ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטי ברוך נגד תדהר מרכז רפואי להשתלות שיניים מרכז בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

בטי ברוך

נגד

משיבים

  1. תדהר מרכז רפואי להשתלות שיניים מרכז בע"מ
  2. ד"ר אלעד עקיבא

החלטה

במסגרת דיון קד"מ שנערך ביום 10/7/16 הצהיר ב"כ הנתבעת 1 כי ביום 16/3/16 ניתן צו פירוק כנגדה ומונה לה מנהל מיוחד.

בהודעת התובעת מיום 29/7/16 צוין כי היא מסכימה (בהמשך להמלצת בית המשפט) למחיקת הנתבעת 1 מכתב התביעה, ובתוך כך התבקש ליתן הוראות דיוניות באשר לאופן בו תתברר התביעה וכן קציבת מועד לנתבע 2 להגשת הודעה צד ג' כנגד הנתבעת 1 (רצון שהובע אף הוא על ידי ב"כ הנתבע 2 בדיון האמור).

במסגרת תגובת הנתבע 2 מיום 8/8/16 צוין, בין היתר, כי לשיטתו, העובדה שהנתבעת 1 מצויה בהליכי פירוק אין משמעותה כי היא איננה צד רלוונטי בתיק דנן והנתבע 2 סבור כי אין מקום למחוק או לדחות את התביעה כנגדה רק בשל מצבה זה. כן, צוין כי מאחר והנתבעת 1 הייתה מבוטחת בתקופה הרלוונטית בביטוח אחריות מקצועית של חברת הכשרת היישוב בע"מ, אין כל סיבה שחברת הביטוח לא תיכנס בנעלי המבוטחת ותישא בחלקה של הנתבעת 1 ככל שתיקבע אחריות רלוונטית. בנוסף, צוין כי ככל שבית המשפט יקבל את בקשת התובעת ו/או את בקשת הנתבעת 1 למחיקה או דחייה של התביעה כנגדה, יעמוד הנתבע 2 על זכותו להגיש הודעה צד ג' כנגד הנתבעת 1 וכנגד חברת הביטוח.

בהמשך לתשובת התובעת מאותו מועד, בה צוין כי אין לה התנגדות שהנתבע 2 יצרף את הנתבעת 1 כצד ג', הוריתי בהחלטתי מיום 28/8/16 (לאור העדר ההסכמות) על קביעת התיק להוכחות ליום 27/3/17.

מאז ועד היום הוגשו עוד מספר בקשות ותגובות שונות מטעם הצדדים אשר נסבו אודות המשך ההליכים בתיק כנגד הנתבעת 1 על רקע מצבה המשפטי כאמור.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים, הנני סבורה כי אין מנוס מלהורות על צירופה של הכשרה חברה לביטוח בע"מ כצד להליך .

יש מקום להיעתר לצירופה של מבטחתה של הנתבעת 1 כנתבעת מכח הוראת סעיף 69 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 1981, הקובע כדלקמן:

"(א) אירע במבוטח בביטוח אחריות אחד האירועים המפורטים להלן ולפני אירועו ולאחריו התחייב המבוטח כלפי צד שלישי בחבות המכוסה בביטוח, לא יהיו זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח בשל אותה חבות חלק מנכסיו, אלא יעברו לצד השלישי והוא יהיה רשאי לתבוע את המבטח על פי זכויות אלה; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.
(ב) ואלה האירועים:
[...]
[...]
במבוטח שהוא תאגיד – ניתן עליו צו פירוק, או נתמנה לו כונס נכסים או מנהל לעסקיו או למפעלו, או נתקבלה בו החלטה לפירוק מרצון, למעט פירוק מרצון לשם שינוי מבנה או לשם התמזגות עם תאגיד אחר."

ברע"א 5912/91 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' מצליח, פ"ד מט(3) 265, הבהיר בית המשפט העליון כי ההוראה דלעיל באה להגן על הניזוק, שלא ייפגעו זכויותיו כתוצאה מפשיטת רגל או פירוק המבוטח. בע"א (מחוזי-ת"א) 2470/02 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' שלוש [פורסם בנבו] (8/9/05), חידד בית המשפט כי ההסדר הקבוע בסעיף 69 האמור הופך את הניזוק "למוטב של ממש" ומציבו בנעליו של המבוטח, ו'משריין' את תגמולי הביטוח מפני ידם של נושי המבוטח.

כפי שנלמד עד כה (בעיקר מדברי ב"כ הנתבעת 1 בדיון האמור וכן ממשמעות האמור בסעיף 1 לכתב ההגנה של הנתבעת 1 המלמד על זהות מייצגה), הנתבעת 1 בוטחה בזמנים הרלוונטיים לתביעה על ידי חברת הביטוח הכשרה וייצוגה המשפטי של הנתבעת 1 בתיק זה הינו מכח הכיסוי הביטוחי האמור.

לאור כל האמור, הנני מורה על צירופה של הכשרה חברה לביטוח בע"מ.

כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 7 ימים .

מועד ההוכחות שנקבע בהחלטתי מיום 28/8/16 עומד בעינו.

שאלת ההוצאות תידון בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בטי ברוך
נתבע: תדהר מרכז רפואי להשתלות שיניים מרכז בע"מ
שופט :
עורכי דין: