ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהר אדיב נגד תמיר דרמי :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

תובעים

  1. זוהר אדיב
  2. גיל אדיב
  3. נורית רוס
  4. ענת סמרה

נגד

נתבע

תמיר דרמי

החלטה

לאור הסכמת הצדדים על מינוי מומחה מטעם בית המשפט וזאת לצורך בחינת המחלוקות המקצועיות בתיק זה, אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט את השמאי זיו ולכינסקי, מרח' תנועת המרי 3, רמת גן, טל' 03-XXXX573, פקס 03-XXXX583.

המומחה מתבקש להידרש בחוות דעתו לשאלות הבאות:

  1. דמי השכירות הראויים ליחידת הדיור החל מיום 01.11.2006 ועד ליום 31.12.2016.
  2. דמי השכירות שנגבו בפועל בהתאם להוכחות שיוצגו לשמאי, בחלוקה ליחידת הדיור לאותה התקופה.
  3. ההשקעות שבוצעו בנכס בתקופה שמיום 01.11.2006 ועד ליום 31.12.2016.
  4. דמי ניהול ראויים לניהול השכרת יחידות הדיור בתקופה האמורה.

הצדדים יהיו רשאים להציג לשמאי המכריע את כלל המסמכים שהוצגו במסגרת תיק זה, לרבות חוות הדעת מטעמם ולרבות המסמכים המצורפים לתצהירים.
המומחה יבקר בנכס בתוך 30 יום מיום אישור המינוי, כאשר המומחה יתאם את הביקור בנכס עם באי כוח הצדדים ויקיים את הביקור בנוכחות כל באי כוח הצדדים באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יתקיים הביקור.
הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רלבנטי שבידיהם, לרבות כתבי בית הדין וחוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט וזאת תוך 30 יום מהיום, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.
בטרם יחל המומחה בעבודתו הוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם יש לו את המומחיות הנדרשת לצורך מענה על השאלות שהצבתי בכתב המינוי ואם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים. כמו כן יעביר המומחה הצעת מחיר לעריכת חוות דעת במחלוקת נשוא התביעה, ורק לאחר שבית המשפט יתן אישור לגובה שכ"ט המומחה יחל במלאכת הכנת חוות הדעת.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו למומחה מטעם בית המשפט.

נקבע לתזכורת פנימית ליום 06.01.2017.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זוהר אדיב
נתבע: תמיר דרמי
שופט :
עורכי דין: