ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת דואר ישראל בע"מ נגד רוני אבישי צבאג :

28 דצמבר 2016
לפני כבוד השופטת עמיתה יהודית הופמן
המבקשת:
חברת דואר ישראל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עידן פפר ועו"ד עמית שילו

-
המשיב:
רוני אבישי צבאג
ע"י ב"כ: עו"ד יגאל כהן ועו"ד שגב שלמה

משיבה פורמאלית: מדינת ישראל-נציבות שירות המדינה
ע"י ב"כ עו"ד יוסף מנצור

החלטה

בפני בקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות ועילות נוספות של כתב תביעה מתוקן שהגיש התובע נגד הנתבעת 1 ( להלן: הנתבעת ) (להלן : הבקשה) . הבקשה נתמכה בתצהיר.

הרקע וטענת הצדדים בתמצית :
התובע הגיש ביום 13/10/15 כתב תביעה מקורי וסמך תביעתו לקבלת פסק דין הצהרתי וצו עשה לפיו, זכאי להענקה של דרגה הסכמית 25+ בפרישה בהתאם להסכם הקיבוצי משנת 2005 החל על הצדדים. בעקבות בקשת הנתבעת (הבקשה הראשונה) למחיקה על הסף של התביעה מחמת התיישנות, הסכים התובע במהלך הדיון המוקדם מיום 9.5.16 ,כי תביעתו הנסמכת על הסכם 2005 התיישנה ונותרה במחלוקת זכאותו לקבלת דרגת הפרישה הנ"ל הנסמכת על ההסכם הקיבוצי משנת 2015.
התובע בקש להגיש כתב תביעה מתוקן ובעקבות כך, החליט בית הדין בדיון הנ"ל כי עילת התביעה הנסמכת על ההסכם הקיבוצי משנת 2005 - התיישנה, וקבע כי התובע רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן בעילה החילופית שפורטה בסעיף 9 לכתב התביעה המקורי, היינו , זכאותו לקבלת פסק דין הצהרתי וצו עשה, להיכלל ברשימת הפורשים הזכאים לדרגה 25+ בפרישה על פי ההסכם הקיבוצי משנת 2015.
הנתבעת טוענת בבקשתה כי יש לסלק התביעה המתוקנת על הסף מהסיבות שלהלן:

התובע סומך את תביעתו על הסכם קיבוצי משנת 2005, וזאת בניגוד להחלטתו של בית הדין הנכבד מיום 9.5.2016- לפיה עילת התביעה לפי הסכם זה-התיישנה.
התביעה לא כומתה. בהתאם לפסיקה, תביעה שניתן לכמת ואשר לא כומתה – דינה מחיקה על הסף.
התובע לא הראה קיומה של עילת תביעה, וממילא הדרגה אותה מבקש התובע לא ניתנה במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2015 ( וגם בהסכם 2005 עליו מסתמך התובע לכל אורך התביעה ( בניגוד להחלטת בית הדין לתיקון התביעה) לא נכלל התובע ברשימת העובדים הזכאים.
התובע השלים עם תנאי העסקתו ועל כן יש לדחות את תביעתו לאור טענות השתק ומניעות.
התובע טוען כנגד נהלי הדואר, המצויים במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הדואר, והתובע לא הראה כל סיבה להתערב בהם.
התובע תובע בין היתר, סעד ל"צו אל תעשה", וזאת בניגוד להחלטת בית הדין הנכבד המתירה לתובע להגיש כתב תביעה מתוקן בעילה ספציפית לפי הסכם 2015 בלבד. המדובר בהרחבת חזית אסורה.
התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים של התובע.
התובע בתגובתו שנתמכה בתצהיר טוען כי יש לדחות הבקשה. מהסיבות הבאות:

טענת ההתיישנות לא הועלתה בהזדמנות הראשונה על ידי הנתבעת. הנתבעת ביקשה להאריך המועד להגשת כתב הגנה 3 פעמים ולא מצאה לנכון להעלות טענת ההתיישנות ובכך גרמה נזק ראייתי לתובע.
הבקשה מנוגדת לפסיקה שכן מחיקה על הסף אינה יכולה לשמש דרך המלך ויש להכריע במחלוקת לגופה.
במועד הגשת התביעה טרם התיישנה זכותו של התובע, שכן עילת התביעה נולדה בתאריך 16.8.2008 כאשר פנה התובע פורמלית לנציבות שירות המדינה( המשיבה הפורמלית בתביעה) לקבל דרגה הסכמית 25+ בפרישה , אולם הנתבעת נקטה בשיהוי במתן תשובתה עד כי נדחתה תביעתו.
כימות התביעה יוכל להיעשות רק לאחר שבית הדין יקבע כי התובע זכאי לדרגה הסכמית 25+ וביצוע סימולציה בהתאם.
מאחר ומדובר בפסק דין הצהרתי, אשר ניתן יהיה לביצוע רק לאחר שבית הדין יקבע זכאותו של התובע, התביעה אינה יכולה להיות כפופה למחסום ההתיישנות.
הנתבעת השיבה לתגובת התובע וטענה, כי התובע בתביעתו המתוקנת חוזר על הגרסה, כי זכאי לדרגת הפרישה המוסכמת לפי הסכם 2005 , שהינו ההסכם היחיד בו הוענקה הדרגה הנ"ל, והודה למעשה בתביעתו המתוקנת, כי תביעתו להכיר בזכאותו לדרגה לפי הסכם 2005 הינה " לפנים משורת הדין ובאופן חריג" (סעיף 68 לכתב התביעה המתוקן). הדבר מעיד על כך כי התביעה התיישנה.
עוד טוענת הנתבעת, כי התובע מודה שלא הגיש מועמדות להיכלל במסגרת הסכם 2015 בהתאם לנהלים הרלוונטיים, וכן הודה, כי כל עובד שזכה להיכלל בהסכם 2015 לאחר חתימתו, נכנס לרשימה במקום עובד אחר שיצא ממנה.
הנתבעת טוענת, כי התובע מעלה לראשונה בתגובתו לבקשה עילות חדשות של " התעמרות בעבודה". מדובר בהרחבת חזית אסורה.
ולבסוף נטען, כי לא הוכחה כל מניעה לאי כימות התביעה. והנתבעת חוזרת כל בקשתה למחוק התביעה לפיצול סעדים, שכן תכביד על בית הדין הנכבד ועל הצדדים.

הכרעה:
לאחר עיון בטענות הצדדים אני בדעה כי אין לדחות על הסף את כתב התביעה המתוקן אך יש להיעתר לבקשה בחלקה.
אין מחלוקת כי בפרוטוקול הדיון המוקדם מיום 9.5.2016 ניתנה החלטה כי התובע רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן בעילה החילופית שבסעיף 9 לכתב התביעה המקורי, היינו עילת התביעה היחידה הינה תביעת התובע ליתן פסק דין הצהרתי וצו " עשה" לפיו זכאי להיכלל ברשימת הפורשים הזכאים לדרגה 25+ והעומדים לפרוש בהתאם להסכם הקיבוצי החדש שנחתם בחודש 1/2015.
במקרה הנדון, סייג בית הדין את האישור לתיקון כתב התביעה לעילה החילופית בלבד שתוארה לעיל.
לפיכך המחלוקת המשפטית היחידה היא זכאות התובע לדרגת הפרישה 25+ מכוח ההסכם הקיבוצי 2015 בלבד. כל טענות התובע והעילות הנוספות שפרט בכתב התביעה המתוקן כגון שיהוי הנתבעת שהובילה לשלילת דרגתו הנ"ל בפרישה, לרבות טענה כי לא נכלל ברשימה שלא בהסכמתו ( סעיף 12 לכתב התביעה המתוקן) וטענותיו בדבר התנהלות פוגענית ומעכבת של הנתבעת בקידומו ובזכויותיו הקנויות, הטענות הקשורות בותק מקצועי, והטענה בדבר זכאות התובע לדרגה הנ"ל לפנים משורת הדין ובאופן חריג.(סעיף 68 לכתב התביעה המתוקן), הינן עילות חדשות, אשר לא נכללו בהחלטת בית הדין לתיקון כתב התביעה ולפיכך יש למחקן.
לכן, יש לדחות את הסעדים לפסק דין הצהרתי ו"צו עשה " וצו " אל תעשה" שפורטו בכתב התביעה המתוקן ( סעיפים 66- 72 ) שהינם הרחבה של הסעדים שפורטו בכתב התביעה המקורי, וללא אישור בית הדין.
הסעד ההצהרתי שפורט בסעיף 59 לכתב התביעה המקורי הינו הסעד הראוי היחידי התואם את ההחלטה בדבר תיקון כתב התביעה.
יודגש, כי אין להיעתר לבקשה לדחיית כתב התביעה המתוקן על הסף מהטעמים הנוספים שפורטו בבקשה, שכן מדובר בטענות המצריכות ראיה לרבות טענות משפטיות, אשר מקומן להטען ולהבחן במסגרת הליך ההוכחות.
ובאשר לבקשה לפיצול סעדים בדבר זכאותו הכספית, ,הנני נעתרת לבקשה זו, ומפצלת הדיון בסוגיה זו כך שתחילה יש לבחון זכאות התובע לקבלת דרגת הפרישה 25+ על פי הסכם 2015 ואם תתקבל התביעה, הצדדים ינהלו לאחר מכן הליך בעילה הכספית, אם תוגש. לפיכך בשלב זה אין גם מקום לפסוק כל סעד כספי לתובע כפי שפרט בסעיף 67 לתביעתו המתוקנת.
לא מצאתי כל מקום בשלב זה למחוק כל הסעיפים בכתב התביעה המתוקן שבקשה התובעת למחוק. חלקם של הסעיפים קשורים ברקע למחלוקת. מדובר בסוגיה ראייתית בדבר הרלוונטיות של הסעיפים למחלוקת הספציפית לרבות משקלם הראייתי, סוגיה שמקומה להתברר במהלך שמיעת הראיות.
לסכום, הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור בפרק ההכרעה לעיל.
בשל האמור לעיל, אין צו להוצאות למי מהצדדים.
הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום.
המזכירות תקבע מועד לקדם דיון נוסף על פי יומן בית הדין.
ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, (28 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חברת דואר ישראל בע"מ
נתבע: רוני אבישי צבאג
שופט :
עורכי דין: