ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלנה טלרמן נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד השופט דורון חסדאי

המבקשת/החייבת

אלנה טלרמן

נגד

משיבים

  1. כונס נכסים רשמי תל אביב
  2. דוד הרשקוביץ' , עו"ד (מנהל מיוחד)

החלטה

ביום 6/7/16 הוגשה בקשה הכוללת שתי בקשות: האחת, בקשה על הסרת עיקולים ושחרור כספי החייבת המוחזקים ע"י בנק הפועלים השנייה, בקשה להורות לבנק לאומי להשיב כספי צד ג', אמה ו/או הוריה של החייבת.
ראשית יש להדגיש כי החייבת הינה אפוטרופסית של אמה, בשל נכותה של האם בשיעור של 100%.
בהחלטה מיום 11/7/16 הוריתי כי ככל שמדובר בעיקולים בתיק הוצל"פ (הבקשה הראשונה) שהוטלו במסגרת חובות שנוצרו טרם מתן צו הכינוס בעניינה של החייבת, הרי שאלו יבוטלו. באשר ל בקשה השנייה, הוריתי על סבב תגובות מצד המנהל המיוחד, בנק הפועלים ובנק לאומי.
ביום 11/8/16 הגיש בנק הפועלים את תגובתו לבקשה הראשונה וציין כי נתפסו בחשבונה של החייבת כספים בסך 3,584.07 ₪ בטרם ניתן צו הכינוס בעניינה. כמו כן, ביקש בנק הפועלים הוראות האם עליו להשיב את הכספים שנתפסו לח-ן החייבת או להעבירם לקופת הכינוס. המנהל המיוחד גם הוא הגיש את תגובתו ביום 29/8/16 ובה ציין כי מאחר שמדובר בכספים שנתפסו טרם מתן צו הכינוס, יש להעבירם לקופת הכינוס.
ביום 22/9/16 הגיש המנהל המיוחד את עמדתו באשר לכספים המוחזקים ע"י בנק לאומי (הבקשה השנייה) ובו פירט את ההתכתבות בינו לבין בנק לאומי לאור המלצת המנהל המיוחד לפעול לשחרור הכספים בסך 13,500 ₪ ששייכים, ככל הנראה, לאמה של החייבת ולטענת החייבת, כספים אלו נועדו לשם רכישת רכב עבור הניידות של אמה. כן פירט המנהל המיוחד כי כבר ביום 12/9/16 שלח מכתב בקשה לבנק לאומי, לשם שחרור הכספים המוחזקים אצלם וכי לאחר 10 ימים, כשפנה המנהל המיוחד לבירור מה נעשה בעניין, נאמר לו שהרפרנטית האחראית יצאה לחופשה ותשוב בעוד שלושה שבועות.
ביום 18/12/16 ולאחר שחלפו שלושה שבועות הגישה החייבת בקשה דחופה ובה פירטה כי גם היא ביצעה פנייה לבנק לאומי לשם בירור מה עלה בגורל הכספים המוחזקים אצלו ובהסתמך על עמדתו של המנהל המיוחד, ביקשה החייבת להורות לבנק לאומי להשיב לה את הכספים השייכים לאמה. כמו כן ציינה החייבת כי ביום 18/12/16 נודע לה כי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "מל"ל") מפסיק את הקצבה של אמה של החייבת (כאמור בעלת 100% נכות) החל מחודש ינואר 2017, לאור העובדה כי הכספים לא הושבו.
כבר באותו היום התקבלה החלטה כי על המנהל המיוחד להגיב בתוך 10 ימים וככל שעמדתו תלויה בתגובת בנק לאומי (בטעות נכתב "בנק הפועלים"), הרי שעל הבנק להבהיר מהי המניעה להשבת הכספים. כמו כן, הוריתי למל"ל להגיש תגובתו בתוך 5 ימים, בשל דחיפות העניין ובה יסביר מה הפשר להפסקת הקצבה, בצירוף האסמכתאות המתאימות. בהחלטה זו התבקשה גם תגובת הכנ"ר בהמשך להחלטה מיום 27/9/16 בתוך 10 ימים.
ביום 20/12/16 הגיש המנהל המיוחד עמדתו באשר לבקשה השנייה ובה פירט כי , ככל שהכספים שעוקלו ע" י הבנק (מדובר בבנק לאומי, ד.ח.), הופקדו ע"י המל"ל ושייכים לאמה של החייבת, הרי שאין מדובר בכספי החייבת ויש להורות על השבתם לאמה של החייבת. בנוסף ציין המנהל המיוחד כי במידה ובית המשפט סבור כי אין מדובר בכספי האם, אלא בכספים השייכים לחייבת עצמה, הרי שאם במועד העברת הכספים לידי בנק לאומי (שקדם לצו הכינוס שניתן בעניינה של החייבת) לא ידע בנק לאומי על בקשת החייבת להכריזה כפושטת רגל, הרי שהכספים המוחזקים בידי בנק לאומי מוחזקים כדין וככל שבנק לאומי אכן ידע על הבקשה לפש"ר שהגישה החייבת – הרי שהכספים המוחזקים אצלו שייכים לנאמן.
ביום 20/12/16 התקבלה החלטתי כי יש להמתין לתגובתם של יתר הצדדים. כמו כן, ציינתי כי לא נעלמה מעיניי התמהמהות מל"ל בהגשת תגובתו וכן הוריתי למל"ל להגיש תגובתו בהקדם (באשר ל בקשה השנייה) ולא, תישקל השתת הוצאות מתאימות.
ביום 26/12/16 הגיש הכנ"ר את תגובתו ובה ציין כי בטרם תוכרע סוגיית השבת הכספים המוחזקים בבנק לאומי, יש להמתין לתגובת המל"ל שיבהיר האם הכספים שייכים לאמה של החייבת אם לאו. בנוסף ציין הכנ"ר כי סוגיית העברת הכספים מבנק לאומי לידי החייבת תלוי בתגובת המל"ל. באשר לכספים המוחזקים ע"י בנק הפועלים (הבקשה הראשונה) ציין הכנ"ר כי יש להורות לבנק הפועלים להשיב את הכספים שמוחזקים על ידו לקופת הכינוס של החייבת, בהתאם להוראות סעיף 91 לפקודת הפש"ר.
נכון לכתיבת החלטתי זו, לא טרח המל"ל בהגשת תגובה או הודעה כלשהי לעניין ולפיכך, בהתאם להחלטה מיום 18/12/16 (סעיף 5) ובשל טענת החייבת כי הקצבה המיועדת לאמה עתידה להיפסק, מאחר והכספים לא הושבו אני מורה כדלקמן:
א. באשר לבקשה הראשונה: אני מורה לבנק הפועלים להעביר, בתוך 20 ימים, לקופת הכינוס של החייבת ,את הכספים שנתפסו במסגרת תיק הוצל"פ שמספרו 14-05856-14-4 (לשכת באר שבע) בסך 3584.07 ₪ וכן, על בנק הפועלים להמציא לתיק בית המשפט אישור על ביצוע העברת הכספים כאמור.
ב. באשר לבקשה השנייה: לאחר שנחה דעתי, בהמשך למסמכים שהציגה החייבת ובהתאם לעמדת המנהל המיוחד ומאחר ולא ניתן להמתין עוד לתגובת המל"ל, שלא טרח להגיש תגובתו במועד, על אף ההחלטות שניתנו בעניין זה, אני מורה לבנק לאומי להעביר, בתוך 20 ימים, סך של 13,500 ₪ לחשבון הבנק של החייבת, בהיותה אפוטרופסית של אמה . זאת ועוד, מתוקף סמכותי, אני מורה למל"ל שלא לעכב ו/או להפסיק את תשלום הקצבה לאמה של החייבת, קרי, על המל"ל להמשיך לפעול לתשלום הקצבה לה זכאית אמה של החייבת, ללא תלות בהעברת הכספים ע"י בנק לאומי ומאחר שבהתאם להחלטה זו, הרי שממילא יהא על בנק לאומי לפעול להעברת הכספים המוחזקים אצלו לחשבונה של החייבת. כמו כן, בנק לאומי ימציא אישור מתאים באשר לביצוע העברת הכספים.
ג. בנוסף, אני מורה לחייבת להמציא לתיק בית המשפט, בתוך 60 ימים, אישור בדבר רכישת הרכב עבור אמה.
ד . בשולי ההחלטה יצויין , כי בית המשפט אינו רואה בעין יפה את התנהלות מל"ל בתיק זה , שעל אף שניתנה לו ההזדמנות להשמיע טענותיו ולהבהיר את מצב הדברים, בחר להתעלם כאמור, מההחלטות .
המזכירות תמציא בדחיפות העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ז, 27 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלנה טלרמן
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: