ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איל אביאב נגד חברה בני גרידיש קבלנות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ

תובעים

1.איל אביאב
2.אליס אביאב

נגד

נתבעת

חב' בני גרידיש קבלנות בע"מ

פסק דין

  1. תביעה שהוגשה על ידי התובעים כנגד הנתבעת בשל ליקויים שהתגלו בדירה שנרכשה על ידם. עסקינן בדירת גן בת 6 חדרים המצויה בבניין משותף שנבנה על ידי הנתבעת במסגרת עסקת קומבינציה עם בעלת הקרקע לפיו הקימה בניין בן 8 דירות מגורים (להלן: "הדירה") . סכום התביעה נקבע בסך של 322,300 ₪.
  2. התובעים רכשו את הדירה מבעלת הקרקע אשר המחתה בחוזה המכר את כל זכויותיה מכוח חוק המכר ( דירות), תשל"ג – 1973 לתיקוני ליקויים ואי התאמות שיתגלו בדירה, אם יתגלו, כלפי הנתבעת שבנתה כאמור את הבניין והדירה.
  3. התובעים טוענים כי לאחר מסירת הדירה התגלו ליקויי בניה רבים בה אך כל פניותיהם אל הנתבעת נפלו על אזניים ערלות ומשכך לא נותרה להם ברירה אלא לפנות למומחה מטעמם שקבע כי אכן קיימים ליקויי בניה בדירה במיוחד חדירת רטיבות אשר גרמה לעובד ולריח טחב חריף בחלל הדירה. הנתבעת הכחישה אחריותה לנזק התובעים.

במהלך ההליך כאן נעשו נסיונות לפשרה בין הצדדים, ניתנו לנתבעת מספר הזדמנויות לתיקון הליקויים והצדדים אף פנו לגישור אשר לא צלח.
כמו כן טוענים התובעים כי במהלך הגישור ביקשו לקבל את תוכניות האינסטלציה ואז גילו כי התוכניות תואמות את היתר הבניה אולם הנתבעת ביצעה את העבודות שלא בהתאם לתוכניות ובניגוד להיתר.
כן טוענים התובעים כי הם גרים למעלה מ- 5 שנים בדירת גן ללא גינה מאחר וזו הושחתה ופורקה לחלוטין בידי עובדי הנתבעת בנסיונותיהם לתקן את הנזילות שהתגלו בחניון הבניין.
התובעים מפרטים בסיכומיהם את השתלשלות האירועים והנסיונות הרבים שניתנו על ידם לנתבעת לתקן את הליקויים בעצמה אך הנתבעת בחרה, לטענתם, למשוך את הזמן ולמעשה עד היום לא תוקנו מרבית הליקויים.
4. הנתבעת טוענת כי התובעים פנו מלכתחילה למוכרי הדירה ולא אליה בטענה לרטיבות בחניון הבניין ומוכרי הדירה הם שפנו לנתבעת בבקשה ליצור קשר עם התובעים ולטפל בבעיה.
הנתבעת טוענת כי התובעים סרבו לאפשר כניסה לדירתם על מנת לבדוק את הרטיבות בחניון הבניין על אף העובדה כי הדבר התאפשר אך ורק מדירת התובעים, התובעים התנו את כניסת עובדי הנתבעת בחתימת הנתבעת על כתב שיפוי לפיצוי התובעים בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מביצוע העבודות ולמעשה סיכלו את ביצוע התיקונים ותחת זאת הגישו את התביעה דנן.
הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובעים ביצעו במהלך תקופת הבדק עבודות של פיצול המרתף בדירתם על ידי חלוקתו, פתיחת דלת כניסה מקומת המרתף לחניה וקביעת נקודות אינסטלציה וחשמל ביחידה החדשה אשר פוצלה על ידם. עצם ביצוע עבודות אלה פגעו באחריות שניתנה לתובעים על ידי מוכרי הדירה ולכן נמנעו התובעים לאפשר לנתבעת ביצוע עבודות תיקון טרם הגשת התביעה וטרם קבלת חוות דעת המומחה מטעמם.
במסגרת הליכי הפשרה שנוהלו בין הצדדים הבהירה הנתבעת לתובעים כי היא הקבלן המבצע של הפרויקט וקיבלה את התוכניות וההוראות מבעלי הקרקע והמפקח שמונה מטעמם.
הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לאחר קבלת חוות הדעת ולאחר שניתן לה אישור לביצוע העבודות היא ביצעה אותן בהתאם לדו"ח המומחה.
5. הצדדים הסכימו למינוי מומחה מכריע שידון בטענות התובעים והנתבעת.
6. כן הסכימו הצדדים כי הסיכומים שיוגשו לבית המשפט לא יתייחסו לסעיפים 1.2.1 עד 1.2.4 לחוות דעת המומחה ושהליקויים המפורטים שם הם באחריות הנתבעת.
7. לאור הסכמה זו מונה המומחה אייל שנהב ( להלן: "המומחה") אשר הגיש שלוש חוות דעת.
חוות דעת ראשונה מיום 19.6.14 ( להלן: "חוות הדעת הראשונה").
חוות דעת שניה מיום 25.10.15 ( להלן: "חוות דעת שניה") שניתנה לאחר שבוצעו חלק מהתיקונים על ידי הנתבעת.
חוות דעת שלישית מיום 8.6.16 ( נרשם בטעות 8.6.15) ( להלן: חוות דעת שלישית") אף היא ניתנה לאחר ביצוע נוסף של תיקונים על ידי הנתבעת.
8. מאחר והמומחה לא נחקר על חוות דעתו, יש לקבל את האמור בהן לעניין עלות התיקונים הנדרשים כאשר כמה נושאים נותרו פתוחים להכרעת בית המשפט ואתייחס אליהם בהתאם.
9. עוד יצוין כי במסגרת ההליכים הגישה הנתבעת הודעת צד ג'. לאחר שצד ג' לא הגיש כתב הגנה ניתן כנגדו פסק דין. בערעור שהוגש על החלטה זו נקבע שעל בית המשפט לדון בבקשה לביטול פסק הדין. בהתאם הוגשו תגובות לאחריהן ניתנה החלטת בית המשפט כי צד ג' יגיש סיכומיו לאחר סיכומי הנתבעת. צד ג' הגיש בקשה לביטול החלטה זו וביקש לנהל את התיק לרבות הגשת כתב הגנה וניהול הוכחות. מאחר והצדדים לתיק – התובעים והנתבעת- כבר הגיעו להסכמה על הגשת סיכומים, קבלת חוות דעת המומחה וויתור על הליך הוכחות קבעתי בהחלטתי מיום 13.9.16 כי אין כל מקום כעת לדון בהודעת צד ג' אלא לאחר שתסתיים המחלוקת בין התובעים לנתבעת. בהתאם קבעתי בהחלטתי זו כי 30 יום לאחר מתן פסק הדין בתובענה זו שבין התובעים לנתבעת תודיע הנתבעת כיצד היא מבקשת להמשיך ולנהל הודעת צד ג'.
מעמדה של הנתבעת
10. הנתבעת טענה כי חלק מהליקויים הנטענים על ידי התובעים אינם בתחום אחריותה מאחר והיא היתה הקבלן המבצע של הפרויקט וכל ליקוי הנוגע לתכנון אינו בתחום אחריותה.
התובעים טוענים מנגד כי הנתבעת התקשרה עם בעלי הקרקע בעסקת קומבינציה ובהסכם המכר המחתה המוכרת לקונה בהמחאה גמורה את כל זכויותיה מכוח חוק המכר לרבות תיקונים ואי התאמות שיתגלו בדירה כלפי הקבלן – הוא הנתבעת.
התובעים מוסיפים וטוענים כי ככל שסברה הנתבעת כי היא אינה אחראית לליקויים שנטענו עוד בכתב התביעה, הדרך היתה פתוחה בפניה לצרף בעלי דין נוספים נחוצים לטעמה ואולם – ככל שלא עשתה כן הרי שיש להטיל עליה את האחריות לליקויים כולם.
11. מקובלת עלי טענת התובעים.
אכן הסכם המכר ממחה את זכויות המוכרת מכוח חוק המכר כלפי הנתבעת שהיתה הקבלן המבצע של הפרויקט. התובעים טענו כל טענותיהם לעניין הליקויים כבר בכתב התביעה וככל שסברה הנתבעת כי אי אילו מהליקויים אינם בתחום אחריותה, היה עליה לצרף לתביעה את בעלי הדין הנחוצים לטעמה. ככל שבחרה לא לעשות כן, מסיבותיה היא, הרי שלא יכולה לעמוד לה כעת הטענה כי היא אינה אחראית לליקויים הנטענים.
בנסיבות אלה, יש לחייב הנתבעת גם בכל הליקויים המפורטים בחוות דעת המומחה הנוגעים לתכנון הדירה, ובהם – רוחב הפרוזדור והקטנת שטח הגינה, סך של 7,000 ₪.
מדרגות טרפזיות
12. מחלוקת נוספת בין הצדדים הינה לעניין המדרגות הטרפזיות בדירה. המומחה בחוות דעתו הותיר את הנושא להכרעת בית המשפט. התובעים טוענים כי המדרגות שנבנו אינן בהתאם לתקן וכי יש לאמץ את קביעת בית המשפט בע"א 804/95 ביראן ואח' נ' תוצר הצפון בע"מ שם נקבע כי אף אם מדובר על מדרגות הנמצאות בתוך הדירה, הרי ככל שאינן עומדות בדרישות הבטיחות בשל רוחב השלחים הפגום כדי לקבוע כי אינן בטוחות ואינן תקניות.
הנתבעת טוענת מנגד כי מהפסיקה שהובאה בחוות דעת המומחה עולה כי במדרגות פנימיות בדירה ניתן לקבוע מדרגות טרפזיות ובכל מקרה, מוסיפה הנתבע, כי היא הקבלן המבצע בלבד ופעלה בהתאם להוראות מזמיני העבודה והמפקח.
אין בידי לקבל טענת התובעים. נושא המדרגות הטרפזיות חוזר ומעסיק את בתי המשפט בתביעות ליקויי בנייה כאשר המחלוקת היא האם סעיף 3.47 לתקנות התכנון והבניה חל על מדרגות פנימיות בדירה אם לאו. בשאלה זו יש להפנות לקביעתו של כבוד השופט יצחק עמית בת"א (חי') 1436/98 שמילוביץ זאב נ' אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 24.8.08), לפיה, עניינה של תקנה זו במדרגות הממוקמות בחדר מדרגות ולא במדרגות בתוך דירה, וזאת לאור מיקום התקנות בחלק ג' לתוספת השניה שכותרתו "אמצעי יציאה מבניין". לתפיסתו, הכותרת מעידה על כך שהכוונה לחלקי הבניין המובילים אל מחוץ לדירה.
כן לא נסתרה הטענה שהנתבעת פעלה בהתאם להוראות מזמיני העבודה, טענה שלא נסתרה על ידי התובעים ומשכך אין כל מקום לחייב הנתבעת.
בנסיבות אלה אני דוחה טענת התובעים לליקוי בנוגע למדרגות הטרפזיות.

ליקויים בשוחות הביוב והאינסטלציה
13. התובעים טוענים בסיכומיהם לפיצוי באשר לליקויים בשוחות הביוב והאינסטלציה. התובעים מפנים לחוות הדעת מטעמם המפרטת את חומרת הליקוי הנובע מכך שהנתבעת התקינה את מערכת הביוב הדירתית בניגוד להיתר הבניה ותוכניות האינסטלציה. אי ביצוע זה בהתאם להיתר ייגרום לגלישת מי שפכים במחסומי הרצפה כתוצאה מסתימות במערכת הביוב כפי שכבר ארע מספר פעמים בדירת התובעים. הנתבעת טוענת מנגד כי ליקוי זה נקבע על ידי המומחה מטעם התובעים ואילו מומחה בית המשפט קבע כי אין מדובר בליקוי.
אכן מומחה בית המשפט קבע בחוות דעתו כי העברת שוחות ביוב בגינה פרטית של דירה בבית משותף הוא דבר שבשגרה ואין לראות בו ליקוי או סיבה לירידת ערך.
בנסיבות אלה אין כל מקום לקבל טענות התובעים בעניין זה.
אמדן ואובדן דמי שכירות ראויים
14. התובעים טוענים בסיכומיהם לאמדן ואובדן דמי שכירות ראויים בהתאם לחוות דעת המומחה מטעמם בסך של 196,970 ₪. הנתבעת טוענת בסיכומיה כי בדיון מיום 27.6.16 הסכימו הצדדים לוותר על הגשת תצהירים ולהגיש סיכומים אשר יתייחסו לליקויים שנותרו לתיקון, עוגמת הנפש והוצאות. בנסיבות אלה, יש לדחות טענתם של התובעים בראש נזק זה שכן היא לא היתה כלולה בהסכמה שהתקבלה בין הצדדים.
זאת ועוד, מוסיפה הנתבעת כי התובעים לא הביאו כל ראיה בעניין ראש נזק זה ואילו מומחה בית המשפט קבע זמן עבודה של 10 ימים בהם הדירה ראויה למגורים.
הנתבעת מוסיפה וטוענת כי בהתאם לחוות דעתו של רפאל מימון מטעמה הרי שאובדן השימוש מתייחס לחדר אחד במרתף הדירה בו יש ריח של עובש וכי אובדן זה מתייחס רק לחודשי החורף והאביב ומכאן כי ערכי אובדן השימוש הם, בכל מקרה ולכל היותר בגבולות הסך של 6,000 ₪ לשנה בלבד.
15. אכן הצדדים הגיעו להסכמה על הגשת סיכומים באשר לליקויים שנותרו לתיקון כאשר הוסכם כי הסיכומים לא יתייחסו לסעיפים 1.2.1 עד 1.2.4 בחוות דעת המומחה.
הסכמת הצדדים לא מונעת לטעמי מהתובעים לטעון לעניין ראש נזק זה באשר הוא לא הוצא מגדר ההסכמה.
יחד עם זאת, טענת התובעים בעניין זה מופרזת ואינה תואמת את חוות דעת מומחה בית המשפט אשר קבע בחוות דעתו כי משך ביצוע התיקונים הוא 10 ימים בהם הדירה ראויה למגורים.
יתרה מכך, גם בשאלות ההבהרה שנשלחו למומחה על ידי ב"כ התובעים השיב לעניין ליקויי הרטיבות כי "הדבר מקשה מאוד על מגורים בנכס אולם אינני סבור שניתן לומר שהוא אינו ראוי למגורים כלל". יחד עם זאת העריך המומחה כי יש להפחית במצב הנתון כ- 1,150 ₪ מדמי השכירות הראויים.
16. נוכח תשובתו זו של המומחה ולאור העובדה כי מדובר היה בליקויי רטיבות שלא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בליקויים המקשים על המגורים בדירה גם אם לא מדובר בדירה שאינה ראויה כלל למגורים, אני סבורה כי יש מקום לפיצוי מסוים של התובעים אשר יגלם בו את חוסר הנוחות של מגורים בדירה עם ליקויי רטיבות שנגרמה להם , אשר הנני מעריכה בסך של 30,000 ₪ שכן המומחה קבע הורדת דמי שכירות לחודש, ועסקינן בתקופה ארוכה.
עגמת נפש
17. אין ספק כי לתובעים נגרמה עגמת נפש, אם בשל סוג הליקויים שכללו ליקויי רטיבות ואם בשל הימשכות תיקון הליקוי, ואני מעמידה את הפיצוי בגין עגמת נפש על סך של 10,000 ₪.
סוף דבר
18. אמדן הליקויים בדירת התובעים הינו בסך של 35,925 ₪ וכן מע"מ כאמור בחוות דעת המומחה, בהפחתת הסכומים שהוסכם בין הצדדים שאינם חלק מהכרעה זו, כאשר סכום זה נכון ליום 25.10.15, מועד הגשת חוות הדעת השלישית ומיום זה יש להוסיף לסכום הפרשי הצמדה וריבית.
19. כן על הנתבעים לשלם לתובעים סך של 30,000 ₪ בגין אבדן דמי שכירות ראויים וסך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש.
כל הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת אגרת בית המשפט כפי ששולמה על ידי התובעים, שכר טרחת מומחה בית המשפט במלואו ושכ"ט עו"ד בגובה 10,0000 ₪.
עד ליום 27.1.17 תודיע הנתבעת האם מבקשת למחוק את ההודעה לצד ג' או שמבקשת להמשיך בהליכים כנגדו.

ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איל אביאב
נתבע: חברה בני גרידיש קבלנות בע"מ
שופט :
עורכי דין: