ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אקספרימיינד טכנולוגיות בע"מ נגד איימי סופט בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת בכירה אושרי פרוסט-פרנקל

מבקשים

  1. אקספרימיינד טכנולוגיות בע"מ
  2. חיים סינגל

נגד

משיבים

איימי סופט בע"מ

החלטה

לפני בקשת התובעת / נתבעת שכנגד ( להלן: "המבקשת" )לקבלת היתר לפיצול סעדים באופן שתוכל להגיש בעתיד תביעה נוספת כנגד בעלי המניות של הנתבעת / תובעת שכנגד ( להלן: "המשיבה" ) או כנגד מנהלה בפועל, ככל שיתגלה בהמשך ניהול הליך זה או לאחריו כי מי מבעלי המניות אצל המשיבה הבריחו רכוש או זכויות בדרך כלשהי תוך מטרה, כהגדרתם, לחמוק מתשלום פסק הדין שיינתן כנגד המשיבה.
לטענת המבקשת מדובר בתביעה כספית ובעילה חוזית אולם מאידך, לשיטתה לאחר שיינתן פסק דין כנגד המשיבה, יפעלו נציגיה של האחרונה להברחת נכסיה ורכושה לחברת קש אחרת או לצד ג' ואז תוותר המבקשת, לשיטתה חסרת יכולת לגבות את פסק הדין .
לטענת המבקשת, במצב דברים זה תאלץ להגיש תביעה לסעד הצהרתי כנגד בעלי המניות או מנהלי הנתבעת במטרה לשייך להם את חובותיה.

המשיבה , עותרת לדחיית הבקשה שכן לשיטתה מדובר ב שינוי חזית אסור בניגוד לתקנות סדר הדין, במסווה של בקשה לפיצול סעדים. המשיבה מכחישה את טענות המבקשת ל הברחת נכסים וטוענת, כי על האחרונים היה לטעון במסגרת כתב התביעה את הדבר. בנוסף נטען שמדובר בניסיון לשינוי עילת התביעה והמסכת העובדתית.
המשיבה טוענת, כי סעד של פ יצול סעדים לא יועיל למבקשת שכן מדובר בתביעה להפרת הסכם התקשרות ואין כל טענה שהתשלום לא שולם וכי מדובר בניסיון לבצע מקצה שיפורים.
המבקשת טוענת בתשובתה כי יש לדחות את תגובת המשיבה כיוון שלא צורף תצהיר תומך לתגובה ומהטעם שתגובת המשיבה ( סעיף 7 לתגובה ) תומכת בטענותיהם .

דיון:

לאחר עיון בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות וזאת מהטענים הבאים :

טענת המבקשת למחיקת התגובה בהעדר תצהיר תומך איננה מנומקת ולכן הנה נדחית. על המבקשת היה לנמק ולבסס את טענתה זו על הקבוע בתקנות ובפסיקה, משלא עשתה כן, בקשתה הנה בגדר טענה בעלמא על כל המשתמע.

לעניין הבקשה למתן היתר לפיצול סעדים, גופא:

תקנות 44 ו- 45 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 קובעות כדלקמן:

"44. (א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה;
אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט. (ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה.
45. "מי שלא תבע סעד אחד מרבים
מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כן כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו."
היתר לפיצול סעדים יינתן כאשר יש בו כדי לסייע לבעל דין לפתור חלק מתובענתו במהירות גדולה יותר ( קשת, עמ' 629; ע"א 347/67 אוניקו בונה בע"מ ואח' נ' גינגס כא (2), 677).
עוד נקבע כי על המבקש פיצול סעדים להראות אינטרס לגיטימי המצדיק להטריח את בית המשפט להקדיש כפל דיון בעניינו ( קשת עמ' 629; ע"א 571/88 בניני אפל בע"מ נ' איתן סתוי ואח פ"ד מד (3) 636, 642).
"לשאלה אימתי יופעל החריג, קרי: אימתי יינתן היתר לפיצול סעדים, השיב בעבר השופט (כתוארו אז) ח' כהן באומרו כי ההיתר יינתן "אם משום שקיימת סיבה עניינית לפצלן (את התביעות - ד.ל.) ואם משום שהתובע בוחר לפצלן מטעמי נוחיות או יעילות" (ע"א 329/73 מלון סטפניה בע"מ נ' עזבון מילר, פ"ד כח(20 ,19 (1). דומה כי הנשיא שמגר נוקט אמות מידה קפדניות יותר כלפי התובע. לדעתו על המבקש לזכות בהיתר לפיצול סעדים "להצביע לפני בית המשפט על קיומו של אינטרס לגיטימי (ההדגשה במקור - ד.ל.) המצדיק פיצול התביעה למספר תובענות שונות" (ע"א 734/83 (ר"ע 449/83) חברת החשמל נ' שפיר דוידוביץ, פ"ד לח(622 ,613 (1); ובענין אחר הוסיף ואמר: "ייתכן שתובע פלוני יראה בנסיבות מסוימות תועלת בפיצול הדיון כדי להכביד על הנתבע, אך בית המשפט אינו צריך להושיט לו עזר בכגון דא". (ע"א 372/85 פרץ נ' פרץ, פ"ד מ(784 ,781 (4)."

חשש לאי יכולת מימוש פסק דין שיינתן כנגד הנתבעת איננו מהווה אינטרס לגיטימי להפעלת החריג המקים רשות לפיצול סעדים, שכן אין בבקשה כל סיבה עניינית לכך . כל שנטען הוא ספקולציה לא מבוססת לגבי יכולת מימוש פסק הדין . חשש עתידי להברחת נכסים איננו מהווה עילה לקבלת היתר לפיצול סעדים.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 1,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אקספרימיינד טכנולוגיות בע"מ
נתבע: איימי סופט בע"מ
שופט :
עורכי דין: