ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נוריאל דוידוב נגד אמיר צדאקתי :


בפני כבוד ה רשמת שלי רוזמן פרקש

מבקש

נוריאל דוידוב

נגד

משיב

אמיר צדאקתי

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות והתנגדות לביצוע שיק על-סך 90,000 ₪ המשוך מחשבון המבקש.

אשר לבקשה להארכת המועד, לטענת המבקש, הוא אינו מתגורר בכתובת המופיעה על-גבי הבקשה ובלשכת ההוצאה לפועל, קרי, רח' הולצברג שמחה 18/7 בת-ים, אלא מתגורר מזה כ-5 שנים בתל אביב, ברח' זלמן מייזל 11. בהתאמה, הוא לא קיבל כל מסמך הנוגע לביצוע השיק , אלא התוודע להליך לאחר שיחת טלפון שקיבל מהמשיב.

הלכה פסוקה שיש מקום לגישה מקלה ביותר בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, שכן מדובר בבעל-דין אשר טרם קיבל את יומו בבית המשפט.

דין הבקשה להארכת מועד להתקבל. במסמכים שהועברו לבית המשפט מתיק ההוצאה לפועל לא קיים העתק מההתראה ולא אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום כפי שמורה הוראת סעיף 81א(1)(ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, וכן לא קיים כל אישור מסירה או תצהיר מוסר. יוער בהקשר זה, שלא היה הכרח לצרף את אישור המסירה לבקשת הביצוע, נוכח שהוגשה בטרם שנכנס לתוקפו ביום 15.10.15, תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל.

בנסיבות שבהן אף הדרישה המינימאלית של אישור על משלוח בדואר רשום לא התמלאה, מקובלות עלי טענות המבקש כי לא ידע ולא היה עליו לדעת אודות הבקשה לביצוע .

אשר לבקשת רשות להתגונן. גרסת המבקש אשר נמסרה בתצהירו שונה מהגרסה אותה מסר בחקירתו. בתצהיר הוצגה גרסה שלפיה בשנת 2012, בתקופה שבה היה אחד הבעלים של מסעדת פועלים ברחוב יד-חרוצים בתל אביב, נתגלה לו כי מספר שיקים החתומים על-ידו, נגנבו והוא מיהר להורות לבנק על ביטולו. כעבור כ-3 שנים, הופתע לגלות שהשיק הוגש לביצוע על-ידי המשיב, אדם אשר היה נוהג להסתובב באזור המסעדה, כחלק מעיסוקו כמלווה בשוק האפור והבין כי נפל קורבן לתרגיל עוקץ . לשיטתו בתצהיר, המסקנה הנובעת מכך שהשיק הגיע לידי המשיב, כך נטען, היא שהמשיב גנב אותו. צוין, כי תלונה במשטרת ישראל טרם הוגשה. מכאן, טען המבקש, המשיב אינו אוחז כשורה כשממילא לא ניתנה בעדו כל תמורה.

בעדותו טען המבקש כי מסר את השיק לחברו, ככל הנראה שותפו למסעדה, בניסיון לסייע לו במצוקתו, וזאת על מנת שירכוש בשר למסעדה. השיק נמסר עם חתימה בלבד, ללא תאריך, ללא סכום וללא שם מוטב. המבקש העיד כי כוונתו היתה שיירשם סכום של 1,000-1,500 ₪, עבור רכישת הבשר. יום אחד, כך העיד, הודיע החבר שהשיק נעלם. עוד העיד המבקש, כי אין זו הפעם הראשונה שמסר לחברו שיק וכן שלא קיבל כל תמורה בעדו.

בפי המבקש טענה נוספת, משפטית, לפיה בעבר נמצא המשיב בהליך של פשיטת-רגל ומשהחזיק בשיק באותה תקופה, הרי שצו ההפטר ניתן לו שלא כדין ודינו להתבטל. מטעם זה, כך נטען, לא יכול היה המשיב להגישו לביצוע.

כידוע, במסגרת דיון בבקשת רשות להתגונן, אין בודקים כיצד יוכיח הנתבע את הגנתו, ואף לא את טיב ראיותיו. עול ההוכחה המוטל על המבקש הינו מצומצם יחסית, לא נשק לים שיקולי מהימנות ו לא נקבעים ממצאים, ודי לו למבקש, כי יוכיח הגנה אפשרית בפני התובענה, ולו בדוחק.

גרסתו של המבקש אינה נקייה מספקות והשאלה כיצד ומדוע הגיע השיק לידיו של המשיב, לא התלבנה . הטענות הנוגעות לגניבה נטענו בסתמיות, עד שכמעט שאין בהן הגנה. במיוחד תמוה המסמך התומך בטענתו שלפיה בוטל השיק בשנת 2012, נספח ג'. מסמך זה הינו דף מידע מבנק דיסקונט, ממנו עולה לכאורה, שהשיק, אשר בוטל ביום 3.6.12, נשא כבר אז את הסכום 90,000 ₪. ברם, הדבר אינו מתיישב עם התאריך המופיע על השיק, הוא יום 15.2.15, ומבלי שבוצע שינוי בתאריך לכאורה . מכאן, שלא ברור כיצד הופקד ביום 3.6.12.

לצד זאת, מצאתי בשאר טענות המבקש, היינו, מסירת השיק לחבר במטרה שירכוש בשר למסעדה בסכום של כ-1,000-1,500 ₪, וכן העדר תמורה, הגנה אפשרית, אך לוקה בחוסר בהירות.

אשר לטענה בדבר הליך פשיטת הרגל המאיין לכאורה את הגשת השיק לביצוע, הרי שלא מצאתי בה ממש, נוכח האמור לעיל, שלפיו השיק נושא תאריך 15.2.15, המאוחר לצו ההפטר שניתן ביום 8.9.14. השאלה האם החזיק המשיב בתקופת הליכי פשיטת הרגל בשיק, תצטרך להתברר בהליך רגיל.

בנסיבות אלה, נחה דעתי שיש לעשות שימוש בסמכות הקבועה בתקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ולהתנות את בקשת הרשות להתגונן בתנאים. בקביעת התנאים על בית המשפט להתחשב בסכום התביעה ובסיכויי ההגנה. כמו כן יש לתת את הדעת לשאלת יכולתו של המבקש לעמוד בתנאים שנקבעו, על מנת שלא להפלות לרעה מבקש חסר יכולת ולמנוע ממנו להביא הגנתו לפני בית המשפט.

על יסוד מכלול האמור לעיל, מצאתי לנכון להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת ערובה (ערבות בנקאית או מזומן) בקופת בית המשפט בסך 1,500 ₪, עד ליום 15.12.16.

לאחר ההפקדה, תואיל המזכירות להעביר למנ"ת לצורך קביעת מותב והמשך הוראות לדיון בסדר דין רגיל.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשע"ז, 29 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נוריאל דוידוב
נתבע: אמיר צדאקתי
שופט :
עורכי דין: