ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מחמד וגיה ותד :

לפני כבוד ה שופט ערן קוטון

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
מחמד וגיה ותד ת.ז. XXXXXX801


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד סרגיי דוד מורין
ב"כ הנאשם: עו"ד לואי זידאן והנאשם בעצמו

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
אבקש להעיד לעניין העונש עדים שונים אליהם התייחסתי בבקשה שהגשתי וחלקם כפי שבית המשפט מבין לא נמצא היום בישראל.

העד מר איאד ותד ת.ז. XXXXXX191 מעיד לאחר שהוזהר כדין:
ההיכרות שלי עם הנאשם: איש עבודה שבן 18 התחיל לעבוד והוא רק עבד ולא הצליח ללמוד כי החיים היו קשים אצלנו. אני חבר ילדות של הנאשם ואנחנו שייכים לאותה משפחה אך הקרבה המשפחתית בינינו רחוקה.
הנאשם עבד קשה כל החיים ולא למד בגלל קשיים כספיים, גם אני אותו דבר, שרדנו את החיים, הוא בן אדם רציני ועוזר לאנשים בכפר והיום שהוא עובד בחומרי בניין הוא מנסה לשדך בין אנשים ולעזור לאנשים ולקרב ביניהם, הוא אחד האנשים בכפר שנקראים הטובים ביותר.
אבא שלו לפני כמה שנים עבר אלצהיימר ומאז הוא מטפל באבא שלו כל הזמן והרבה לילות ישן אצלו בגלל המצב של אבא שלו, הוא אחראי ומפרנס את כל המשפחה שלו והוא בן אדם מאוד רציני בחיים.
הנאשם תמיד עוזר לזולת ובהתנדבויות בכפר ובכל דבר שאפשר לעזור, הוא מנסה להיות מס' 1 בדברים האלה.

חקירה נגדית לב"כ המאשימה:
אין.

ב"כ הנאשם:
אבקש להגיש תעודה רפואית המתייחסת לאביו של הנאשם.
התעודה הוגשה וסומנה במ/2.

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם בתום משפט הוכחות שניהול הורשע בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום וכי ידוע היטב לצדדים ולבית המשפט כי מדובר בשימוש בלתי חוקי ושימוש חורג במבנה מגורים מבניה קשיחה בן 2 קומות עם עליית גג בשטח כולל של כ- 300 מ"ר.
אציין לפי עובדות כתב האישום בכל הזמנים הרלוונטים לכתב האישום ועד היום היעוד של המקרקעין היה חקלאי והמקרקעין מוכרזים כקרקע חקלאית. בנסיבות אלה הפגיעה באינטרסים הציבוריים המובילים בתחום התכנון והבניה היא ברורה ומובהקת ואין צורך להכביר מילים, בית משפט זה דן בעשרות תיקים בתחום זה ומכיר היטב במה מדובר.
אתייחס לעניין העונש בתיק זה.
לטעמנו, ניתן ללמוד לכל הנוגע לעניין העונש ממספר פסקי דין שניתנו על ידי בית משפט זה ובית המשפט המחוזי, בעניין מוחמד אגברייה שהנסיבות דומות אך אתייחס לשוני. תיק שני של עלי ג'בארין ערעור בית משפט מחוזי חיפה של עבדאללה ונשאת שרקייה והפסיקה המנחה של העליון של מריסאת וקיבוץ אלומים.
אציין שלמרות הדימיון הרב לעניין מוחמד אגברייה שהסתיים לא מזמן בפני מותב זה, שם היה מדובר ביעוד של המקרקעין שעד שנת 2011 לא היה יעוד חקלאי בניגוד לעניינו שבכל הזמנים הרלונטיים היעוד היה חקלאי. כמו כן בתיקו של אגברייה היתה רמת הענישה קיימת של הנאשם בבית השכן שסיים את עניינו בהסדר טיעון לאחר שהודה במשפטו. לכן מבחינה זו בענייננו זה חמור יותר, בעניין אגברייה היו גם מבנים נוספים שלא קיימים בענייננו.
לנוכח האמור, ולאור פסק דין בעניין עלי ג'בארין שהיה מדובר במבנה שלא הושלם ובקרקע שמיועדת למגורים ונגזר עליו קנס כספי בסך 35,000 ₪. אנו סוברים כי 35,000 ש"ח יהווה רף תחתון של מתחם הענישה גם בתיק הנוכחי ואנו נטען למתחם ענישה בין 35,000 ₪ ל- 85,000 ₪ בדומה לתיק מוחמד אגברייה ונבקש למקם את העונש ב- 50,000 ₪ כפי שטענו בתיק של מוחמד אגברייה. אנו ערים לכך שעל הנאשם באותו תיק נגזר קנס בסך 45,000 ₪. אך כפי שציינו היתה רמת ענישה של הבית השכן שאיננה קיימת בענייננו.
כמו כן חשוב לציין שהעונש שאנו עותרים לו, הוא עונש מידתי במיוחד לאור הפסיקה המנחה של בית המשפט העליון המדגישה את הפן הכלכלי בכל הנוגע לעבירות הבניה הבלתי חוקית וזאת כדי שלאיין את הנכונות והתמריץ לעבריינים פוטנצייליים ולעברינים שעומדים לדין בגין עבירות אלה.
בית המשפט העליון הדגיש בעניין קיבוץ אלומים לנוכח הקנס היומי הקיים בחוק התכנון והבניה גם הקנסות הכבדים שמוטלים על המשיבים בתיקים אלה, שם היה מדובר ב- 200,000 ₪ הם רחוקים מלהיות עונשים כבדים ומקסימליים שניתן להטיל בגין עבירות אלה.
לכן אחזור ואציין שהמתחם הענישה בכל הנוגע לקנס הוא בין 35,000 ₪ ל- 85,000 ₪ ואנו עותרים לעונש של 50,000 ₪ כמו כן נבקש להטיל על הנאשם מאסר על תנאי מרתיע כמו בתיקים אחרים בגין עבירות שימוש בלבד שמדובר בתיק ראשון, אנו לא עותרים למאסר בפועל אלא שמים דגש על הפן הכלכלי. אבקש להטיל התחייבות כספית מרתיעה. צו איסור שימוש וצו הריסה כאשר אבקש מבית המשפט להורות לרשום את הצווים בלשכת רישום המקרקעין גם אם הנאשם לא הבעלים הרשום.
באשר לביצוע הצווים, לנוכח העובדה כפי שעלה בהוכחות כי קיימת תוכנית ענ/1239 שהופקדה כבר וכעת דנים בהתנגדויות רבות שהוגשו. מגיש לבית המשפט סטטוס עדכני מאתר מנהל תכנון.
הוגש וסומן במ/3.
אנו נסכים מראש שהצווים יכנסו לתוקף בחלוף שנה ממועד גזר הדין.
באשר לעד שהעיד כאן היום, והנסיבות האישיות של הנאשם לא בכדי לא חקרתי את העד. למרבה הצער לרוב בתיקים אלה מדובר באנשים נורמטיביים אשר תורמים לקהילה, עם כל הצער שבדבר לא בהכרח ניתן להתחשב בנסיבות אלה ולתת להם משקל נכבד בנוגע לעבירות אלו מאחר ורובם המכריע של העברינים הם נורמטיביים ותורמים לחברה.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
לידתו של תיק זה בהזמנה לחקירה ממרץ שנת 2011 אליה הוזמן הנאשם שהופיע בחודש אפריל 2011. הוא שיתף פעולה עם רשויות החקירה. לפני מועד זה עברו כ- 12 שנה מאז התנהל הליך בבית משפט השלום בחדרה בתיק פלילי 1617/99 שצורף לתיק דנן כת/26. אותו הליך נמחק בשעתו על ידי בית משפט השלום בחדרה לבקשת המאשימה. מאז אותה תקופה התנהל העניין של המקרקעין נשוא כתב האישום בין רשויות שונות הן רשויות תכנון והן רשויות מוניציפליות והעניין של המקרקעין האלה נפל בין הכסאות שעה שב- 1999 המאשימה באותו הליך היתה הוועדה המקומית. אם בית המשפט אומר לי שהמאשימה היתה מדינת ישראל על ידי היועץ המשפטי לממשלה אני מתקן את דבריי ומפנה לכך שאותו עד תביעה באותו כתב אישום היה מפקח הוועדה המקומית, ונציג היועץ המשפטי לממשלה היה היועץ המשפטי של הועדה המקומית עירון. אני יודע זאת מידיעה אישית ועד היום עו"ד רסמי דקא הוא היועץ המשפטי של הוועדה המקומית עירון.
העניין מתנהל בצורה כזו שנים כאשר התושבים בישוב ג'ת נמצאים בפני מצג מצד הרשות המקומית ומצד ועדת עירון שבעניינו של הנאשם קיבל משנה תוקף עם מחיקת כתב האישום שהנושא של המקרקעין בגוש 8841 עבר הסדרה, הרבה פעמים כפי שהובא בפני בית המשפט הנכבד ממלאי תפקידים ברשות המקומית בקעה ג'ת מסרו מכתבים לתושבים לעניין המצב התכנוני במקרקעין אליהם התייחסו כתבי אישום שעה שבכלל מקרקעין כדוגמאת המקרקעין בתיק דנן בכלל לא היו בתחום השיפוט של המועצה המקומית בקעה ג'ת, דבר שאנשים מהישוב לא היתה להם דרך לברר את זה מלבד המצג שמציגים בפניהם הרשויות הרלוונטיות, אליהם גם שולמו המיסים המקומיים על ידי אותם תושבים. כך גם עשה הנאשם בתיק דנן, אשר משלם חשבונות מים וארנונה למועצה המקומית ג'ת כבר קרוב ל- 10 שנים.
מההליכים שהיו בבית המשפט התברר שמסמכים רלונטיים הן בתיק הוועדה המקומית עירון והן בתיק הלשכה המחוזית לא נמצאו העתקים שלהם לרבות התכתבות בין יו"ר המועצה המקומית ג'ת לבין הממונה על המחוז מר הופמן מ- 96.
בנסיבות העניין הנאשם כמו אחרים נפלו בין הכיסאות. הנאשם בשנת 99 היה בתחילת חייו הבוגרים והנהוג אצלנו בחברה העברית שההורים דואגים לכל הנושא של בניה עבור הילדים, הן מבחינת הכנת התוכניות והן במהלך ביצוע הבניה בפועל, אפילו נהוג לשאול מתי אתה מתכוון לבנות עבור הילדים.
במקרה של הנאשם ביטול ההליך של 99 והשתיקה מצד הרשויות אף בזימון לחקירה שלא לדבר על נקיטה בהליך שיפוטי בפועל למשך של כ- 11 שנה היווה כשלעצמו מצג שתמך במצג שהציגה הרשויות המקומית במשך שנים רבות כאילו שהעניין מוסדר כמו חלק אחר של אותו ישוב של ג'ת, שנקרא שלב ב' בישוב.
כאמור נעיר בהזדמנות הראשונה שהנאשם הוזמן לחקירה ב- 2011 הוא הופיע לחקירה וגם הופיע באופן סדיר לדיונים לבית המשפט הנכבד.
במקביל התוכנית אליה התייחס חברי ב"כ המאשימה ענ/1239 המתייחסת גם למקרקעין נשוא כתב האישום הסתיים למיטב ידיעתי הליך ההתנגדויות, הישיבה האחרונה היתה ב- 28.11.16. יש תיקונים שהוסכמו באותה ישיבה וביררתי טלפונית אתמול בלילה עם מהנדס המועצה המקומית ג'ת שהעיד כאן בהליך אחר, ומסר לי טלפונית ששוקדים על ביצוע תיקונים בעקבות החלטות מ- 28.11.16 והוא מעריך שעד סוף חודש ינואר 2017 התוכנית תפורסם למתן תוקף.
בגלל הנסיבות שפירטתי בבקשות שהגשתי לא היתה לי אפשרות לטפל באופן אישי מול הגורמים המוסמכים ברשויות השונות אך אבקש לקבל את הדברים כפי שנמסרו לי למרות שאין בידי כרגע מסמכים כדי לגבות אותם.
בנוסף, אני גם יודע שאושר על ידי כבוד השר שינוי גבולות השיפוט של הישוב ג'ת באופן שהוא כולל את המקרקעין כתב האישום כמו גם מקרקעין אחרים.
לעניות דעתי זה נמצא בשלב של פרסום על ידי הגורמים המוסמכים.
בנסיבות אלה אתייחס גם להכרזה על קרקע חקלאית אשר מן הסתם בעת אישור תוכנית מהסוג הזה הכרזה כזו מתבטלת על ידי הסכמת הוועדה הרלוונטית. לעניות דעתי הסכמה זו אני מניח שהיא התקבלה ואם לא היא תתקבל בקרוב.
העדים שביקשנו להעיד בנוסף במיוחד ממלא המקום של ראש הרשות של ראש המועצה והוא מר בדראן בדראן הם בקיעים במצב התכנוני והכשלים של הרשויות הרלוונטיות במשך שנים ויכולים לשפוך אור נוסף על המצב הלקוי שהינו תוצאה של התנהגות אותן רשויות, דבר שהמהנדס מטעם המועצה לא יכול להתייחס אליו באופן ישיר, כי התחיל בשנת 2012.
נסיבותיו האישיות של הנאשם אינן פשוטות בלשון המעטה, אביו חולה מורכב ובין השאר הינו חולה אלצהיימר מזה כמה שנים, מדובר באדם שהינו מלח הארץ והיה מאוד קרוב לאביו, הן בתוך המשפחה והן מאחר ועבד איתו בחנות שלו והוא ממשיך לנהל את אותה חנות לאחר מחלתו של האבא.
כפי שציין העד הנאשם הרבה פעמים מעביר את הלילה בבית הוריו מהטעם שאימו גם חולה ואביו זקוק לעזרה בכל דבר. המוסד לביטוח לאומי לא מכיר בזה כאשר מי שעוזר זה בן משפחה, הם לא מכירים בזה כעזרה סיעודית. כך שמעדיפים בחברה אליה משתייך הנאשם שהמשפחה תישא בכך ללא קשר לכסף, זה מטיל נטל כספי קשה על הנאשם, הן מבחינת הוצאות פרנסה וטיפולים רפואיים בהוריו והן מבחינת הפסד זמן עבודה.
בנוסף הנאשם נשוי ויש לו 4 ילדים קטנים. כך שפרנסתו מקיימת שני בתי אב.
בית המשפט הנכבד מתבקש לקחת זאת בחשבון לאור סכום הקנס שהוטל על הנאשם.
אני מתייחס להליך שהתקיים בנוגע למקרקעין סמוכים בבית משפט השלום בחדרה בתו"ח 48544-04-14 איברהים נאסר ששם הוטל עונש של קנס 30,000 ₪ והתחייבות עצמית 15,000 ₪. אבקש מבית המשפט לבחון בתוכנת נט המשפט את גזר הדין שכן אני אומר זאת מזכרוני. לאחר שבית המשפט בחן את גזר הדין אני מבין שבאותו הליך נגזר קנס בסך 35,000 ₪ התחייבות על סך 15,000 ₪ וצווי הריסה ואיסור שימוש מעוכבים עד ליום 16.9.17. באותו הליך גם התנהל הליך הוכחות. כאשר במקרקעין סמוכים היה נאשם שהודה ועניינו הגיע לבית המשפט המחוזי שם הועמדו לדין שניים, אב ובן שכל אחד מהם נידון לקנס בסך 30,000 ₪ על אותו מבנה, והתחייבות על סך 24,000 ₪.
בנסיבות העניין אבקש מבית המשפט לא להחמיר עם הנאשם וישפוט אותו לקולא וייתן לו הזדמנות להכשיר את הבניה בהתאם לתוכניות שייכנסו לתוקף בקרוב. אני מבקש מבית המשפט להגיש מסמכים בהמשך ושהצווים יעוכבו לשנה וחצי.

ב"כ המאשימה:
בנוגע לתו"ח 48544-04-14 של בית משפט השלום בחדרה, אבקש לציין שגזר הדין ניתן רק ביום 27.11.16 הוא עדיין לא חלוט ואנו שוקלים להגיש ערעור על קולת העונש שכן עמדתנו שמדובר במבנים של 150 מ"ר, גם של שרקייה, רמת הענישה של שרקייה זה 60,000 ₪ כקנס כולל על 150 מ"ר למי שלא ניהל הליך אלא הודה בהזדמנות ראשונה ויש לו נסיבות אישיות מאוד מורכבות, כאשר ברור שבעול הקנס הכולל יישא הבן כי מדובר באב בגיל מתקדם.

הנאשם:
מה שטיפל בבניה ובוועדות זה אבא שלי. אני הייתי ילד, הוא בנה, הוא הלך לוועדות ואני לא ידעתי כלום. עד שבא בית משפט חדרה ושלח הזמנה. משכו אותו זה נמשך, לא טיפלו בזה. אני ידעתי שזה טופל ובזה נגמר הסיפור, עד ששלחו לי חקירה, לא ידעתי שיש לי בעיה. לפני כן לא הייתי בשום בעיה. אחרי זה הלכתי לוועדה בועדת עירון ואמרתי שיש תיק שבניתי ומשכו את זה. אמרו לי באו מהוועדה המחוזית ולקחו את התיק שלי. עכשיו זה שייך למחוזי.
אח"כ – אני משלם מסים וארנונה ומים זה שייך למועצה מקומית ג'ת, הם משרתים והם לוקחים כסף. אני משלם רגיל ואין בעיות בכלל, עד ששלחו לחקירה. לא הייתי מודע, בינתיים לאבא שלי יש אלצהיימר, אני לא יכול לשאול אותו מה עשה ובמה טיפל. זו הבעיה שלי. פעם לוועדה פעם למועצה.
אני בן אדם שחי עם אנשים כל הזמן. אני עוזר לכל האנשים. זה חנות של אבא שלי חומרי בנייה, חנות קטנה, אני מטפל בחנות עד שאבא שלי חלה הוא טיפל בזה. יש לי ילד בן 15 הגדול והקטן הוא בן 3 שנים. אני מטפל גם באמא שלי וגם באבא שלי. אני יישן בבית של אבא שלי, הוא חולה ואי אפשר להשאיר אותו לבד. יש עוד אחים אבל אני מטפל. אני עוזר לכל האנשים. כשרוצים סולחה באים אלי.
אני מבקש שבית המשפט יתחשב בכל מה שאמרתי.

החלטה

עד ליום 17.1.17 רשאי ב"כ הנאשם להגיש מסמכים שונים התומכים בטיעוניו בכל הנוגע לישוב מגוריו של הנאשם ובכל הקשור למצב התכנוני העכשווי והעתידי.

אין צורך להוכחת טענות אלה לזמן את העדים השונים אותם ביקש ב"כ הנאשם לזמן.

נדחה למתן גזר דין ליום 22.1.17 שעה 08:30.

הנאשם מוזהר בחובת התייצבות.

ניתנה והודעה היום כ"ז כסלו תשע"ז, 27/12/2016 במעמד הנוכחים.

ערן קוטון , שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מחמד וגיה ותד
שופט :
עורכי דין: