע 2, רשאי להגיש בר"ל בתוך 21 יום מיום המצאת החלטה זו לב"כ הנתבע, בין אם במסירה כדין ובין אם באמצעות צפיית ב" כ הנתבע 2 בהחלטה, באמצעות נט המשפט, על ידו או ע"י מי מטעמו העושה שימוש בכרטיס החכם של עו"ד מעורכי הדין שבמשרד.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן קליין
נתבע: פלציב
שופט :
עורכי דין: