ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה אסרף נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת תמר נסים שי

המבקש
יהודה אסרף ת.ז. XXXXXX422

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

ביום 29.7.15 הוגש כנגד המבקש ונאשם נוסף כתב אישום הכולל בחובו שלושה אישומים, כאשר למבקש מיוחס אישום אחד בלבד מתוכם, וזאת בעבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע לפי סעיף 498(א) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (ולהלן: חוק העונשין) ועבירה של קשירת קשר למעשים אחרים, עבירה לפי סעיף 500(7) לחוק העונשין.

בד בבד עם הגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרם של המבקש ו הנאשם הנוסף עד לתום ההליכים כנגדם.

ביום 17.8.15, לא חר דיון שהתקיים בעניינו של מבקש, קבע בית משפט כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת המעשים המיוחסים לו וכן כי קיימת עילת מעצר בעניינו. המבקש הופנה לשרות המבחן לצורך בחינת חלופת מעצר.

ביום 7.9.15 אימץ בית המשפט את המלצת שרות המבחן, בהחלטה מפורטת ומנומקת , והורה על שחרורו של המבקש לחלופת מעצר בבית הוריו בישוב אלעד , בפיקוח לחילופין ולסירוגין של הוריו.

בהמשך ומעת לעת הוקלו תנאי השחרור. למבקש הותר להשתתף בתפילות החגים בבית הכנסת , וכן הוספו כמשמורנים נוספים סבו וסבתו. בהמשך נבחנה ואושרה הקלה נוספת, המתירה למבקש לצאת לעבודה בימים א' עד ה' ולעניין זה הוספו משמורנים נוספים. עוד ובהמשך, אושרה יציאה לצורך ביקורים משפחתיים ולטיפולים רפואיים, וכן משחלף זמן נוסף אושרה יציאה ממעצר הבית גם בימי שישי ושבת, לרבות לשעות בהן הוא רשאי להימצא בתחומי היישוב אלעד ללא פיקוח. לבסוף אף הוספה ארוסתו כמשמורנית נוספת.

המבקש עותר כעת להורות על ביטולם כליל של התנאים המגבילים. הוא מפנה להקלות שאושרו לאורך ההליך, לכך שממועד הגשת כתב האישום ועד היום חלפה כמעט שנה וחצי, כי בתיק קבועות בשלב זה 3 ישיבות הוכחות נוספות ומ ועד מתן הכרעת הדין אינו ידוע.

עוד ציין, כי הוא עתיד להינשא לארוסתו ביום 9.1.17 ובני הזוג מבקשים לעבור לגור יחד במצפה יריחו, כאשר לקראת מאורע חשוב זה ולשם ההכנות הנדרשות, מבוקש כי התנאים יבוטלו 10 ימים טרם מועד החתונה.

בהמלצת בית המשפט, הופנה המבקש לצורך בחינת עניין זה לתסקיר נוסף.
עיון בתסקיר מעלה, כי המבקש עובד מזה כשנה כאיש תחזוקה בישיבת נחלים. לדבריו, הוא מוערך על ידי מעסיקו , המפקח עליו במסגרת העבודה. כאמור, המבקש התארס ועתיד להינשא ביום 9.1.17 וברצונו, ככל שיותר לו, לעבור לגור עם אשתו לעתיד בישוב מצפה יריחו , ללמוד במסגרת הישיבה במקום ולעבוד בישיבה או כעוזר לטכנאי מיזוג וקירור.
לדבריו, ההליכים המשפטיים הנמשכים מזה תקופה ארוכה פוגעים ביכולתו לקדם את עצמו מבחינת לימודית, תעסוקתית ומשפחתית . הוא הביע רצון לחזור להתנהלות נורמטיבית תקינה, שתאפשר סדר יום המותאם להשקפתו הדתית וליכולותיו התעסוקתיות.
המבקש הדגיש כי לאורך כל התקופה – משך כשנה וחצי - שמר באופן מלא על קיום התנאים שנקבעו.
שירות המבחן אף קיים שיחה עם אביו של המבקש, אשר מסר כי הוא מתרשם מרצינות ואחריות המבקש. צוין, כי הוא לא מקיים קשרים חברתיים בעיתיים וממוקד כיום במיסוד קשריו עם ארוסתו ובעבודתו.
שרות המבחן מפנה לתסקיר קודם, ולהתרשמות כי המבקש הינו בעל יכולת גבוהה להיענות לסמכות ולגבולות . כן צוינה השפעתם המיטיבה של הוריו בפיקוח ובתמיכה בו , כמפחיתים את הסיכון במצבו להתנהלות שולית חוזרת או להפרת תנאים מגבילים.
בנסיבות העניין ולאור חלוף הזמן, המשך שמירתו על התנאים המגבילים וללא כל אינדיקציה לקיום קשרים בעיתיים או מעורבות שולית על רקע אידיאולוגי, כאשר המבקש ממוקד כיום בהקמת משפחתו, בלימודיו ובפרנסתו, מעריך שרות המבחן כי הסיכון פחת וממליץ על הסרת התנאים המגבילים.

המבקש מצדו מבקש לאמץ את המלצת התסקיר ומפנה לשינוי ש הוא עתיד לערוך בחייו.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לשיטתה, ההליך מצוי בישורת האחרונה וצפוי להסתיים בקרוב. המבקש זכה להקלות בתנאים מעת לעת, האחרונה בהם לאחרונה כאשר ארוסתו הוספה כמשמורנית נוספת . מדובר בדרישה בסיסית ומינימלית לפיקוח אנושי.

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בתיק שלפניי ובתסקיר שרות המבחן, אני רואה לקבל את הבקשה באופן חלקי, במובן זה שמחד גיסא , ישמר האינטרס הציבורי באיון המסוכנות הנשקפת מהמשיב נוכח המעשים המיוחסים לו, ומאידך - הגבלת חירותו תהא פחותה ומידתית כפי שיפורט להלן.

כאמור לעיל, למבקש מיוחסות עבירות של מתן אמצעים לביצוע פשע וכן קשירת קשר למעשים אחרים. סוגיית המסוכנות נדונה והוכרעה בהחלטה מיום 17.8.15, וערר שהוגש על החלטה זו נדחה בעיקרו. עם זאת, חלקו של המבקש בפרשה, ומבלי להקל בו ראש, מצומצם יחסית לנאשם הנוסף. לכך יש להוסיף את פרק הזמן הממושך בו שוהה המבקש בהליך, להעדר טענה כלשהי בדבר הפרת התנאים במהלך התקופה, כמו גם לעובדה שעסקינן בבחור צעיר לא עבר פלילי כלשהו ולהמלצת התסקיר העדכני שהוגש בעניינו, כפי שפורט ה על ידי בהרחבה לעיל.

באיזון בין אלה, סבורני כי בשלב זה ניתן להקל עם המבקש ולאפשר לו להסתובב ללא הגבלה במהלך שעות היום. ואולם, עדיין יש להגביל את חירותו במידת מה , כך שבשעות הלילה, החל מהשעה 23:30 ועד השעה 6:00 , ישהה המבקש במעצר בית לילי בפיקוח מי מהמשמורנים שאושרו בהחלטות הקודמות.

עוד סבורני, כי נוכח השינוי במעמדו של המשיב הצפוי להינשא, ניתן לשקול בחיוב שינו י מקום המעצר , ככל שיומצא מקום מעצר אחר אשר יעלה בקנה אחד עם נישואי המבקש וככל שתוגש בעניין זה בקשה מתאימה, הרי שזו תידון.

בתוצאה זדי לאפשר למבקש להמשיך בעבודתו ולחזור באופן הדרגתי למתווה חייו . ואולם בצד האמור, ישמר האינטרס הציבורי ותאויין מסוכנותו שעה שישהה במעצר בית חלקי בשעו ת הלילה כאמור.

זולת האמור לעיל, יתר התנאים שנקבעו, לרבות הערבויות הכספיות , יוותרו על כנם להבטחת תנאי השחרור.
המזכירות תמציא העתק לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה אסרף
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: