ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראיסה ווקסמן נגד פנינה דניאלי :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

תובעים

  1. ראיסה ווקסמן
  2. אברהם ווקסמן

נגד

נתבעים

  1. פנינה דניאלי
  2. דוד דניאלי
  3. נציגות הבית המשותף

החלטה

בהתאם להחלטתי מיום 26.12.2017, אני ממנה בזאת את החברה גלית - החברה לאיכות הסביבה, מרח' אוסטרובסקי 11, רעננה, טל' 09-XXXX040, פקס 09-XXXX446, לביצוע בדיקות מעבדה בקטריאליות.

החברה מתבקשת לבצע בדיקות מעבדה בתחום הבקטריאלי, בהתייחס לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, מר דוד דב, ולהגיש את ממצאיה ומסקנותיה בכתב, לתיק בית המשפט.
נציג החברה יבקר בנכס בתוך 30 יו ם מיום אישור המינוי, כאשר יתאם את הביקור בנכס עם באי כוח הצדדים ויקיים את הביקור בנוכחות כל באי כוח הצדדים באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יתקיים הביקור.
הצדדים ימסרו לנציג החברה כל חומר רלבנטי שבידיהם, לרבות כתבי בית הדין וחוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט וזאת תוך 30 יום מהיום, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט הבדיקה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

בטרם תחל החברה בעבודתה היא מתבקשת להודיע ל בית המשפט תוך 7 ימים מהיום אם הי א יכולה לקבל על עצמה את המינוי, אם יש לה את המומחיות הנדרשת לצורך מענה על השאלות שהצבתי בכתב המינוי ואם אין לה היכר ות קודמת עם מי מהצדדים. כמו כן תעביר החברה הצעת מחיר לעריכת חוות דעת במחלוקת נשוא התביעה, ורק לאחר שבית ה משפט יתן אישור לגובה שכ"ט החברה תחל במלאכת הכנת חוות הדעת.
הצדדים יהיו רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתה, והחברה מתבקש ת להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו לחברה, "גלית" .

תזכורת פנימית ליום 12.01.2017, קבועה.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראיסה ווקסמן
נתבע: פנינה דניאלי
שופט :
עורכי דין: