ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האפוטרופוס הכללי. נגד יפה לוטרינגר :

בפני כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

תובעים

האפוטרופוס הכללי.

נגד

נתבעים

1. יפה לוטרינגר

החלטה

בקשת הנתבעת לצירוף חו"ד מודד.

לאחר עיון בבקשה ובתגובות מצאתי לקבל את הבקשה.

אמנם הבקשה הגיעה לאחר תום הגשת הראיות, אך יש לזכור כי מדובר בצירוף ראיה לראיות הנתבעת, כלומר: אין פגיעה בסדר הבאת הראיות.

זאת ועוד, הטענה בדבר זהות בין מגרש ישן 61 לבין הנכס מושא התביעה הועלתה במפורש עוד בתצהיר של העד מטעם הנתבעת, וחוות הדעת הוגשה זמן מספק לפני מועד ההוכחות.

לא ירדתי לסוף דעתו של התובע בכל הקשור לערעור על הליכי ההסדר עקב קיומה של חו"ד זו. לפי חוות הדעת, מגרש ישן 61 הוא באותה חלקה שצוינה בכתב התביעה של התובע, קרי, גוש 6452 חלקה 1. כלומר: חוות הדעת אך מאשרת שהנכס שבמחלוקת בתובענה זו, והרשום על שם זלמן לופו, היה בעבר מגרש ישן 61. אין בקבלת חוות הדעת כל הבעת עמדה, ולו לכאורית, באשר לאפשרות לערער על הליכי הסדר במסגרת בית משפט זה, כפי שטוענת הנתבעת, וחוות הדעת כלל אינה מתייחסת לסוגיה זו או משליכה עליה. באותה מידה, ניתן לציין כי התובע לא הגיש כל בקשה בנוגע לתצהיר העד מטעם הנתבעת, שהתייחס לסוגיה זו ולסוגיות רבות אחרות. גם בכך אין כדי להקנות לבית משפט זה סמכות שאין לו.

מדובר בתביעת פינוי, של שטח חקלאי המוחזק ומעובד על ידי הנתבעת ומשפחתה זה שנים ארוכות. דומה כי ראוי בתביעה זו לתת עדיפות לאינטרס בירור האמת. אף שהתובע היה מודע לטענות שהועלו בתצהירי הנתבעת (בנושא ההקבלה בין המגרשים הישנים לבין מספרי החלקות החדשות) הוא לא התנגד להן ולא ביקש להגיש חו"ד נוגדת מטעמו. בנסיבות אלו, אני סבורה שאין מניעה לקבל את חוות הדעת. מובן כי אין בכך כדי לפגוע בכל הטענות המשפטיות של שני הצדדים גם יחד.

נוכח האמור, חוות הדעת מתקבלת, ובנוסף, אני מורה כך:

1. לפי העולה מטיעוני הצדדים, נפלה בחוות הדעת טעות סופר. התובעת רשאית להגיש בתוך שבוע מהיום חו"ד מתוקנת – שבה התיקון היחיד המותר הוא במספר החלקה.

2. התובע יודיע בתוך 10 ימים מהיום האם הוא מבקש לחקור את המודד, וזאת – ישירות לב"כ הנתבעת.

הוצאות בקשה זו יידונו בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: האפוטרופוס הכללי.
נתבע: יפה לוטרינגר
שופט :
עורכי דין: