ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן בללה עאסי נגד מעיין נציגיות ממתקים בע"מ :

28 דצמבר 2016
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע (המבקש) :
בן בללה עאסי
ע"י ב"כ: עו"ד שוכרי

-
הנתבעת (המשיבה) :
מעיין נציגיות ממתקים בע"מ

החלטה

1. זוהי החלטה בבקשת המבקש (התובע) לביטול פסק הדין מיום 22.7.2016 שהמורה על מחיקת התביעה.

הרקע לבקשה

2. ביום 8.5.2016 הוגשה תביעת המבקש כנגד הנתבעת לתשלום זכויות שונות בגין עבודתו אצלה ונסיבות סיומה.
ביום 16.6.2016 הוגשה בקשת המבקש למתן פסק דין בהיעדר הגנה כאשר בין יתר נימוקי הבקשה נטען כי כתב התביעה נמסר למנהל הנתבעת עוד ביום 8.5.2016 והוא אישר קבלתו בחתימתו. לבקשה צורף אישור פתיחת דין שהמונפק על ידי מזכירות בית הדין ועליו חתימה "מאשר קבלה" בתאריך 8.5.2016 ללא שם ברור של המקבל.
ביום 16.6.2016 ניתנה החלטת בית הדין כי המסמך שצורף לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה אינו מהווה אישור על ביצוע מסירה כדין והורה לתובע לבצע מסירה כדין של כתב התביעה על פי התקנות ולצרף אסמכתא באשר לפרטי הנתבעת ומנהליה , כאשר אישור על ביצוע מסירה כדין יוגש לבית הדין תוך 14 ימים.
ביום 22.7.2016 משלא הוגש אישור על ביצוע מסירה כדין נמחקה התביעה.

3. ביום 25.11.2016 הגיש המבקש בקשה נשוא החלטה זו לביטול פסק הדין מיום 22.7.2016 המורה על מחיקת התביעה מהטעם שלא ניתנה התראה על מחיקת התביעה טרם מחיקתה וכי על פי פסיקת בית הדין הארצי, יש ליתן התראה בטרם מחיקת הליך מחוסר מעש.

הנתבעת לא הגישה תגובתה לבקשה, ולפיכך ההחלטה ניתנת בהיעדר תגובה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות מהטעמים המפורטים להלן:
א. הליך זה נמחק בשל מחדלו של התובע למלא אחר החלטת בית הדין ו להגיש אישור על ביצוע מסירה כדין של כתב התביעה .
תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת: "המצאת כתב בי-דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק – בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד ; היה התאגיד שותפות שאין לה מען רשום – תהא ההמצאה בהנחת הכתב במקום עסקה הראשי של השותפות או במסירתו לאחד השותפים"
כאמור בפנינו לא הוצגה כל אסמכתא באשר לכתובתה הרשומה של הנתבעת, וזהות מנהליה.
כמו כן, להודעת המבקש באשר לביצוע מסירה לא צורף תצהיר ממנו ניתן ללמוד על נסיבות המסירה.
חרף החלטת בית הדין לא המבקש כאמור אישור על ביצוע מסירה כדין. בנסיבות אלו לא הובאה כל ראיה לביצוע מסירה כדין של כתב התביעה ולפיכך לא ניתן היה להתקדם בהליך. לאור זאת –ובשל מחדל התובע, והתביעה נמחקה.
יודגש כי על פי הפסיקה, כלל ההמצאה הינו מהותי ואין מדובר בכלל פרוצדורלי בלבד.

אף במסגרת בקשה זו לביטול פסק הדין המורה על מחיקת התביעה עקב מחדלו של התובע, לא התייחס התובע למחדלו זה, לא סיפק כל הסבר למחדלו ואף לא המציא אישור על ביצוע מסירה כדין.

יש לאבחן עניין זה מפסק הדין של בית הדין הארצי אליו הפנה ב"כ המבקש בבקשתו (בר"ע 69123-09-16) לפיו יש ליתן התראה בטרם מחיקת הליך מחוסר מעש - שכן בענייננו התביעה נמחקה מאחר שלא בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה, ועל כן משהתובע לא פעל על פי החלטת בית הדין – ממילא לא ניתן היה להתקדם בתיק.

ב. בנוסף, הבקשה לביטול פסה"ד הוגשה כ- 4 חודשים לאחר מתן פסק הדין , בלא שניתן כל הסבר למועד הגשת הבקשה, וללא שהוגשה בקשה להארכת מועד. די בכך כדי לדחות את הבקשה.
הגשת הבקשה במועד בו הוגשה ללא כל הסבר, ללא בקשה להארכת מועד, וללא התייחסות למחדלי התובע בגינם נמחקה התביעה מלמדת על חוסר מעש מתמשך מצד המבקש.

ג. בנוסף, על פי הפסיקה אין מקום לביטול פסק דין שהורה על מחיקת התביעה. וממילא במחיקת התביעה למבקש עומדת הזכות להגיש תביעה חדשה באותה העילה ולא נשלל ממנו יומו בבית הדין.

5. לאור כל האמור לעיל הבקשה לביטול פסק הדין מיום 22.7.2016 נדחית.
משלא הוגשה תגובת הצד השני – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, (28 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בן בללה עאסי
נתבע: מעיין נציגיות ממתקים בע"מ
שופט :
עורכי דין: