ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף כהן נגד מדינת ישראל :

לפני כבוד ה שופטת נאוה בכור

המבקש

יוסף כהן

נגד

המשיבה
מדינת ישראל


נוכחים:
המבקש וב"כ עוה"ד אופיר סטרשנוב , תהילה בינו ועו"ד איתי לוי
ב"כ המשיבה – עו"ד מירי ביטון הראל

פרוטוקול

ב"כ המבקש:
בקשתנו עיקרה לקבל רשימה יותר מקיפה של כלי הרכב שעברו בכביש 6 בעת הרלוונטית, כולל פרטי הבעלות ודגם הרכב ומסלול שנסעו ואסביר למה זה חשוב.

ב"כ המשיבה:
מה שקרה שהתאונה ארעה בשעה 20:37. הועברה להגנה רשימה שכוללת את הרכבים שעברו בפרק הזמן הזה בזירת האירוע.
מה שלא הועבר אלו רכבים שעברו במקום משעה 20:30 ופרק זמן לאחר התאונה כי זה לא רלבנטי.
גם לגרסת המבקש זה לא רלוונטי כי המבקש לא טוען שהוא עבר בשעה אחרת, אלא שהוא נהג בנתיב האמצעי ורכב חתך אותו משמאל. שני הרכבים, הוא שנהג באמצע והרכב שנהג משמאל נסעו באותה שעה בדיוק בשעת התאונה. אין סיבה להתחיל לחפש רכבים מעבר לפרק זמן מדויק זה.
המבקש טען שהרכב בהסתמך על עדות אסף טאובר, הרכב שנסע בנתיב השמאלי מסוג מרצדס. נבדק אם יש מרצדס שנסע בדיוק בשעה 20:25 – 20:42 ולא נמצא רכב כזה. יש בחומר הראיות דו"ח של מנהל הבקרה של כביש 6 שהועבר להגנה, בו נאמר בדיוק כי אין רכב מסוג מרצדס יוקרה, שעבר במקום בשעות אלו. המרצדס היחיד שנמצא היא מסחרית, שלא עולה על תיאור המבקש, אבל זה נמצא במסגרת חומר החקירה.
לכן אנו סבורים כי כל החומר שנדרש בהקשר זה נמצא בידי ההגנה, שזה בדיוק פרק זמן של התאונה והרכבים שעמדו במקום באותו פרק הזמן.

ב"כ המבקש:
הועברה רשימה של מספרי הרכבים ותו לא. יש שם באופן ספורדי שמות, לגבי חלקם אין פלטים. המאשימה החליטה מה רלוונטי לה ומה לא. עשיתי טבלה לא רק מתוך הפלטים אלא מתוך העדויות.
יש לנו אקראית מספר רכבים לפני אחרי 3 כלי רכב, פתאום הפסקה, התעלמות משלושה, ארבעה כלי רכב, עוד כלי רכב ועוד הפסקה.
אומר דבר נוסף – לגבי לפני התאונה אין מחלוקת שהמבקש צולם כ- 400 מטר נוהג בנתיב אמצעי. על כך אין מחלוקת. זה כביש שש, טוען שהמשיך בנתיב האמצעי.
כתב האישום מייחס לו נהיגה בנתיב השמאלי, כולל התייחסות הבוחן כי רק רכב בנתיב השמאלי יכל לפגוע במנוחה.
יש ממצא של הבוחן שהמבקש חייב היה לעקוף, זה השערה. אני מבקש לקחת את כלי הרכב ואבנה מודל שנדע 400 מטר לפני בדיוק כמה כלי רכב ואולי העקיפה לא אפשרית כדי להשתחל ביניהם.
אומר דבר נוסף – זו השערה שהתאונה ארעה בשעה 20:37. גם לא יודע אם יש סינכרון בין מד"א.
אין מחלוקת שהתאונה הראשונית הייתה בשעה 20:30, איבדה שליטה ומשעה זו עמדה הפוך. היא עומדת בכביש כבר משעה 20:30.
אין מחלוקת שרכבים נוספים פגעו בה. איני יודע אם לפני או אחרי, יש השערות. אני חושב שהמשטרה צריכה הייתה לעשות את זה. לא לקחת שני רכבים שעברו באותה דקה.
לגבי אחרי – המיוחס לו התנהלותו לאחר התאונה. אין כמעט כלי רכב לאחר התאונה. פירטתי בבקשה, יש אותה קצינת רפואה בלונדינית, אנו טוענים שהיא ועדים נוספים יכולים לשפוך אור על נוכחותו ופעילותו בזירה, ללא קשר באם דיבר איתם. טענת כתב האישום שהוא עמד בצד ולא התקרב, מרשי טוען הפוך.
איך אפשר להגיד כי אנשים אלו לא רלבנטי. זה לא יעלה על הדעת. לא נעשה ניסיון לאתר את קצינת הרפואה הבלונדינית.

ב"כ המשיבה:
זה לא נכון י אף אחד לא מכיר אותה ואנו לא סבורים כי זה רלוונטי.
לפי גישת חברי אפשר להגיד שזה רלבנטי כל מי שהיה שם 45 דקות אחרי האירוע. זה לא הגיוני כי המבקש אמר שהיה שם 45 דקות. יש עדים שאומרים שהמבקש היה שם, לא דיבר עם אף אדם אחר. עכשיו לנסות לאתר כל מיני ראיות שלא קיימות כדי לסייע לגרסתו שלא עומדת בראיות בתיק, זה לא רלבנטי.

ב"כ המבקש:
הוא חצה הכביש, עמד בסמוך לאירוע. זיהו אותו בזירה במסדר זיהוי, לכן הטענה עם מי דיבר ועם מי לא, זה עניין של נוחות, שלא לומר עצלות, הנתונים קיימים, לא נורא מסובך להוציא אותם. לא מבקש ממשטרת ישראל לנסוע לארה"ב, אלא לשבת ליד מחשב ולהוציא 30 פלטים.
אינני מבין איך המדינה מעזה למנוע ממני האפשרות להוכיח את הטענות, כאשר אני טוען יותר מזה, שהייתה צריכה להוכיח את זה.
העדים אמרו שהם חושבים שזה מרצדס אבל יכול להיות שזה רכב מסוג אחר שחזותו דומה.

ב"כ המשיבה:
חברי טען שערך טבלה בנוגע לרכבים שעברו, בין היתר על סמך עדויות בתיק.
הרשימה היא לא אקראית. העדויות שנגבו אלו אנשים שמסרו עדותם על כך שהיו עדים לתאונה, לכן אנו לא ביקשנו מאנשים למסור עדות באופן ספורדי.
בנוגע לתלונה – סחיטה באיומים –
מדובר בתלונה שאין לה קשר למה שקרה – כל התאונה מדברת על כך כי אנשים ניצלו את המידע שהיה להם לגבי התאונה, פנו למבקש וביקשו ממנו כספים לטובת המשפחה של המנוחה, זה אירוע שקרה לאחר התאונה, אין רלוונטיות למה שארע באותן דק' שיש עליהם מחלוקת, באם המבקש פגע במנוחה או לא.

ב"כ המבקש:
העד אסף טאובר הוא ראה את התאונה ממראת רכבו, אחורה. הוא טוען כי הרכב הפוגע היה עם נוריות לד. החוקרים הציגו לו דגם הרכב שדומה לרכב המבקש והוא אמר שזה יחסית דומה. הצגתי לחבריי ועולה מחומר החקירה שהציגו לו דגם לא נכון, כי אין מחלוקת כי לדגם של המבקש אין נוריות לד. צריך לראו אם בפרק הזמן המבוקש הרלוונטי, עבר שם רכב עם נוריות לד.
לעניין הסחיטה, המבקש הוא המתלונן ושיתף פעולה מלאה עם המשטרה, השיחות מבוקרות, ונרמז לו ביותר מרמז לגבי מי מעדי התביעה, שייתכן וישנו עדותם כך או אחרת בהתאם לתשלום, וזה מבחינתי רלבנטי כדי לבדוק את הדבר ובהמשך כדי לאפשר לי לחקור עדי התביעה על סמך החומר. זה יורד לשרש עדי התביעה. הנאשם הוא המתלונן.

לאחר הפסקה

ב"כ המשיבה:
אבקש לסכם טיעוניי –
אני סבורה כי מאחר ומועד התאונה הוא ידוע כמעט במדויק והועברו להגנה מידע על כלי הרכב שעברו בסמוך למועד, ונעשתה בדיקה של כל הרכבים מסוג מרצדס אם עברו במקום בפרק זמן שלפני ואחרי התאונה כאשר ב"כ המבקש מתעלמים מעדים אחרים וראיות נוספות שיש בהן כדי לשפוך אור על העובדה שספק רב אם מדובר היה במרצדס שהייתה מעורבת בתאונה וכי המבקש נסע בנתיב השמאלי. אני מפנה לעדותה של שירה פסיס.
ביחס לקצינת הרפואה, אין לנו שום מידע על זהותה. גם חברי שהפנה לעדות של אלון אסור, לא מסר שהיא מוכרת לו. לפי העדויות במקום הייתה מישהי בלונדינית שהזדהתה כקצינת רפואה.
לא בדקנו בתצלומי כביש שש אם יש רכב. לא נבדק. אינני יודעת אם רכב צבאי נבדק. אם רכבה לא נבדק ואני אומר למה אנו סבורים כי זה לא רלבנטי, כל העדים שהיה להם מגע עם אותה קצינת רפואה טוענים שכל הקשר של האירוע היה בקשר עם המנוחה ועם הגופה שלה. גם אם המבקש לא טוען שהיה לו שום קשר איתה והוא לא שוחח עימה, לכן אנו לא מבינים כיצד יכולה לסייע להגנתו.
הפרקליטה לאור בקשת חברי שוחחה עם אותו אלון אסור פעם נוספת כדי לוודא שלא מכיר אותה ושב וחזר שלא מכיר אותה וגם זה לקח חלק מהמענה שניתן לבית המשפט.
אנו סבורים כי החומרים המבוקשים לא רלבנטיים ובמאמר מוסגר יצויין כי חבריי הביאו לנו רשימה יותר ארוכה והעברנו מה שרלבנטי, כך שלא מדובר במענה כולל לצורך ההתנגדות.

ב"כ המבקש:
קיבלתי דיסקים עם תמונות צבעוניות. זה מה שקיבלתי.
אני חוזר על הבקשה.

החלטה
1. בפניי בקשה לעיון בחומר החקירה, במסגרתה עותר המבקש להורות למשיבה להעביר לעיונו כדלקמן:
א. רשימה המכילה את סוגי הרכב ופרטי הבעלות של כל כלי הרכב המנויים במסמך שהועבר אליו, מאת תומר דרור מנהל חדר הבקרה כביש 6.
ב. רשימה המכילה את סוג הרכב ופרטי הבעלות של כל כלי הרכב שעברו בקטע הרלוונטי בכביש 6 בכיוון נסיעת הנאשם החל מהשעה 20:30 ועד 20:55.
ג. תצלומיהם של כל כלי הרכב המנויים בסעיפים כנ"ל ונתיב נסיעתם כפי שצולמו על ידי מצלמות כביש 6 בעת הרלוונטית.
ד. חומר החקירה הנוגע לתלונה שהגיש הנאשם במשטרת פתח תקווה בגין סחיטה ואיומים נשוא האירוע בגינו הוגש נגדו כתב אישום והבקשה שבכותרת.

2. נשוא הבקשה הנ"ל הינו כתב אישום שהוגש כנגד המבקש בגין הפקרה לאחר פגיעה ושיבוש מהלכי משפט כמו גם השמדת ראיה בגין מעורבותו בתאונת דרכים שארעה בכביש 6 ביום 1.3.16 בשעה 20:37 בה נהרגה המנוחה (גב' הילה מיכאלי נחמן ז"ל).
כמפורט בבקשה שבפניי – ועל פי הנטען בכתב האישום כנגד המבקש, בסמוך לשעה 20:30, הייתה המנוחה מעורבת בתאונת דרכים ללא מעורבות המבקש לאחר שפגעה במעקה הבטיחות הימני, הסתחררה ונעצרה על השול השמאלי כשפניה בניגוד לכיוון התנועה.
בהמשך, בשעה 20:37, הגיע המבקש במהירות של כ- 150 קמ"ש, פגע במנוחה וגרם למותה.
בשעה 20:55 עזב את המקום מבלי להשאיר פרטים או לגלות את מעורבותו בתאונה.

3. המבוקש בבקשה נגזר מגרסתו של המבקש בחקירה נגדו כי הוא נהג בנתיב האמצעי, ולא השמאלי כפי שמיוחס לו – רכב אחר חתך אותו משמאל בפתאומיות ולאחר מכן עצר המבקש את רכבו ופנה לנוכחים במקום (עדי התביעה 3 ו- 4 כמפורט בבקשה).
בעניין זה אף תומך המבקש יתדותיו בצילום בו תועד במצלמות כביש 6 על כי כ- 400 מטר ממקום התאונה צולם נוהג בנתיב האמצעי ולא השמאלי, כנ"ל.

4. בקשתו של המבקש נגזרת גם מעדויות שנאספו במקום – כך אסף טאובר שראה רכב חותך בחדות ימינה, ואף פוגע ברכב שנסע לידו בנתיב האמצעי. עד זה אף מתאר את הרכב כבעל תאורת לד בפנסי החזית, כשמרצדס 500 S.
ייאמר, כי אין רכב זה תואם את רכב המבקש.
עד נוסף, יעקב אלבו, מעלה על פי הטענה אפשרות כי רכבו של המבקש פגע במנוחה לאחר שכבר נפגעה מרכב חולף אחר.
אפשרות זו עולה אף מדו"ח הבוחן (ראה סעיף 16 בבקשה).
עוד מתועדת נוכחות של אלמונית, קצינת רפואה בצה"ל שנתנה סיוע מיידי למנוחה ולבני משפחתה במקום.
על פי הטענה – לא נעשה כל ניסיון לאתר עדה זו, ובכך יש מחדל חקירתי מהותי אצל המשיבה, כנטען על ידי המבקש.

5. ב"כ המבקש מציין כי כל שהועבר אליו הוא רשימה של כ- 100 כלי רכב, שאף הוצגה בפניי – שאין בה את סוג הרכב או בעליו אלא רק את מספרי הרישוי שלהם (למעט 13 כלי רכב שגם פרטים אלה הועברו לגביהם, אך באופן ספורדי וללא הסבר).

6. נוכח האמור מבקש ב"כ המבקש לקבל את תיעוד (סוגי הרכב, פרטי הבעלות ותצלומים) של כלי הרכב - כמפורט בבקשתו, על כי יש בכך כדי להועיל להגנת המבקש (הנאשם) – וזאת בהמשך לראיות שנאספו עד עתה, ככל שהדבר נוגע לגרסתו לאופן קרות התאונה ולעדה שיכולה לתמוך בגרסתו, ושלא נעשה ניסיון לאתרה.

7. מנגד, מציינת ב"כ המשיבה את גדר הזמנים הרלוונטי למבקש (בין 20:25 לבין 20:42) ועל כן אין מקום להרחיב את היריעה בעניין זה, ולהעביר את פרטי הרכבים בטווח זמנים גדול יותר, גם כן נגזרת מגרסת הנאשם כי נהג במגביל לרכב שחתך את נתיב נסיעתו.
בנוגע לקצינת הרפואה – אין המשיבה יודעת לומר את פרטיה, גם לא אם נעשה ניסיון לאתר רכב צבאי שנכח במקום, או כל רכב אחר שיכל להיות קשור אליה.
אין מחלוקת כי זו אכן נכחה במקום.

8. בנקודת הזמן הזו – אני תמהה על עמדת המשיבה.
אני סבורה כי כל שנתבקש בבקשה שבפניי יכול לסייע להגנת הנאשם, באופן הכרחי ומתבקש, גם כנגזרת מעדויות שנאספו בתיק החקירה.
אינני סבורה כי על המבקש להיבנות מתהליך הבדיקה שערכה המשיבה ככל שהדבר נוגע לרכב בעל תאורת לד, אם מסוג מרצדס או סוג אחר – ועל כן יש להעביר את כל פרטי הרכבים שעברו במקום בפרק זמן סביר לפני ואחרי התאונה, על מנת שיוכל המבקש למצוא כל ראיה שיכולה לתמוך בגרסתו באשר לאופן קרות התאונה.
לא ניתן לומר גם כי יש בכך הטרחה לא סבירה של המשיבה – על כי כל הנתונים נמצאים ומתועדים ויכולים להיות מועברים תוך זמן קצר למבקש.

9. משכך אני נעתרת לבקשה ככל שהדבר נוגע לסעיפים א' – ג' בה – והפרטים יועברו למבקש תוך 7 ימים.

10. שונה הדבר בנוגע להעברת חומר החקירה הנוגע לתלונה שהגיש הנאשם על סחיטה באיומים. הגם שלתלונה זו יכולה להיות זיקה לכתב האישום שהוגש נגדו – מדובר בתיק באיבה של החקירה, ואינני סבורה כי יש להעביר את תוצרי החקירה בו, בשלב זה, למבקש.

עם זאת, אני סבורה כי יש לאפשר את מיצוי החקירה תוך 30 יום מהיום, ולאחר פרק זמן זה יוכל ב"כ המבקש לשקול הגשה מחודשת של בקשתו, בעניין זה, וביהמ"ש יידרש לה בהתאמה.

ניתנה והודעה היום כ"ט חשוון תשע"ז, 30/11/2016 במעמד הנוכחים.

נאוה בכור , שופטת


מעורבים
תובע: יוסף כהן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: