ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שרחביל עלי :

בפני כבוד ה שופט ירון מינטקביץ

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

שרחביל עלי
ע"י עו"ד ג'ורג' שוכרי

החלטה

ביום 28.3.16 הורשע הנאשם בביצוע עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. ביום 27.10.16 ניתן גזר הדין בעניינו של הנאשם.
בגזר הדין קבעתי, כי מתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם הוא מאסר בפועל לתקופה שבין שמונה עשר חודשים ועד שלוש שנים וגזרתי עליו מאסר בפועל לתקופה של 22 חודשים, מאסר מותנה וקנס כספי בסך 100,000 ש"ח. עובדות האישום ושיקולי הענישה פורטו בגזר הדין, ולא ראיתי מקום להאריך ולחזור עליהם.
בעת שקבעתי את מתחם העונש וגזרתי את דינו של הנאשם יצאתי מהנחה שגויה , כי היקף הכנסותיו של הנאשם היה כארבעה מליון ש"ח, כפי שיוחס לו בכתב האישום. בשל טעות שלי, לא הייתי ער להסכמה דיונית שבין הצדדים, לפיה הנאשם הודה בכך שהכנסותיו עמדו על כשלושה מליון ש"ח והמאשימה הסתפקה בהודאתו (ע' 10 לפרוטוקול ישיבת יום 28.3.16 , ש' 12-13). משכך, גזר הדין שניתן שגוי, שכן הוא מתבסס על היקף הכנסות גבוה יותר מאשר הוסכם בין הצדדים.
לאחר מתן גזר הדין הפנתה המאשימה את תשומת לבי לטעות, ובדיון ביום 29.11.16 הוסכם בין הצדדים כי אתקן את גזר הדין.
לאור העובדה שהכנסותיו הלא מדווחות של הנאשם הן שלושה מליון ש"ח, ולא ארבעה מליון ש"ח, כפי שסברתי בטעות בעת שגזרתי את דינו של הנאשם, יש לתקן את גזר הדין בהתאם. אבהיר, בהקשר זה, כי מתחם העונש נקבע, במידה רבה, בשים לב להיקף ההכנסות הלא מדווחות, אך מתחם העונש אינו נקבע כמכפלה אריתמטית של סכום ההעלמה . קיימים שיקולים נוספים בקביעת המתחם אותןם פרטתי בגזר הדין . עוד אבהיר, כי יתר הנתונים עליהם הסתמכתי בגזר הדין, ובהם הנזק אשר נגרם כתוצאה מן העבירות, קרי חובותיו של הנאשם למס ערך מוסף ולמס הכנסה, הם מדוייקים.
לפיכך מתקן את גזר הדין בכך שמתחם העונש ההולם יעמוד על מאסר לתקופה שבין ששה עשר חודשים ועד שלוש שנים. בהתאמה, מקל בעונשו של הנאשם וגוזר עליו את העונשים הבאים:
עשרים חודשי מאסר בפועל. תחילת ריצוי העונש ביום 11.12.16.
ששה חודשי מאסר, אותו לא ירצה אלא אם יעבור כל עבירת מסים שהיא פשע תוך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר.
ארבעה חודשי מאסר, אותו לא ירצה אלא אם יעבור כל עבירת מסים שהיא עוון תוך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר.
קנס בסך 80,000 ש"ח או חמישה חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם עד ליום 1.12.16.

כפי שהוסכם בין הצדדים, מנין הימים להגשת ערעור על גזר הדין יחל מהיום.
להודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שרחביל עלי
שופט :
עורכי דין: