ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שוטה גוריאלשוילי :

מספר פל"א 558895/2016

לפני כבוד ה שופטת צבייה גרדשטיין פפקין

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשוד
שוטה גוריאלשוילי ת.ז. XXXXXX939


נוכחים:

נציג המבקשת רס"ב יוחנן אורן
החשוד הובא על ידי שב"ס
ב"כ החשוד עו"ד נס בן נתן

פרוטוקול

נציג המבקשת (לאחר שהוזהר כדין):
חוזר על הבקשה. מציג לעיון ביהמ"ש תיק החקירה ומזכר סודי – סומן במ/1.
אני מבקש להאריך מעצרו של החשוד. מאז הארכת המעצר שהיתה אתמול, התקבל חוות דעת מומחה לענין שטרות הכסף המזוייפים. בשעות אלה מתבצעת פעולה 7 מהנספח הקודם , כפי שביהמ"ש ביקש שנבצע. טרם התקבלו התוצרים. פעולה 3 החלה, טרם התקבלו התוצרים. אף בוצעו פעולות נוספ ות בדמות חיפוש בבית אימו, החומר אינו מונח בפני ביהמ"ש. שכן מדובר בתיק דומה של מעורבים נוספים ממשפחתו של החשוד. עדיין ישנן פעולות שלראייתנו הן מהותיות וניתנו לשיבוש ועל כן אנו מבקשים להאריך שוב את מעצרו של החשוד לצורך העמקת החקירה.
מפנה את ביהמ"ש לשורות מ-54 ואילך בעדותו של החשוד.

משיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. אתמול כבר אישרת לי שהראיות או האינדיקציה למעורבותו עלתה שבועיים לפני שעצרתם אותו ת. נכון
ש. גם אישרת שאין סיבה מהותית
ת. אמרתי שאין אינדקציה ולראייתי מדובר בשיקולי חקירה.
ש. אחרי שהמשכנו ... אתה מניח שלא, הוא לא סתם החליט אחרי שבועיים ת. אני לא יודע מה השיקולים בין אם זה כח אדם בין אם זה שיקולים חקירתיים, לגופו של ענין לא יכול להשיב ש. צו המעצר הוצא ימים רבים לפני שהוא נעצר ת. לא ימים רבים, שבוע בערך.
ש. אתמול אחרי שהבנו שהוא הודה, שאלתי אותך בהגינות אמרת לי שבשלב זה לא נראה לך, ביהמ"ש אמר שתי פעולות תיאורטית שניתן לשבש אותן, ביהמ"ש אמר שיומיים ניתן לבצע את שתי הפעולות 3 ו-7 ת. אמרתי בתחילה החלו בביצוע טרם התקבלו התוצרים.
ש. אך הפעולה עצמה בוצעה
ת. כן
ש. פעולה 7
ת. מתבצעת היום.
ש. זה שביצעו את הפעולה ועכשיו זה שמחכים רק לתוצרים משנה את המצב הזה שהוא יכול לשבש ת. מחומר החקירה שיש בתיק עולה חשש לשיבוש בעקבות פעולות שאנו מבקשים לבצע שחלקן נגזרות אף מעדותו של החשוד, כפי שהפניתי את ביהמ"ש, לשאלת ביהמ"ש לגבי פעולה 7 החדשה אני עוד לא יודע להגיד.

נציג המבקשת מסכם:
בתיק מסוג זה של זיוף והפצה, התפתחות החקירה מאוד תלויה בחומרים שנקבל מהמעבדות השונות הן מחדירה לנייד של החשוד, הן במחשבים, זכרונות בדמות זכרון נייד, אותם תוצרים חלקם אנו משערים שנקבל כבר היום, בהמשך היום, וחלקם בימים הקרובים. שמהן ניתן יהיה ללמוד איזה פעולות בעצם אנו יכולים לעשות כדי לקדם את החקירה, ולכן אנו נמצאים כרגע במצב שהוא אכן בעייתי, אך החשש לשיבוש הוא עדיין קיים מחוסר השיתוף הפעולה המכוון של החשוד בתוך עדותו, הוא משתף פעולה, אך יש כיוון של חוסר שיתוף פעולה בכיוונים מסויימים. אני מבקש לבצע חקירה נקיה.
חוזר על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:
את מה שיש בטלפון הוא לא יכול לשבש, זה נמצא אצלם כבר. ביהמ"ש ישב על המדוכה, סבר שיש שתי פעולות שגם לא אמר יש חשש לשיבוש, יכול וירצה לשבש, מצטט את דברי ביהמ"ש בפרוטוקול.... – כלומר אני מזמין את ביהמ,ש לעיין בסעיף 13 לחוק המעצרים, שיש יסוד סביר לחשד שהנ"ל יכול לשבש, שיש אינדקציה, שהבחור הזה הודה לא נראה לי שהוא הולך לשבש, גם חברי אמר זאת. אז זאת אינדקציה שעונה לסעיף 13 לחוק המעצרים ?
אז ביהמ"ש בהארכה ראשונה אמר ורצה להיות זהיר, אמר שיש שתי פעולות ויש יומיים שצריך לבצע, אני חושב שבנסיבות הענין אפשר היום לשחרר אותו למעצר בית מלא, הפלאפון נמצא אצלם, כל המידע נמצא שם, מחכים לתוצרים. אי אפשר לשבש את התוצרים, לכן בנסיבות הענין שביהמ"ש סבר ששתי הפעולות הן אלו שצריכות, אני מציע חלופת מעצר, דיברתי עם חברי ואמרתי לו שאני רוצה להציג חלופה. אני גם מציע 10 ימי מעצר בית שזה המון, הם לא מבקשים את זה אפילו. חברי יכול לשאול את החלופה כמה שאלות ויתרשם.

אחות של החשוד גב' לאה מור:
אני בת 30. אני עובדת. יש לי חופשות שנתיות אני יכולה לקחת בשביל אחי כמה שאני צריכה.
אין דבר כזה לצאת מהבית. בעלי שוטר. בפעם הראשונה שאחי ישב בכלא, לצערנו, קודם כל בעלי לא היה מוכן ללכת לביקור, הוא מאוד כעס עליו, וגם אחרי שהשתחרר כולנו שמחנו אך בעלי לא הגיע במשך חודשיים. גם עכשיו בעלי אמר לי שהוא כועס עליו. גם עלי הוא כועס, אבל מה אני יכולה לעשות זה אחי, אני בשבילו כמו אמא. אני בעצמי מופתעת מהדברים ומאוד כועסת עליו, אני מוכנה לעשות הכל בשבילו. אין דבר כזה שהוא יצא מהבית. במידה ואם יצא אני אתקשר למשטרה, לא אתן לו לעשות טעויות. אני מוכנה לחתום על זה, ברור. אין לי עבר פלילי.


החלטה

לפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד, החשוד בזיוף שטרות כסף, אחזקה של שטרות כסף מזוייפים, זיוף בנסיבות מחמירות וזיוף בכוונה לקבל דבר, למשך 5 ימים.

מדובר בהארכת מעצר שניה והחשוד נעצר לראשונה ביום 26/12/16 שעה 21:36.

עיינתי בחומר החקירה ובאתי לכלל מסקנה כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. כמו-כן מצאתי כי קיימת עילת מעצר.

עם זאת, כפי שנקבע בהחלטה שניתנה על ידי כבוד הש' הירש אתמול, היה מקום לבצע פעולות הניתנות לשיבוש על ידי החשוד והן בוצעו כמעט במלואן.
היום, הוגש לפני דו"ח סודי נוסף ובו נוספו פעולות לביצוע. בין היתר בפעולות לביצוע קיימת פעולה מס' 7, פעולה חדשה שבתשובה לשאלת ביהמ"ש לא ידע נציג המבקשת לומר בדיוק מהי אותה פעולה. מאחר שהדבר גם לא מוצא ביטוי בתיק החקירה עצמו.

לכל אלו יש להוסיף כי שמו של החשוד, כפי שגם נמסר בדיון שנערך אתמול, עלה בטרם המעצר לפני כשבועיים וחצי. שבתיק החקירה אין כל אינדיקציה מדוע פנו לחשוד רק בימים אלו, וככל שהיו פעולות הניתנות לשיבוש באותה תקופה, הרי שיכול היה לבצען.

בנוסף, ועל אף שקיים חשד סביר, ועל אף שקיימת עילת מעצר, הרי שעל-פי מצוות המחוקק, יש לבחון בכל מקרה ומקרה אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ובתנאים אשר פגיעתם בחירותו של החשוד פחותה מזו של מעצר מאחורי סורג ובריח.

בענייננו, אכן מצאתי כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר הולמת. זאת, בין היתר, לאחר שבחנתי את רשימת פעולות החקירה הנדרשות שהונחה לפניי וסומנה במ/1, ונחה דעתי כי ניתן למנוע את שיבושן בדרך של קביעת תנאי שחרור וערובות מתאימות.
יחד עם זאת, אני סבורה כי יש מקום לאפשר ליחידה החוקרת לנסות לבצע את פעולה מס' 7 בשעות הקרובות ושם כך אני קובעת כי השחרור יוכל להתבצע בתחנת המשטרה החל מהשעה 20:00.
את שאר הערובות המתאימות יוכל החשוד להשלים בדרך של מילויין במזכירות ביהמ"ש.

אשר על כן, אני מורה בזאת על שחרורו של החשוד היום החל מהשעה 20:00 בכפוף לתנאים הבאים:

א. התייצבות לחקירה לפי דרישה וכן בבית המשפט.
ב. איסור יצירת קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה (חשודים, עדים או מתלוננים) לתקופה של 30 ימים.
ג. מעצר בית מוחלט עד ליום 6/1/17 בשעה 12:00. מעצר הבית יהיה בכתובת בן גוריון 13 דירה 6 רמלה אצל בית הוריו של החשוד ובפיקוח של אחותו גב' לאה מור ת.ז. XXXXXX059 נייד 054-XXXX054.
ה. התחייבות עצמית בסך של 10,000 ש"ח.
ו. ערבות צד ג' בסך של 10,000 ש"ח.
ז. הפקדה במזומן בסך של 3,000 ש"ח.

מובהר כי הערבויות ניתנות להבטחת ביצועם של כל תנאי השחרור.

לא יעמוד החשוד בתנאי השחרור, יישאר במעצר עד החלטה אחרת ויובא לפני שופט לתזכורת ערבויות תוך 24 שעות/עד מחר שעה 11:00.

ניתנה והודעה היום כ"ח כסלו תשע"ז, 28/12/2016 במעמד הנוכחים.

צבייה גרדשטיין פפקין , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שוטה גוריאלשוילי
שופט :
עורכי דין: