ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוניון מוטורס בע"מ נגד צחי ירושלמי :

בפני כבוד ה שופטת טל פישמן לוי

תובעת:

יוניון מוטורס בע"מ

נגד

נתבעים:

1.צחי ירושלמי
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעה, אשר עניינה תאונת דרכים שאירעה ביום 9.7.15 ברחוב לה גרדיה בתל אביב.

התובעת הינה היא בעלים של רכב מסוג טיוטה נושא מ.ר. 4001532 (להלן: "רכב התובעת").
הנתבע 1 הינו הבעלים של רכב נושא מ.ר. 4579475 (להלן: "רכב הנתבע"). הנתבעת 2 הינה חברת הביטוח שביטחה את רכב הנתבע 1.

טענות הצדדים

תמצית טענות התובעת:
התובעת טוענת כי ביום 9.7.15 גב' יעל שיפטן נהגה ברכב הטיוטה ברחוב לה גרדיה בתל אביב. בשלב מסוים הגיח מאחור רכב הפוגע, אשר לנהגו אצה הדרך ולא שמר מרחק כדין, פגע בטיוטה בעוצמה בחלקה האחורי, הדף אותה אל עבר צד ג' אשר היה לפני רכב התובעת והסב לה נזק רב במספר מוקדים.

תמצית טענות הנתבעים:
הנתבעים טוענים כי בשל בלימתו הפתאומית של רכב התובעת בכביש מהיר, התקצר מרחק בלימתו של רב הנתבעים ובכך פגע רכב הנתבעים קלות ברכב התובעת בחלקו האחורי.

מטעם התובעת העידה נהגת הטיוטה, הגב' יעל שיפטן.
מטעם הנתבעים לא העידו עדים.

דיון
הצדדים חלוקים על נסיבות התרחשות התאונה ועל האחריות לה. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת עדויותיהם, עמדתי על נסיבות קרות התאונה ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי כי יש להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים לרבות לעניין הנזק , (למעט הפחתה מסוימת ברכיב שכ"ט השמאי).
מקובלת על בית המשפט עדותה המהימנה של נהגת התובעת, אשר באמינותה תארה תיאור מדויק של התרחשות התאונה והלך רוחה, לרבות תיאור אשר הזיק לעמדתה.
עמדת התובעת מתיישבת גם עם טופס ההודעה אשר צורף לכתב ההגנה. שכן בטופס ההודעה מצהיר נהג התובעת :"לא הספקתי לעצור ופגעתי בו בחוזקה", היינו נהג הנתבעת מודה כי לא פגע "קלות", כפי שמצוין בסעיף 3 לכתב ההגנה, אלא :"בחוזקה". ואכן, הצהרתו המהמנה של נהג הנתבעת מתיישב הן עם עמדת נהגת התובעת כמו גם עם אופי וטיב הנזקים.
טרם קבלתו את התביעה במלואה, היה על ביהמ"ש להסיר מכשול מדרכו והוא האם נכון לעשות הפחתה מסכום הנזק במוקד הקדמי, זאת בשל ט ענה של מעורבות אפשרית של נהגת התובעת בפגיעה ברכב אשר היה לפניה.
טענה זו, לפיה רכב התובעת פגע תחילה ברכב הרנו אשר היה לפניה, לא בא זכרה בכתב ההגנה כמו גם בטופס ההודעה מטעם הנתבעת. יש לשער כי תיאור משמעותי זה, של פגיעה קודמת של רכב התובעת ברכב צד ג', היה מוזכר הן טופס ההודעה כמו גם בכתב ההגנה. אולם איזכור שכזה אין. בית המשפט נותן משקל רב לעדותו של נהג הנתבעת אשר לא העיד, אך התרשם מטופס ההודעה ומתיאורו כי פגע בחוזקה, בדבר מהימנותו.
כאמור, עדות התובעת היתה מהימנה ביותר, בעמ' 1 שורה 11-12 מתארת הנהגת כי עצרה ורק אז התרחשה התאונה. היינו אפשרות פגיעתה קודם ברכב הרנו לא עולה מעדותה הסדורה העקבית והמהימנה.
מעבר לעובדה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה בשלב הסיכומים, הרי הנתבעת לא הוכיחה ולא יכלה להוכיח טענה עובדתית זו, זאת מן הטעם כי לא הביאה עדים כלל אל דוכן העדים.
התובעת אמנם לא הביאה למסירת עדות את נהג רכב הרנו אשר היה לפניה, ובכך נמנעה היכולת להתרשם האם קיימת היתכנות לכך כי נהגת התובעת הקדימה ופגעה ברכבו, אולם, התובעת לא ידעה כי היא חשופה לטענה זו. יש לשער כי אילו התובעת היתה יודעת שהיא חשופה לטענה מעין זו, הרי היתה מזמינה לעדות את המעורבים הרלונטים מרכב הרנו.
אשר על כן, אינני מקבלת את הטענה לפיה יש לקזז סכום מסוים בגין רכיבי הנזק במוקד הקדמי בשל פגיעה קודמת של התובעת ברכב הרנו.
זאת ועוד, גם טיב הנזק ואופיו מתיישבים עם גרסת התובעת. שכן, מוקד הנזק האחורי הוא משמעות י ואשר מרכיב עבודות הפחחות אשר בו מלמד על פגיעה חזקה מאחור, עובדה הנתמכת גם בטופס ההודעה של הנתבעת. מרכיב עבודות הפחחות ב מוקד האחורי הוא פי ארבעה ממרכיב עבודות הפחחות במוקד הנזק הקדמי ואף עובדה זו מחזקת את עמדת התובעת (1,000 ₪ עובדות פחחות במוקד הקדמי ואילו 4,000 ₪ עובדות פחחות במוקד האחורי) .
בנוסף, הנתבעת לא הביאה חוות דעת נגדית, ואף לא ביקשה לחקור את השמאי מטעם התובעת.

הנזק

התובעת צירפה חוות דעת שמאי, אשר בדק את רכב התובעת ביום 10.07.15, יום לאחר התאונה, וחוות הדעת לא נסתרה. התובעת הגישה את התביעה על סכום הנזק הממשי, כפי שעולה מהמסמכים אשר צורפו. מקובלת עלי עמדת התובעת לפיה הסכום הרשום על העתק ההמחאה אשר צולם, ע"ס 47,019 ₪ הוצא ע"י התובעת לפקודת פריים מוטורוס רעננה, שזהו גם המוסך בו נבדק רכב התובעת.
באשר לשכ"ט השמאי, מקובלת עלי טענות הנתבעת, כפי שהן מוצאות ביטוי גם בתא"מ 2404/05:

"בהוצאת הוצאות בלתי סבירות לצורך אומדן הנזק יש כדי לסתור את הגיונם הבסיסי של דיני הנזיקין, שביסודם המגמה לצמצם את הנזק החברתי הכולל אשר נגרם כתוצאה מביצוע עוולה. אם אומדן הנזק יהא כרוך בהוצאות בלתי-סבירות, משמעות הדבר היא שהליך האומדן, כשלעצמו, יהפוך להיות גורם נזק עצמאי (בהיבט החברתי הכולל) ופשיטא שהדבר מנוגד-בעליל למדיניות המשפטית המונחת ביסודם של דיני הנזיקין".

לפיכך סכום שכ"ט השמאי יופחת והוא יועמד על הסך של 1,200 ₪.

נוכח האמור לעיל, יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 57,647 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ואגרת משפט ששולמה.
שכר עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כח הצדדים.

ניתן היום, כ"ז כסלו תשע"ז, 27 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוניון מוטורס בע"מ
נתבע: צחי ירושלמי
שופט :
עורכי דין: