ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן טרקטרוני אילת בע"מ נגד חנה לוי :

המבקשים:
1.כהן טרקטרוני אילת בע"מ
2.תמיר כהן
3.סגלית כהן

נ ג ד

המשיבים:
1.חנה לוי
2.המאגר הישראלי לביטוחי רכב- הפול
3.קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

החלטה

ביום 2.6.16 נתן מותב זה פסק דין בתביעתה של המשיבה של המשיבה 1 נגד המשיבים 2 ו- 3 ובמסגרתו הורה על חיובה במשיבה 3 בסכום הפיצוי עליו הוסכם בין הצדדים לפסק הדין. (להלן: "פסק הדין העיקרי").

קודם לכן ניתן ביום 4.2.15 ע"י כבוד הרשמת הבכירה עידית כלפה, פסק דין בהודעת המשיבה 3 נגד המבקשים כצדדי ג' וזאת בהעדר הגנה. (להלן: "פסק הדין הראשון").

ביום 10.10.16 הגישו המבקשים בקשה שכותרתה : "בקשה לביטול פסק דין ולחילופין מתן ארכה להגשת ערר" תחת הכותרת צוין כי הבקשה מוגשת מטעם הנתבעים 3-4 ומטעם צדדי ג' 1-3.

נוכח נהלי בית משפט זה בענין סיווגן של בקשות למותבים וסוגיית סמכותו של כל מותב, ביקשה כבוד הרשמת כי המבקשים ימקדו בקשתם ויבהירו מהו אותו פסק דין שמבוקש ביטולו, אם פסק הדין העיקרי או פסק הדין הראשון.
משהשיבו המבקשים כי הביטול המבוקש נוגע לפסק הדין העיקרי, הועברה הבקשה לטיפולי כמתבקש.

דא עקא, נראה כי המבקשים נתפסו לכלל טעות ואבהיר:

פסק הדין העיקרי ניתן בענין המשיבים 2 ו-3 בלבד ואין הוא מורה על חיוב כלשהו בעניינם של המבקשים או מי מהם כנתבעים או כצדדי ג' . להשלמת התמונה יצוין כי המבקשים 2 ו-3 נתבעו אמנם ע"י התובע ישירות, אולם ביום 16.12.14 ניתנה החלטה המורה על מחיקת התביעה נגדם בשל העדר מעש ובשל כך פסק הדין העיקרי אינו מופנה נגדם.
(בהחלטה הנזכרת נמחקה אף ההודעה לצדדי ג' – המבקשים, אולם מחיקה זו בוטלה בהמשך וניתן כאמור פסק הדין הראשון).

משמע, המסגרת המשפטית בה הושת חיוב כלשהו על המבקשים הינה אך ורק פסק הדין הראשון ואך ורק בתוקף מעמדם כצדדי ג'.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 שהיא הרלבנטית לבקשה זו קובעת :
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם ."(ההדגשה שלי – א.ח).

בהינתן האמור, רק מי "שנגדו ניתנה ההחלטה", קרי – פסק הדין העיקרי בענייננו, הוא שיכול לעורר בקשה לביטולו, ככל שניתן "במעמד צד אחד". משפסק הדין העיקרי לא ניתן נגד המבקשים ולא "במעמד צד אחד", לא ניתן לבקש את ביטולו, כי אם ולכל היותר לערער עליו ע"פ התקנות הנ"ל.
נראה כי בכל זאת וכפי שהשתמע לכתחילה, המבקשים מכוונים לביטולו של פסק הדין הראשון ויש לקרוא את סעיף ג' במבוא לבקשתם בהתאמה .

המבקשים יתכבדו לעשות סדר בבקשתם ולהגיש תוך 10 ימים הבהרה או בקשה מתוקנת בהתאם למסגרת המשפטית האפשרית, כך ככל שהם עומדים על זכות ם לביטול החלטה כלשהי .
ככל שיודיעו כי הם עומדים על בקשתה במתכונתה, תינתן החלטה משלימה מתאימה.
בהעדר מעש, תימחק הבקשה התלויה ועומדת.
אין באמור כדי להוות משום היתר להארכת מועדים כלשהם.
ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ז, 27 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהן טרקטרוני אילת בע"מ
נתבע: חנה לוי
שופט :
עורכי דין: