ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיר-שרון אחזקות בע"מ נגד קרור אחזקות בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 5943/16

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקשות:
1. שיר-שרון אחזקות בע"מ

2. תופאפ תעשיות בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. קרור אחזקות בע"מ

2. שלמה רדוב

סיווג הליך

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בפתח הדברים יצוין כי התיק הועבר לטיפולי ביום 22.12.2016.

המבקשות ברע"א 5943/16, הן המערערות בע"א 5944/16 (להלן: המערערות), משיגות על החלטת בית המשפט המחוזי מיום 14.6.2016. המערערות הגישו בקשת רשות ערעור "מטעמי זהירות" לצד ערעור בזכות, תוך שציינו כי לשיטתן ההחלטה מהווה "פסק דין חלקי" ועל כן נתונה להן זכות ערעור עליה. מתגובת המשיבים עולה כי הם תמימי דעים עם המערערות שמדובר ב"פסק דין חלקי" הנתון לערעור בזכות.

בחנתי את ההחלטה ואת יתר המסמכים המצויים בתיק, ואף אני סבור כי ההחלטה מיום 14.6.2016 מהווה "פסק דין חלקי" מבחינתן של המערערות וכי נתונה למערערות זכות ערעור עליה.

החלטת בית המשפט המחוזי לא סיימה את הדיון בתובענות אשר הוגשו על ידי המערערות ועל ידי המשיבה 1. עם זאת, לא יכול להיות חולק כי במסגרת ההחלטה הכריע בית המשפט המחוזי באופן סופי בחלק מן הסעדים ההצהרתיים שנתבעו על ידי כל אחד מן הצדדים. בין היתר, מכריעה ההחלטה באופן סופי בסעד הראשון הנזכר בכתב התביעה מטעם המערערות (סעיף קטן א' לכתב התביעה, המצורף כנספח 3 לבקשת רשות הערעור) וכן בסעד הראשון הנזכר בכתב התביעה מטעם המשיבה 1 (סעיף 50.1 לכתב התביעה, המצורף כנספח 4 לבקשת רשות הערעור). עניינם של סעדים אלה בפרשנות הסעיף בהסכם שנחתם בין הצדדים והעוסק בזכות הסירוב הראשון הנתונה לבעלי המניות.

נוכח הקשר הדברים ומכלול נסיבות העניין, מתבקשת המסקנה שהסעד ההצהרתי אשר הוכרע והנזכר לעיל מהווה, מבחינת המערערות, סעד מיוחד ונפרד העומד על רגליו שלו ואינו אך משום מנגנון לקראת בירור הסעד הסופי שיינתן בתובענה מטעמן. כידוע, במקרה כזה ההחלטה המכריעה בסעד ההצהרתי מהווה "פסק דין חלקי" (ראו והשוו למשל, ע"א 609/78 קן-תור נ' גלבוע, פ"ד לד(1) 239 (1979); ע"א 4540/04 מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית נ' אורבוך (14.9.2006); רע"א 463/13 מדינת ישראל נ' פרמה גורי בע"מ, פיסקה 8 (10.3.2013)). ודוק: העובדה כי הדיון בבית המשפט המחוזי נמשך ביחס לסעדים אחרים אשר נתבעו על ידי כל אחד מהצדדים, אינה משנה מן המסקנה האמורה.

לא זו אף זו: ההחלטה למעשה דוחה את הסעד ההצהרתי אשר התבקש על ידי המערערות בעניין פרשנות ההסכם (ומקבלת את הסעד ההצהרתי הנגדי שהתבקש על ידי המשיבה 1). גם מסיבה זו לא ניתן לראות בהכרעה בעניין זה, מבחינת המערערות, משום שלב ביניים גרידא לסעדים אחרים הנתבעים על ידן - שהרי עם דחיית הסעד ההצהרתי נסתם הגולל, מיניה וביה, על כל סעד אחר התלוי בו (השוו, רע"א 1763/13 ימין נ' קן-תור, פיסקה 6 (25.7.2013)).

אשר על כן, מורה אני כי רע"א 5943/16 תימחק וכי הטיפול בע"א 5944/16 יימשך כסדרו.

החלטה זו תתויק בתיקי השופטים.

ניתנה היום, ‏כ"ח בכסלו התשע"ז (‏28.12.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: שיר-שרון אחזקות בע"מ
נתבע: קרור אחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: