ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל נגד חברת מבני תעשיה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט דניאל קירס

מאשימה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל
באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה עו"ד צביקה כוחן

נגד

נאשמים

1. חברת מבני תעשיה בע"מ (שפוטה)

2. עופר אזולאי
באמצעות ב"כ עוה"ד יוסף עוז

החלטה

1. בכתב האישום ב-עמ"ק 20160/06 הואשמו הנאשמים בעבירות בנייה ו/או שימוש ללא היתר ו/או בסטייה מתכנית , בקשר לארבעה מבנים (להלן: תיק הבניה והשימוש):

א. מבנה עץ ורעפים בשטח של 40 מ"ר המשמש למגורים או לתצוגת מוצרים;
ב. מבנה בשטח של כ-20 מ"ר, הבנוי קונסטרוקציית פלדה ועץ ומשמש לחניית כלי רכב;
ג. מבנה בשטח של 30 מ"ר למטרת משרדים;
ד. מבנה בשטח של 600 מ"ר למטרת אולם מכירות.

2. הנאשמים הורשעו במסגרת אותו תיק, ובגזר הדין בו, בין היתר הוצאו צווי הריסה ואיסור שימוש .

3. לימים הועמדו הנאשמים לדין ב-תו"ב 58421-11-11 בהפרת צו שיפוטי, עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: תיק הפרת הצווים). זאת, בקשר לכל ארבעת המבנים מושא תיק עבירות הבניה וזאת, הן בגין הפרת צו ההריסה השיפוטי ,הן בגין הפרת צו איסור השימוש השיפוטי (סעיף 6 לכתב האישום: "עד יום 25.7.2010 לא ביצעו הנאשמים את ההריסה, לא הפסיקו את השימוש ולא קיבלו היתר כדין").

4. הנאשמת 1 נשפטה בתיק הפרת הצווים ביום 18.11.2012.

5. תיק הפרת הצווים עבר לטיפולו של מותב זה בשלהי 2013. הנאשם 2 ניהל הוכחות, ובה כרעת דין מיום 8.9.2016 הורשע בהפרת צו הריסה שיפוטי (בלבד) לגבי מבנים א' ו-ב', ובהפרת צו הריסה והפרת צו איסור שימוש לגבי מבנה ג' (הנאשם זוכה בכל הנוגע למבנה ד', וכן בקשר להפרת צו איסור שימוש לגבי מבנים א' ו-ב').

6. בטיעונים לעונש בתיק הפרת הצווים, טען הסנגור, לראשונה, כי נפלה טעות בגזר הדין שבתיק הבניה והשימוש משנת 2008 (במסגרתו הוצאו, כאמור, הצווים השיפוטיים מושא תיק הפרת הצווים) . במה דברים אמורים. בכתב האישום בתיק הבניה והשימוש, הואשמו הנאשמים, בקשר למבנה ב', הן בבניה ללא היתר הן בשימוש חורג. בדיון ביום 28.10.2008 בתיק הבניה והשימוש, ביקש בא כוח המאשימה דאז "לתקן את כתב האישום ביחס לסעיף 1 ב' [מבנה ב']...חוזרים בנו באופן זה שלגבי הנאשם מס' 2 לא מיוחס[ת] לו בניית המבנה" (ראו ת/2 בתיק הפרת הצווים). לאחר דברים אלה הודה הנאשם 2 בעובדות כתב האישום בתיק הבניה והשימוש (למעט בקשר לשטח מבנה ד' שכבר אינו מענייננו). בית המשפט הרשיע את הנאשם 2 בדינו על בסיס הודאתו. אלא מאי ? למרות שהמאשימה חזרה בה מהאישום נגד הנאשם 2 בקשר למבנה ב' רק בנוגע ל בניית המבנה (ולכאורה לא בקשר לשימוש חורג בו ), בית המשפט לא התייחס להודאתו של הנאשם 2 ככוללת הודאה לגבי מבנה ב' ("הנאשם הודה באמצעות ב"כ בסעיפים 1 א' בניה ושימוש וסעיף 1 ג' ו-ד' ביחס לשימוש...אני מרשיעו בעבירות המפורטות בכתב האישום המתוקן ביחס לשימוש". מנוסח זה עולה, מצד אחד, כי בית המשפט הרשיע את הנאשם 2 בעבירת השימוש בקשר לכל העבירות בכתב האישום המתוקן – וכאמור אלה כללו עבירת שימוש בקשר למבנה ב; אולם מצד שני, בפירוט הסעיפים שבהם הודה נאשם זה, לא ציין בית המשפט את מבנה ב. מתעוררת השאלה אם בית המשפט, בהרשעתו את הנאשם 2 "בעבירות בכתב האישום המתוקן ביחס לשימוש" לא התכוון כלל (גם אם מתוך טעות) להרשיעו בקשר למבנה ב', למרות שהמאשימה לא חזרה בה מהאישום בקשר לעבירת השימוש במבנה זה, ולמרות שהנאשם 2 הודה לא סייג בקשר למבנה זה.

7. בטיעוני המאשימה לעונש בתיק הבניה והשימוש התייחס ב"כ המאשימה דאז לשלושה מבנים, ולא לארבעה ("שימוש במבנה ששכר מהנאשמת 1 בשטח של 20 מ' שנבנה שלא כדין וכן שימוש חורג למטרה עסקית ומבנה 40 מ' שימוש של 420 מ' למטרה עסקית....". מדברים אלה עולה כי גם ב"כ המאשימה דאז הבין כי מדובר בהרשעה לגבי שלושה מבנים ולא ארבעה (אם כי יושם אל לב כי השטח הנטען "20 מ'" ו-"40 מ'" מתאים למבנים א' ו-ב', ולא למבנים א' ו-ג'). במסגרת גזר הדין בתיק הבניה והשימוש, אין פירוט של המבנים, ובית המשפט השית על הנאשם 2 בין היתר "צו הריסה של המבנים מושא כ"א לביצוע תוך 6 חודשים".

8. בכתב האישום בתיק הפרת הצווים, אשר הוגש באמצעות בא כוח קודם נוסף של המאשימה, תואר כתב האישום המקורי בת יק הבניה והשימוש. צוין כי בגזר הדין נגד הנאשם 2 בתיק הבניה והשימוש ציווה בית המשפט להרוס את "המבנים נשואי כתב האישום והמוזכרים לעיל... וכן להפסיק את השימוש בהם" (פס' 4 לכתב האישום בתיק הפרת הצווים); אולם לא צוין כלל שכתב האישום המקורי בתיק הבניה והשימוש תוקן, ולא צוין נוסח הכרעת הדין נגד הנאשם 2 בתיק הבניה והשימוש עליו עמדתי לעיל. דומה כי משנעדר מכתב האישום בתיק הפרת הצווים ענין תיקון כתב האישום בתיק הבניה והשימוש ונוסח הכרעת הדין בו , שני הצדדים ניהלו את תיק הפרת הצווים, לרבות ההוכחות הסיכומים, על בסיס ההנחה שהצווים השיפוטיים בתיק הבניה והשימוש הוצאו בקשר לכל א רבעת המבנים שבהם עסקינן. הנאשם 2 לא טען מאום בענין אי-תחולת הצווים השיפוטיים על מבנה ב' בסיכומיו, והוא הורשע בהפרת צו הריסה שיפוטי בקשר למבנה זה, משהודה כי מבנה המופיע בתצלום אוויר אשר צולם לאחר חלוף המועד להריסה, הוא מבנה ב' (ומכאן, לא נהרס במועד). רק לאחר שהנאשם 2 הורשע בהכרעת הדין בתיק הפרת הצווים, לרבות בגין הפרת צו הריסה שיפוטי בקשר למבנה ב', הפנה הסנגור את תשומת הלב לנוסח הכרעת הדין בתיק הבניה והשימוש , ולפרוטוקול בו תוקן כתב האישום המקורי בתיק הבניה והשימוש.

9. משהעלה הסנגור טענה זו במסגרת הטיעונים לעונש בפני, באי כוח הצדדים הסכימו כי ככל שבית המשפט מוצא כי הוא מוסמך לכך, ומאחר ומסתבר כי בתיק הבניה והשימוש הנאשם לא הורשע לגבי רכיב ב' לכתב האישום, תבוטל הרשעתו בתיק זה לגבי מבנה ב', ובכל מקרה לא יינתן לנאשם כל עונש בתיק זה לגבי מבנה ב'.

10. בתקופה שבין מתן הכרעת דין למתן גזר דין – לפני שהוא קם מכסאו – מוסמך בית המשפט מפאת סמכות טבועה לתקן הכרעת דין תיקון מהותי, ולא רק תיקון טכני (ע"פ 4190/13 סמואל נ' מדינת ישראל, החל מפס' 110 (18.11.2014)). כאמור, נוכח העולה מנוסח הכרעת הדין וגזר הדין נגד הנאשם 2 בתיק בניה והשימוש, על רקע ההשתלשלות עליה עמדתי לעיל, הסכימו הצדדים כי הכרעת הדין בתיק הפרת הצווים יתוקן כך שתבוטל הרשעתו של הנאשם 2 בקשר למבנה ב', וכך אני מורה.

11. לאור כל האמור, הנני קובע כי ב-תו"ב 58421-11-11, מזוכה הנאשם 2 מהמיוחס לו בכתב האישום בקשר לסעיף 1(ב) לכתב האישום

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, במעמד הנוכחים.

דניאל קֵירֹס, שופט


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל
נתבע: חברת מבני תעשיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: