ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גינדי החזקות מערב ראשון לציון בע"מ נגד יעקב צביאלי :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

גינדי החזקות מערב ראשון לציון בע"מ

נגד

משיבים

  1. יעקב צביאלי
  2. מורן צביאלי כהן פור
  3. אורי בקעי
  4. קלודי בקעי
  5. איל הלוי
  6. רינת הלוי

החלטה

עניינה של החלטה זו הינה בהכרעת שלוש "בקשות בהולות" שנכללו במסגרת בקשתה של חברת גינדי אחזקות מערב ראשון לציון בע"מ (להלן: הנתבעת 1) מיום 19/12/16.

הבקשה הוגשה ימים ספורים לאחר הדיון שהתקיים בפניי ביום 13/12/16. המדובר בדיון אשר נקבע בהמשך להחלטתי מיום 6/11/16 ועל בקשות ותגובות שהוגשו בעניין קיומו של הליך הבוררות בין הנתבעת 1 לצדדים וכן לאחר שהוברר כי הנתבעת הנוספת, מליבו בניה בע"מ (להלן: מליבו) נכנסה, בין לבין, להקפאת הליכים.

בפרוטוקול הדיון האמור נכתב מפיו של ב"כ גינדי, בין היתר, כי מרשתו מסכימה להצעת בית המשפט לפיה היא תשוב להיות צד להליך ובתוך כך תבוטל החלטת בית המשפט לעניין עיכוב ההליכים בשל סעיף בוררות. כן, נכתב מפיו כי ב"כ הנתבעת 1 כי מרשתו מסכימה להיכנס בנעליה של חברת מליבו "לצורך ההליך". בהחלטתי מאותו מועד (שניתנה בפרוטוקול הדיון) הוריתי, בין היתר, כדלקמן:

"לנוכח המצב המשפטי בעניינה של הנתבעת 2 ולאור האמור לעיל, הנני מורה על השבתה של גינדי החזקות מערב ראשון בע"מ כצד בהליך, והחלטתי בדבר עיכוב ההליכים בעניינה בשל סעיף בוררות, מבוטלת.

בהמשך להחלטתי מיום 5.11.16, ולאחר שבמסגרת החלטה זו ולנוכח מהות המינוי, הוריתי כי הנתבעת 2 תישא בשכר המומחה, יש מקום כי גינדי החזקות תישא בשכר המומחה, הכל מהנימוקים המפורטים בהחלטתי לעיל."

במסגרת בקשתה האמורה, עותרת הנתבעת 1 להורות על תיקון פרוטוקול הדיון האמור כך שהדברים שנאמרו מפיו של ב"כ הנתבעת 1 – "... אנחנו מסכימים להיכנס בנעליה של מליבו לצורך ניהול ההליך..." נכתבו בשגגה. בנוסף עותרת הנתבעת 1 לביטול החלטתי לפיה היא זו שתישא בשכר טרחתו של המומחה של המומחה שמונה בתחום האיטום (ר' החלטתי מיום 18/9/16).

מאז הגשת הבקשה הוגשו לא פחות מ-9 בקשות/תגובות/הודעות מטעם כלל הצדדים אודות הבקשה האמורה, ולהלן תובא החלטתי באשר לבקשות השונות של הנתבעת 1:

הבקשה לתיקון הפרוטוקול: הכרעתי בעניין זה תהא קצרה ופשוטה ולפיה דין הבקשה להידחות מקום בו פרוטוקול הדיון משקף נאמנה את תוכן הנאמר מפי ב"כ הצדדים והשתלשלות העניינים בדיון האמור. בנסיבות אלה, יש להסכים כי הבקשה במהותה אינה אלא בקשה לשינוי/שכתוב פרוטוקול, בדיעבד, ולכך אין להסכים. מכל מקום, מבלי להרחיק לכת בהיסטוריה ובפרשנות של המונח 'כניסה לנעליים', לא ברורה לי טענת הנתבעת 1 כי כניסתה לנעלי חברת מליבו אינה יכולה לדור בכפיפה אחת עם 'שמירה על טענותיה', שכן אך טבעי הוא שנוכח מצבה המשפטי של חברת מליבו וביטול החלטת עיכוב ההליכים בגין סעיף בוררות, הנתבעת 1 חוזרת ל'זירה' כמי שחתומה בפועל על הסכמי הרכישה ובתוך כך אחראית כלפיהם על תיקון ליקויים ונזקים מכח הוראות הדין, לרבות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, מבלי לקבוע מסמרות בשלב זה בשאלה האם ליקויי האיטום הנטענים הינה באחריותה.

הבקשה ל"עיון מחדש" בעניין זהות הנושא בשכר טרחת המומחה; גם דינה של בקשה זו להידחות; ראשית, יצוין כי לא מצאתי בבקשת הנתבעת 1 כל בסיס משפטי ל"עיון מחדש" בהחלטתי בפרוטוקול הדיון במסגרתה הוריתי כאמור כי יש מקום שהנתבעת 1 תישא בהוצאות המומחה. שנית, פועל יוצא של הסכמת הנתבעת 1 להיכנס לנעליה של חברת מליבו לצורך ההליך, הינו כי ההחלטות המחייבות שניתנו כלפי מליבו יחייבו את הנתבעת 1. מלבד האמור, קשה להתעלם מחוסר תום הלב שיש בעצם העלאת הטענה אודות מודעות הנתבע 1 להחלטה בעניין החלטת המינוי הרלוונטית, מקום בו הן חברת גינדי והן חברת מליבו מיוצגות על ידי אותו משרד. טענת הנתבעת 1בתשובתה לתגובת התובעים 1-4 לפיה היא וחברת מליבו הינן שתי אישיות משפטיות שונות ואין נפקא מינה "מי מייצגן או ייצגן" עשויה להיות בעל טעם, אלא שנראה כי הקפדה על הפרדה זו לא הייתה בראש מעייניהן של הנתבעת 1 ומליבו, מקום בו ייצוגן עובר להחלטה על עיכוב ההליכים עקב סעיף בוררות הוצג כייצוג משותף.

הבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה; גם אם משמעות ההסכמה של הנתבעת 1 להיכנס לנעליה של חברת מליבו לצורך ההליך, הינו כי ההחלטות המחייבות שניתנו כלפי מליבו יחייבו את הנתבעת 1, אין לקבל את הסתייגות התובעים בתגובתם מיום 22/12/16 לפיה לא ברור מדוע יש צורך בהגשת כתב הגנה נוסף על זה שהגישה חברת מליבו, בן היתר, על רקע הייצוג המשותף. הנתבעים 3 ו-4 מנגד לא הביעו הסתייגות בנדון, ובזיקה לאמור בסעיף 19 לתגובתם לבקשה (תגובה מיום 20/12/16) הרי שמשעה שהנתבעת 1 שבה ל'זירה' על רקע מצבה המשפטי של חברת מליבו, יש לאפשר לה הגשת כתב הגנה כאשר לצדדים שמורה כל טענה בעניין זה.

באשר לעדכון שנכלל בבקשת התובעים מיום 26/12/16 בעניין זהות "רוכש חדש" לחברת מליבו שנטען כי הוא נוטל על עצמו את תיקוני הבדק בבניין, אבהיר כי בשלב זה, לא ראיתי שיש לייחס לנתון זה כל השפעה על קידומו של בירור המחלוקת הספציפית הנדונה בפניי, ובמיוחד בשעה שהנתבעת 1 בעצמה לא טוענת לזיקה של ההתפתחות הנ"ל על הליך זה (ר' סעיף 4.3 לבקשתה מיום 27/12/16).

לאור כל האמור הנני מורה כדלקמן:

תשלום שכר טרחת המומחה בתחום האיטום אשר מונה בהחלטתי מיום 18/9/16 ישולם על ידי המבקשת בתוך 7 ימים מהיום.

כתב הגנה מטעם המבקשת יוגש עד ליום 1/2/17.

המבקשת תישא בהוצאות התובעים בסך כולל של 3,000 ₪ וכן בהוצאות הנתבעים 3-4 בגין הבקשה דנן בסך 3,000 ₪. כן תישא המבקשת בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ש"ח.

ת.פ. ליום 5/2/17.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גינדי החזקות מערב ראשון לציון בע"מ
נתבע: יעקב צביאלי
שופט :
עורכי דין: