ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אס.אל.אס רום אחזקות נגד רונן לוין :

בפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

אס.אל.אס רום אחזקות
ע"י עו"ד אהרון נבון

נגד

המשיבה

רונן לוין
ע"י עו"ד רפאל ארגז

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת אילה גזית) מיום 9/11/16 בת.א. 51459-09-12 ולפיה נדחתה בקשת המבקשת – התובעת לתקן כתב תביעה.

2. עניינינו בתביעה שתחילתה בבקשה לביצוע שטר שהוגשה ללשכת ההוצל"פ ע"י המבקשת נגד המשיב בעניין צ'ק על סך 200,000 ₪ שמועד פרעונו 1/3/12.
המשיב הגיש התנגדות לביצוע שטר וניתנה לו רשות להתגונן בהסכמה עוד ביום 4/4/2013.
בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 30/3/16 הוחלט:
"בתיק זה הסתיימו הליכים מקדמיים, והצדדים החליפו תצהירי גילוי מסמכים.
מובהר לצדדים כי כל מסמך שלא גולה בתצהיר גילוי מסמכים לא יוכל לשמש ראייה במשפט.
על מנת לקדם את התיק לשמיעתו, יש לקצוב מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית:
התובע יגיש עד יום 01/05/16, לתיק בית המשפט עם עותק ישירות לצד שכנגד.
הנתבע יגיש עד יום 10/06/16, לתיק בית המשפט עם עותק ישירות לצד שכנגד.
נקבע לשמיעת הוכחות ליום 19/07/16 בשעה 09:30 עד השעה 12:30".

3. לאחר שהוגשו תצהירי עדות הראשית ביקש המשיב – הנתבע ביום 5/7/16 לדחות את ישיבת ההוכחות ולאפשר לו להגיש תצהיר משלים לאחר שיקבל מסמכים הנדרשים לו.
בקשתו לא התקבלה, אולם במועד הדיון היתה שביתת מזכירות וקלדניות ובית משפט קמא דחה את ישיבת ההוכחות למועד אחר.
כמו כן קבע ישיבת קדם משפט לחודש אפריל 2017.
בחודש ספטמבר 2016 ביקשה המבקשת – התובעת להתיר לתקן לה את כתב התביעה באופן שתוכל להוסיף עילות תביעה נוספות החורגות מהמסגרת השטרית בה הוגשה התביעה.
נטען, כי לאור מידע ומסמכים שהוגשו במסגרת תצהירי העדות הראשית, ולאור הערות בית משפט בדיון שהתנהל מחוץ לפרוטוקול ביום 19/7/16, סבורה המבקשת כי תיקון כתב התביעה נדרש על מנת להביא בפני בית משפט את מלוא היריעה העובדתית ולתמוך את תביעתה בעילות בתחום דיני הנזיקין.
מועדי הדיונים שנקבעו הם רחוקים באופן שיאפשר להשלים כתבי בי דין ולהשלים תצהירי עדות ראשית במידת הצורך.

4. המשיב התנגד לבקשה. טען כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר וללא הסבר. לאחר שהסתיים שלב קדם המשפט וללא טעם מיוחד, מה עוד שגם אם יתוקן כתב התביעה, הסיכוי שהתביעה תתקבל בסופו של יום הוא אפסי.

5. בהחלטה מיום 9/11/16 נדחתה הבקשה לתיקון כתב תביעה בשל השיהוי העצום שבה הוגשה (כ- 4 שנים לאחר הגשת התביעה).
נקבע, כי הערות בית משפט מחוץ לפרוטוקול בדיון שהתקיים בחודש יולי 2016, אינם נימוק ראוי המצדיק להיעתר לבקשה לתיקון כתב תביעה.
לא נטען כי התגלו לתובעת – המבקשת עובדות חדשות שלא היו ידועות לה בעת הגשת התביעה.
המבקשת היא זו שבחרה להגיש תביעה שטרית בדרך של הגשת השטר לביצוע.
היעתרות לבקשתה תוביל לפגיעה בלתי מידתית בנתבע שמתנהל מול התובעת במשך כ- 4 שנים.
המבקשת חויבה בהוצאות בסך 3,000 ₪ + מע"מ.

מכאן בקשת רשות הערעור שלפני.

6. המבקשת טוענת, כי יש לבטל את החלטת בית משפט קמא ולאפשר לה לתקן את כתב התביעה לאור ההלכות הנוהגות לעניין תיקון כתב תביעה.
לטענתה, העיכובים בתיק לא נבעו מסיבות הקשורות לתובעת. עובדה היא שהתיק עדיין בשלב קדם משפט ולא היתה סיבה שלא לאפשר לה לתקן את כתב התביעה.
אין שינוי בתשתית העובדתית המונחת גם היום בפני בית משפט קמא אלא רק בהוספת עילות חדשות מתחום הנזיקין.

7. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להידחות אף ללא צורך לתגובה וזאת מהנימוקים הבאים:
ערכאת ערעור נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות לתיקון כתבי טענות לעיתים נדירות.
בעניין זה יפים הדברים שנפסקו ע"י כבוד הש' א' פרוקצ'יה ברע"א 5996/06 טרכטנברג נ' סיל מזון בע"מ (10.8.06) בסעיף 5 להחלטה:
"כלל הוא, כי תחום סדרי הדין, ובכלל זה סוגיית תיקון כתב טענות, נתון לשיקול דעת רחב של הערכאה הדיונית שבפניה מתנהל המשפט. בית משפט לערעורים יתערב בשיקול דעת זה רק לעתים נדירות, מקום שנמצאה חריגה קיצונית מתחום שיקול הדעת הסביר".

בסוגיית תיקונים של כתבי טענות נקטה הפסיקה בשיטה ליברלית.
גם לגישה זו הוצבו גבולות ולצד האינטרס של בעל הדין המבקש את תיקון כתב הטענות בוחן בית המשפט גם את עניינו של הצד שכנגד ואת הנזק הדיוני שנגרם לו כתוצאה מהתיקון המבוקש.

ראה לעניין זה: רע"א 4429/16 טרקס אחזקות בע"מ נ' י. שומרוני חברה לבניין ופיתוח (2003) בע"מ (ניתן ביום 6/9/16):
"סמכות בית המשפט להתיר תיקון של כתבי טענות מעוגנת בתקנה 92 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בסוגיית תיקונם של כתבי טענות נקטה הפסיקה בגישה ליברלית. ברם, גם לגישה זו הוצבו גבולות. לצד האינטרס בתיקון כתב הטענות, נשקל עניינו של הצד שכנגד והנזק הדיוני הנגרם לו כתוצאה מהתיקון המבוקש. גם נסיבות ההליך נלקחות בחשבון, בכללן: זיקתו של התיקון המבוקש למחלוקת שבין הצדדים; הוספת עילות תביעה חדשות שהראיות לגביהן שונות; התנהגות המבקש, כגון אם פעל בחוסר תום לב או נהג בשיהוי; התקדמות ההליכים במועד הגשת הבקשה; ועוד (ראו: ע"א 728/79 קירור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' זייד, פ"ד לד(4) 126, 131 (1980); רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 431 (1998); רע"א 5818/12 עזרום מפעלי מתכת בע"מ (בפירוק) נ' נטפים בע"מ (7.8.2012)). קיצורו של דבר – לבית המשפט מוקנה שיקול דעת רחב, ושיקולים אלה בצירוף השכל הישר יתוו את ההכרעה". (מתוך סעיף 15 להחלטה).

במקרה דנן, עסקינן בהחלטה דיונית אשר ערכאת ערעור ממעטת להתערב בה, ובוודאי כאשר מדובר בהשגה על החלטת ביניים שניתן יהיה להידרש לה בעת הגשת ערעור על פסק הדין לכשיינתן, במידת הצורך.

במקרה דנן, עסקינן בתביעה שטרית מובהקת. תחילתה בבקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצל"פ. הבקשה לביצוע שטר היא כתב התביעה וכך במשך 4 שנים מתנהל התיק. הוגשו תצהירי עדות ראשית. נוהלו הליכים מקדמיים. הסיבה שבסופו של יום לא נשמעו הוכחות בחודש יולי 2017 בשל שביתת מזכירות וקלדניות, אין בה כדי להצדיק את פתיחת כל ההליכים מראשיתם. כלומר – הגשת כתבי טענות חדשים, השלמת הליכים מקדמיים, השלמת תצהירי עדות ראשית וכיוצ"ב. גם דברי בימ"ש מחוץ לפרוטוקול (ככל הנראה בדבר סיכויי התביעה) אינם מצדיקים שינוי כה מהותי של חזית מחלוקת ובשיהוי כה מהותי.

בנסיבות אלו, לא מצאתי כי החלטת בית משפט קמא מחייבת התערבות בשלב ביניים זה והבקשה נדחית.

משלא נדרשה תגובה, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אס.אל.אס רום אחזקות
נתבע: רונן לוין
שופט :
עורכי דין: